Apel do Sejmu: Prosimy o poparcie rozwiązań korzystnych dla ludzi, nie dla wielkich koncernów energetycznych

Apel-do-Senatu-7

Wszystkie strategie polityczne należy kształtować w otwartej i przejrzystej debacie z udziałem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich poziomach, aby można było zapewnić ich pomyślne wdrożenie i trwałe efekty pisze Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny o wdrożeniu dyrektywy OZE w UE.
Adresat:
Sejm RP
listy@sejm.gov.pl

W Parlamencie trwają prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE). Sejm przyjmując w dniu 16 stycznia poprawkę wprowadzającą tzw. taryfy gwarantowane dla wytwórców energii elektrycznej z mikroinstalacji OZE, dał nadzieje na bezpieczny rozwój energetyki obywatelskiej. Tę nadzieję już 7 lutego zgasił Senat wykreślając uchwalone zmiany i proponując rozwiązania uderzające w obywateli.

Nie ma wątpliwości, że energetyka obywatelska, tak jak inne rozwojowe segmenty energetyki, stanowi wyzwanie wymagające nakładów finansowych zarówno ze strony inwestora jak i Państwa. Należy jednak mieć na uwadze to, że tysiące polskich prosumentów jest wielką szansą na rozwój innowacyjnej gospodarki, złagodzenie ubóstwa energetycznego, poprawę jakości życia w Polsce, czy zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej dla naszego kraju i tworzenie nowych miejsc pracy.

Obawy strony społecznej, co do pojawiających się nacisków za odrzuceniem „poprawki prosumenckiej” – jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie, potwierdziły się. Senatorowie zaproponowali zmiany, które miały być kompromisem, a w rzeczywistości uderzają w zwykłych obywateli. W związku z tym, razem z 63 organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami po raz kolejny kierujemy petycję do Posłanek i Posłów. 

Nam, autorom petycji zależy, aby pod tą inicjatywą podpisała się jak największa liczba organizacji – pozarządowych i samorządowych, a także firm – działających lokalnie i regionalnie. Uprzejmie prosimy Państwa o podpisywanie się pod naszą petycją oraz indywidualną bezpośrednią wysyłkę jej treści (poniżej) w formie e-mail do Posłów i Posłanek. W razie pytań prosimy o kontakt: poprzyj@energetykaobywatelska.com.  

 

Apelujemy o udostępnianie petycji i przesyłanie dalej. Tylko w ten sposób petycja może zakończyć się powodzeniem!

Treść petycji:


 Sejm RP
ul. Wiejska 4/6/8,
00-902 Warszawa

 

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Posłowie  Sejmu RP

 

W raporcie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze stycznia 2015 r. możemy przeczytać: „Wszystkie strategie polityczne należy kształtować w otwartej i przejrzystej debacie z udziałem podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich poziomach, aby można było zapewnić ich pomyślne wdrożenie i trwałe efekty”. Strategiczna decyzja co do kierunku rozwoju polskiej energetyki odnawialnej, której wyrazem formalnym stała się ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) trafia ponownie w ręce Państwa – Posłanek i Posłów.

Głos polskich obywateli, wyrażony w tysiącach podpisów pod petycjami, wywołał dyskusję, ale nie został wysłuchany przez Senatorów. Wyrażamy głęboką nadzieję, że będziecie Państwo bardziej otwarci na apel społeczeństwa obywatelskiego.

Przyjęty przez Sejm wniosek mniejszości wprowadzający do treści ustawy przepis o sprawdzonym w wielu krajach mechanizmie taryf gwarantowanych, czyli wsparcia dla właścicieli najmniejszych, przydomowych elektrowni bazujących na źródłach odnawialnych, stanowi historyczną dla Polski szansę na harmonijny i bezpieczny rozwój energetyki obywatelskiej. To wręczenie obywatelom uczciwie sformułowanej szansy obywatelom i ich ochronę przed ryzykiem nadużyć ze strony silniejszych podmiotów. O przyjęcie takiego rozwiązania apelowali od dawna przedstawiciele samorządów terytorialnych i Konwentu Marszałków RP, setki organizacji pozarządowych, agencji poszanowania energii, klastrów, organizacji rolniczych i samorządowych, stowarzyszeń młodzieżowych oraz dziesiątki organizacji branżowych. Proszę pozwolić, aby w tej niezwykle ważnej sprawie dotarł do Państwa w tym momencie także głos naszego środowiska.  

Jesteśmy przekonani, że energetyka obywatelska to ogromna szansa na zrównoważony rozwój – dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, podnoszeniu konkurencyjności, powstawaniu nowych miejsc pracy, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Taryfy gwarantowane to najlepszy, sprawdzony sposób na rozszerzenie idei wolności również na energetykę w swojej najbardziej obywatelskiej formie.

Rozwiązanie w postaci taryf gwarantowanych pozwoli na wyrównanie szans społecznych, sprawiedliwe rozłożenie kosztów (bez ich wzrostu w dłuższym okresie) i korzyści w skali całego kraju oraz poprawę jakości życia obywateli. Przedstawiciele rządu powinni przestać postrzegać energetykę obywatelską opartą na OZE, jako zagrożenia i trudności – wierzymy, że tak się stanie. Ważne by zobaczyli w niej możliwości dla nowej polityki w zakresie klimatu i energii. Fundamentalne przemiany w sektorze energetyki są potrzebne i nieuniknione.  Polacy chcą aktywnie uczestniczyć rozwoju nowych technologii i w produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zwracamy się do Pań Posłanek i Panów Posłów z prośbą o uwzględnienie apelu społeczeństwa obywatelskiego i utrzymanie wprowadzonego przez Sejm mechanizmu wsparcia poprzez taryfy gwarantowane także najmniejszym wytwórcom energii  w ustawie o odnawialnych źródłach energii. To jedyne rozwiązanie prawne, które może doprowadzić do sytuacji, w której produkcja energii będzie dostępna nie tylko dla wielkich koncernów i nie tylko dla wybranej grupy najbardziej zamożnych Polaków. Wprowadzone przez Senat zmiany, określane jako kompromis, godzą niestety w interesy zwykłych obywateli stawiając przed potrzeby ludzi żądania dużych koncernów energetycznych. Obywatele wyrażają nadzieję na poszerzenie trudno wywalczonej sfery wolności także na energetykę.

Liczymy na zrozumienie przesłanek leżących u podstaw niniejszej petycji wynikającej nie tylko z wiedzy merytorycznej naszego środowiska na ten temat, ale z szczerej troski o prawdziwą i szeroką  narodową niezależność i trwałe bezpieczeństwo energetyczne.

 

W imieniu inicjatora – koalicji organizacji „Energetyka Obywatelska”,
Paweł Lachman,
prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

 

Petycję podpisali również:

 1. Krzysztof Brzozowski, prezes SWP Centrum Technologii Energetycznych
 2. Sylwia KochKopyszko, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 3. Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
 4. Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych,
 5. Grzegorz Gumulak, dyrektor zarządzający Centroenergia Sp. z o.o.
 6. Jerzy Spyrka, prezes Photovoltaik Solar Polska Sp. z o. o.
 7. Urszula Stefanowicz – Rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej, która jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych:Fundacja Aeris Futuro, Fundacja ClientEarth Poland, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii, Fundacja Ekologiczna Arka, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Fundacja EkoRozwoju FER, Fundacja GAP Polska, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Liga Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Polski Klub Ekologiczny Okręg Świętokrzyski, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Społeczny Instytut Ekologiczny, WWF Polska, Zielone Mazowsze, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 8. Wiesław Krawczyk – Właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego Eksportowo – Importowego „Krawczyk”
 9. Katarzyna Fedecka – Prezes Innowacyjnego Centrum Badawczo – Rozwojowego i Energetyki Zero Energii Sp. z o.o.
 10. Stanisław Jarosz – Specjalista ds. OZE, firma Gutkowski
 11. Tadeusz Jassa – Prezydent, Tomasz Malowany – Dyrektor Generalny Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,
 12. Maciej Kędzierski – Właściciel G2V Energia,
 13. Tadeusz Wojciech Czapa – Właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Mixer Polska,
 14. Piotr Czajkowski – Członek Zarządu Caldoris Polska,
 15. Franciszek Ciecierski – „Ciecierski” Instalacje,
 16. Henryk Zabawski – country manager Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.,
 17. dr Ryszard Odożyński – Ośrodek Edukacji i Zastosowań Energii Odnawialnej,
 18. Paweł Paszkiewicz – Prezes Ekofachowcy Sp. z o.o.
 19. Marek Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków
 20. Grzegorz Mękarski – Prezes Energo – Invent Sp. z o.o.
 21. Wiesław Zaraziński – Właściciel Eko-Pal
 22. Dariusz Kordala – Prezes Pro-Sun Sp. z o.o.
 23. Dr inż. Andrzej Bogacki – Biogazownia Myślibórz Sp. z o.o.
 24. Teresa Jakubowska – Stowarzyszenie Racjonalna Polska
 25. Mariusz Mazgiejko – Prezes PHU Megalux Sp. z o.o.
 26. Jakub Zapadka – Specjalista ds. OZE Alt M Sp.J.
 27. Marcin Trojan – PVinstall
 28. Daniel Klimowicz – Galmet Sp. z o.o. Sp.K.
 29. Dariusz Wasilewski – Właściciel Eko-Dom Grudziądz
 30. Ewa Sufin-Jacquemart – Prezeska Fundacji Strefa Zieleni,
 31. Marek Pęk – Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o.
 32. Rafał Gawlik – ECO-PRIUS Inżynieria Grzewcza i Klimatyzacyjna
 33. Józef Wszołek – Prezes Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o.
 34. Marcin Sobechowicz – TEPLO
 35. Artur Panas – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła
 36. Dr Zygmunt Turło – Inwestor Mikro EW Bobryszka
 37. Dr Stanisław M. Pietruszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki
 38. Katarzyna Motak – Właściciel Katarzyna Motak Business Consulting
 39. dr inż. Jacek Biskupski – Politechnika Krakowska
 40. Maciej Puto – Właściciel PVmonitor.pl
 41. Tomasz Kurek – Właściciel Eko-Solar
 42. Maciej Sokolik – Dyrektor marketingu Thermaflex Izolacji Sp. z o.o.
 43. Maciej Jaskuła – Właściciel Solar-Volt
 44. Grzegorz Pich – Prezes G-Energia.pl Sp. z o.o.
 45. Grzegorz Gawlak – PV System Instalacje Fotowoltaiczne
 46. Adam Sitek – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej L-W „Żuławy”
 47. Walenty Kowalski – Właściciel Instalatorstwo Elektryczne W. Kowalski
 48. Wojciech Kwaśniak – Wiceprezes Rossa Commercium Sp. z o.o.
 49. dr Kazimierz Dudziński – Prezes Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
 50. Ryszard Krzyśka – K&K Ryszard Krzyśka
 51. Jacek Olszewski – Wiceprezes Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego
 52. Bogdan Radochoński – Anda Dom s.c.
 53. Robert Antosz – Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Eko-Karpatia
 54. Grzegorz Popowicz – eco vltaika
 55. Marek Wachelka – Prezes Wachelka Inergis S.A.
 56. Marek Szczerek – Przewodniczący Stowarzyszenia “Zielona Gmina Zbrosławice”
 57. dr Małgorzata Beślerzewska – redaktor naczelna portalu Energiamax.pl
 58. Jakub Wiśniewski – Solwis Systemy Fotowoltaiczne

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 5000 głosów 16.02.2015 20:20
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

IEO: Pozorny kompromis i pozory wsparcia dla prosumentów. Postulujemy odrzucenie złego prawa uchwalonego przez Senat

Zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej proponowany przez Senat w „podmienionej poprawce prosumenckiej” system wsparcia prosumentów jest pomocą pozorną. Cena sprzedaży na poziomie 210 proc. tej z poprzedniego roku nie zapewni opłacalności ani jednemu rodzajowi domowych mikroinstalacji. Co więcej, oferowane niewystarczające i niejasno zapisane wsparcie naraża obywateli na ryzyko ekonomiczne, bo realizując w dobrej wierze inwestycje prosumenckie w ramach uchwalonego przez Senat iluzoryczne wsparciu eksploatacyjnego i przy pozbawianiu ich prawa do dotacji, nie będą mogli spłacić zaciągniętych kredytów, o ile w ogóle dostaną na nie kredyt.
Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO postuluje, by posłowie odrzucili złe prawo.

Pełna treść analizy: http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/09022015/analiza_IEO_senackiej_poprawki_do_ustawy_OZE.pdf

16.02.2015 18:58
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

AKTUALIZACJA PETYCJI - zbieramy 10 000 podpisów do Sejmu | Zapraszamy na Fanpage

Po wydarzeniach w Senacie czyli wykreśleniu poprawki prosumenckiej i uchwalenia tzw. "kompromisu" autorstwa PO, który jest w rzeczywistości ciosem w obywateli, koalicja "Energetyka Obywatelska" zaktualizowała treść petycji do Sejmu i wyznaczyła cel 10 000 podpisów. Nie zmieniło się meritum - organizacje dalej apelują o poparcie taryf gwarantowanych dla obywateli prosumentów.

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował krytyczną analizę porównawczą poprawki prosumenckiej i poprawki senackiej: http://ow.ly/IUhXA

Specjalnie w celu prowadzenia kampanii informacyjnej powstał fanpage Energetyki Obywatelskiej. Bądź na bieżąco! https://www.facebook.com/EnergetykaObywatelska

11.02.2015 23:40
Zebrano 4000 głosów 11.02.2015 14:48
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

Ministerstwo Gospodarki nie ma podstaw do wnioskowania o odrzucenie poprawki prosumenckiej

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, Prezesa IEO, uzasadnienie wniosku MG o uchylenie poprawki prosumenckiej z powodu wysokich kosztów opłaty OZE i jej wpływu na finanse publiczne nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Jak wynika z wyliczeń IEO poprawka prosumencka nawet przy przyjęciu niekorzystnych dla niej założeń powoduje wzrost opłaty OZE nie o 3,17 zł/MWh, ale maksymalnie o 0,36 zł/MWh.

Więcej informacji: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/935-rzd-nie-ma-podstaw-merytorycznych-do-odrzucenia-poprawki-prosumenckiejq.html

04.02.2015 19:18
Zebrano 3000 głosów 04.02.2015 10:27
Zebrano 2000 głosów 01.02.2015 10:38
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

Zbieramy co najmniej 5 000 podpisów!

Ogromne tempo wzrostu podpisów pod petycją spowodowało, że Energetyka Obywatelska zwiększyła cel do 5 000 i prosi o dalsze podpisywanie petycji. Nadchodzący tydzień będzie decydujący! Podpisy zbierane są do czwartku, bo prawdopodobnie w piątek odbędzie się głosowanie nad ustawą o OZE w Senacie. Następnie, ustawa zostanie przekazana do Sejmu, który zdecyduje o przyjęciu poprawek senatorów.

31.01.2015 19:06
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

Kolejne 500 podpisów w ciągu 24h! Nowy podpis co kilka minut!

Czwartego dnia trwania akcji udało się zebrać kolejne 500 podpisów pod petycją, co razem dało ponad 1 000 głosów poparcia! Tak dużego zainteresowania inicjatywą nie spodziewała się koalicja "Energetyka Obywatelska", dlatego po raz drugi cel petycji zostaje zwiększony. Tym razem organizatorzy dążą do zebrania 2 000 podpisów.

29.01.2015 12:43
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

Ponad 500 podpisów pod petycją - nowy cel to 1 000!

Już trzeciego dnia zbierania podpisów, zebrano ponad 500 podpisów pod petycją do Senatu. Aby adresat otrzymywał od naszego systemu kolejne informacje o postępie petycji, cel zbieranego poparcia zostaje podwyższony do 1 000. W imieniu autorów prosimy o dalsze wsparcie dla tej inicjatywy!

28.01.2015 17:06
Profile photo of Administator MireckiZmieńmy.to

Komentarz Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej

Sejm (...) w dniu 16 stycznia uchwalił ustawę wprowadzając do niej powyższą poprawkę (prosumencką). Otwarta została tym samym droga do budowy najbardziej innowacyjnego filara nowoczesnej energetyki jakim jest mikrogeneracja i energetyka prosumencka.

Tak się stanie faktycznie gdy poprawka uzyska akceptację Senatu i Prezydenta. Wobec realizowanej pro-obywatelskiej formy prezydentury trudno sobie wyobrazić aby idea stojąca za energetyką obywatelską i poszerzaniem obszarów wolności nie spotkała się z pełną aprobatą Prezydenta Komorowskiego. Poprawka daje obywatelom możliwość wyboru. Po 25 latach wolności chodzi o realną możliwość wyboru pomiędzy kupowaniem energii od dostawcy, sprzedażą własnej energii z domowej mikroinstalacji do sieci lub produkcję na własne potrzeby. Podobnie wypowiada się marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i szereg senatorów (...)
http://www.odnawialny.blogspot.com/2015/01/kto-i-dlaczego-boi-sie-prosumenta.html

26.01.2015 23:10
Rozpoczęcie zbierania głosów 26.01.2015 13:09

Komentarze: