Chcemy konsultacji społecznych w sprawie mostu Krasińskiego!

z18584314QKorek-w-Al-Jerozolimskich

Kolejny raz drogowcy urządzają Warszawę projektując bez żadnych konsultacji jeszcze jedną trasę szybkiego ruchu pompującą ruch samochodowy do centrum miasta. Domagamy się konsultacji społecznych w sprawie Trasy i Mostu Krasińskiego i dostosowania tej inwestycji do potrzeb mieszkańców.
Adresat:
Hanna Gronkiewicz Waltz, Prezydent m.st. Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Hanna Gronkiewicz – Waltz
Prezydent M. St. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z ogłoszeniem 22 lipca br. przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej Trasy Mostu Krasińskiego (od placu Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty), my niżej podpisani mieszkańcy Warszawy oraz przedstawiciele działających w Warszawie organizacji pozarządowych, w których spektrum zainteresowań znajduje się m.in. tematyka ładu przestrzennego, ochrony przyrody, a także polityka transportowa m. st. Warszawy, zwracamy się z wnioskiem o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych odnośnie ww. inwestycji, aby była ona dostosowana do realnych potrzeb mieszkańców Warszawy.

Inwestycja w kształcie proponowanym przez ZMID, której głównym elementem jest szeroka jezdnia dla samochodów, budzi duże wątpliwości:

 • z punktu widzenia całego miasta: budowanie kolejnej drogi kierującej ruch samochodowy do centrum miasta jest sprzeczne ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy”, utrudni również starania o poprawę jakości powietrza w Warszawie, którego zanieczyszczenie znacznie przekracza normy, za co już niedługo miasto będzie płaciło wysokie kary;
 • po stronie praskiej: realizacja Trasy w proponowanym kształcie szerokiej arterii dla samochodów spowoduje likwidację jedynego terenu zielonego o charakterze rekreacyjnym na osiedlu Śliwice, zagrożone są również wpisane do gminnej ewidencji zabytków budynki przy ulicy Oliwskiej – pozostałości dawnej Kolei Nadwiślańskiej;
 • po stronie żoliborskiej: skierowanie ruchu samochodowego z projektowanego mostu w kierunku placu Wilsona zagrozi wartościom zabytkowym starej części Żoliborza, które chronione są prawem poprzez wpisanie do Rejestru Zabytków.

Pragniemy podkreślić, że do tej pory mieszkańcy naszego miasta nie mieli realnej możliwości wypowiedzenia się na temat budowy tzw. Trasy Mostu Krasińskiego. „Spotkania informacyjne” organizowane 8 lat temu przebiegały w sposób daleki od standardów prowadzenia konsultacji społecznych, a ich wyników nie można uznać za odzwierciedlenie woli mieszkańców – zgłaszane uwagi nie zostały uwzględnione, co więcej, wprowadzono do projektu zmiany zdecydowanie przez mieszkańców odrzucone. Przykładowo, w wyniku „konsultacji” w projekcie Trasy Krasińskiego pojawił się skręt w lewo w ulicę Czarnieckiego, z którym żoliborzanie od wielu lat walczyli i który udało się zlikwidować w roku 2014.

W ciągu 8 lat zmieniło się samo miasto. W 2007 roku, gdy przygotowywano projekt Trasy Mostu Krasińskiego, metro kończyło się na placu Wilsona, a jedyną przeprawą przez Wisłę na północ od Śródmieścia był most Grota-Roweckiego.

Tymczasem w roku 2015 na Pradze, Targówku i Białołęce:

 • jest już metro i w ciągu kilku najbliższych lat dotrze ono także na Targówek i Bródno;
 • most Grota został poszerzony z 4 do 5 pasów w obu kierunkach, połączenie mostu z Bródnem (wiadukt nad torami kolejowymi) zamiast 2 ma obecnie 5 pasów (!) w obu kierunkach, Trasa Toruńska stała się bezkolizyjną drogą ekspresową;
 • zbudowano most Północny (obecnie: Marii Curie-Skłodowskiej) z 3 pasami ruchu w obu kierunkach i z bezkolizyjnymi dojazdami (po prawej stronie rzeki trasa mostowa kończy się jednak na ulicy Modlińskiej).

Jednocześnie po stronie Żoliborza:

 • mieszkańcy w wyniku konsultacji społecznych i w ramach budżetu partycypacyjnego doprowadzili do wielu zmian w kierunku ograniczenia ruchu samochodowego (między innymi likwidacja skrętu w lewo w ulicę Czarnieckiego, zmiana jednego pasa ruchu dla samochodów w pas ruchu dla rowerów na ulicy Krasińskiego – realizacja 2015-16);
 • powstało nowe wielkie osiedle mieszkaniowe na obszarze Żoliborza Południowego, które znacząco zmienia charakter dużej części dzielnicy i którego mieszkańcy nie mieli dotychczas możliwości wypowiedzenia się w sprawie mostu Krasińskiego.

Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych jest niezbędne, aby w trakcie aktualizacji projektu Trasy Mostu Krasińskiego uwzględnić zmiany, jakie zaszły od momentu powstania projektu i dostosować go do potrzeb mieszkańców. Realizacja takich działań pozwoli jednocześnie uniknąć w przyszłości wieloletniego sporu wokół inwestycji, podobnego do szeroko opisywanej w mediach sprawy przebiegu Trasy Świętokrzyskiej na jej praskim odcinku.

Ponadto, w związku z zapowiedziami ZMID o rozpoczęciu budowy mostu Krasińskiego w 2017 r., zwracamy się z wnioskiem o odsunięcie w czasie tej inwestycji co najmniej do roku 2021, który to rok jako początek inwestycji został zapisany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy.

Przyspieszenie budowy Trasy Mostu Krasińskiego, której koszt szacowany jest na 700 mln zł., trudno racjonalnie wytłumaczyć w sytuacji, gdy brakuje środków na kilka innych, odwlekanych od lat inwestycji. Należy rozważyć:

 • czy stać nas na budowę dodatkowego lokalnego połączenia między dzielnicami, podczas gdy brakuje pieniędzy na domknięcie obwodnicy Pragi – inwestycji ważnej w skali całego miasta, która ma być zrealizowana jedynie w połowie, ponieważ na dokończenie brakuje środków?
 • czy pilniejszy jest kolejny most w północnej części miasta, w odległości 1,5 kilometra od sąsiednich przepraw, czy też most na południu (odległość między mostem Łazienkowskim a Siekierkowskim wynosi ponad 3 kilometry, a od mostu Siekierkowskiego do planowanego mostu autostradowego będzie ponad 7 kilometrów)?
 • czy nie warto przeznaczyć znacznych kwot, które pochłonie most Krasińskiego, na przyśpieszenie budowy metra na Targówku i Bródnie, a budowę mostu rozpocząć dopiero po szybkim ukończeniu II linii metra?

Zwracamy się zatem z prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Trasy i Mostu Krasińskiego i nie podejmowanie pochopnych decyzji o rozpoczęciu tej inwestycji. Konsultacje społeczne pozwolą uzgodnić interesy i oczekiwania różnych grup oraz dostosować projekt inwestycji do potrzeb mieszkańców – warto rozmawiać z warszawiakami!

 

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Żoliborzan
Stowarzyszenie Nowy Żoliborz
Rada Kolonii Śliwice
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”
Ogród Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego
Forum Rozwoju Warszawy

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 700 głosów 16.11.2015 20:52
Zebrano 500 głosów 05.09.2015 17:57
Zebrano 400 głosów 01.09.2015 9:00
Zebrano 300 głosów 28.08.2015 16:12
Zebrano 200 głosów 27.08.2015 13:46
Zebrano 100 głosów 26.08.2015 22:32
Zebrano 50 głosów 26.08.2015 18:08
Rozpoczęcie zbierania głosów 25.08.2015 21:47

Komentarze: