Społeczeństwo

Najnowsze petycje GorącePilneWygrane
104

Zwiększenie minimalnej powierzchni mieszkanej z 6m2 na 10m2 na osobę w lokalach mieszkalnych, należących do miasta st. Warszawa

Rada m.st. Warszawy
1,1k

Wstrzymanie procesów sądowych i egzekucji prawomocnych wyroków w wyniku dzikiej reprywatyzacji do zakończenia prac Komisji Weryfikacyjnej

Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych
17

Manifest Wolnej Polki. Oświadczam, że jestem jedną z nich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
44

Budżet obywatelski w Szczecinku

Rada Miasta Szczecinek
545

NIE dla budowy północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji poznańskiej przez cenne przyrodniczo, chronione obszary oraz zabudowę mieszkaniową

Starosta Poznański Jan Grabkowski, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań