Inne

Najnowsze petycje GorącePilneWygrane
2

Nie zgadzamy się na drastyczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Manowo, Przewodniczący Rady Gminy Manowo
1

STOP DYSKRYMINACJI PALACZY

Ministerstwo Finansów
3

Żafamy przywrócenia wolotariatu w schronisku w Kaliszu

Prezydent miasta Kalisz
526

Nie pozwólmy zatrzymać remontu drogi Narewkowskiej w Puszczy Białowieskiej!

Komisja Europejska; Ministerstwo Środowiska
326

Zagospodarowanie placu między ulicami Kassyusza i Kadłubka

Prezydent Miasta Poznań