Apelujemy o utworzenie parku w części lasu pomiędzy Centrum Kultury a Kościołem w Poniatowej

facebook_default

Mieszkańcy Poniatowej od lat przemierzają ścieżki leśne łączące miasto z Kościołem i osiedlami m.in. przy ulicy Lubelskiej,Sosnowej i Krokusowej. Droga ta jest niestety uciążliwa i niebezpieczna. Apelujemy o utworzenie parku w tej części lasu- z alejkami, ławkami, latarniami i ścieżkami rowerowymi.
Adresat:
Burmistrz Poniatowej
sekretariat@um.poniatowa.pl

Mieszkańcy Poniatowej od wielu lat przemierzają ścieżki leśne łączące miasto z Kościołem i osiedlem przy ulicy Lubelskiej, Sosnowej, Krokusowej i in. Droga ta jest często uciążliwa ze względu na nierówności i korzenie drzew (zwłaszcza dla rodziców z dziećmi w wózkach) oraz ze względu na często występujące błoto w okresie deszczowej pogody i odwilży. Droga ta jest też bardzo niebezpieczna – zwłaszcza po zmroku.

Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie parku w tej części lasu – z alejkami, ławkami, latarniami i ścieżkami rowerowymi oraz z systemem monitoringu. Byłoby to przedłużenie istniejącego parku, w którego centrum znalazłoby się Centrum Kultury.

Zdecydowanie poprawiłoby to wizerunek Poniatowej oraz komfort i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców.

Mamy więc nadzieję, że ta petycja zwróci uwagę na problem i będzie inspiracją do działań w kierunku wprowadzenia zaproponowanych zmian.

Treść petycji:


Zygmunta Wyroślak
Burmistrz Poniatowej

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

My, mieszkańcy Poniatowej w niniejszej petycji prosimy o podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania części lasu wzdłuż ulicy Fabrycznej pomiędzy Centrum Kultury a Kościołem poprzez wyrównanie i utwardzenie ścieżek leśnych oraz zainstalowanie latarni, ławek i monitoringu.

Jest tam najbardziej uczęszczana droga (obecnie leśna) prowadząca z miasta do Kościoła i do osiedla przy ulicy Lubelskiej, Sosnowej, Krokusowej i in., która jest uciążliwa (ze względu na błoto po opadach deszczu) i niebezpieczna – zwłaszcza po zmroku.

Idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie w tej części lasu parku – z alejkami, ławkami, latarniami i ścieżkami rowerowymi. Prosimy o rozpatrzenie naszej petycji i pomoc w rozwiązaniu powyższego problemu.

 

Z wyrazami szacunku,

Paweł Durka

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 50 głosów 21.02.2015 19:57
Rozpoczęcie zbierania głosów 13.02.2015 13:40

Komentarze: