Chcemy prawdziwego budżetu obywatelskiego w Gliwicach!

Bez-tytułu1

W gliwickim budżecie "obywatelskim" głosować mogą tylko wybrani obywatele. Chcemy powszechnego budżetu obywatelskiego, możliwości składania wniosków przez Internet oraz powiększenia kwoty przeznaczonej na projekty obywatelskie. Gliwiczanie zasługują na prawdziwy budżet obywatelski!
Adresat:
Prezydent i Rada Miasta Gliwice
bpr@um.gliwice.pl

Po raz kolejny w naszym mieście zainaugurowano głosowanie na projekty jednoroczne zaproponowane przez wąskie grono obywateli. W celu wyciszenia kontrowersji organizowanej ankiety nie nazywa się już budżetem obywatelskim. Gliwice są w tej chwili jednym z ostatnich dużych miast w Polsce, które nie posiadają prawdziwego budżetu obywatelskiego. Postanowiliśmy więc zwrócić się z prośbą do do władz miasta o wprowadzenie koniecznych zmian w przyjętym modelu budżetu partycypacyjnego. Gliwiczanie, prosimy o poparcie poniższej petycji!

Treść petycji:


Zygmunt Frankiewicz,
Prezydent Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice

 

Szanowny Panie Prezydencie, szanowni Państwo Radni,

Nasz apel skierowany jest przede wszystkim do Pana Prezydenta i Rady Miasta ale przesyłamy go również do wiadomości przedstawicieli gliwickich organizacji pozarządowych, lokalnych polityków i urzędników. Liczymy, że nasze starania spowodują reformę istniejącej “ankiety obywatelskiej” i Gliwice będą miały prawdziwy budżet obywatelski. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zarzuty wobec istniejącego modelu oraz propozycję jego zmiany.

  1. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta, wnioski do budżetu mogą składać wyłącznie radni, Rady Osiedlowe i Młodzieżowa Rada Miasta. Nie widzimy żadnego uzasadnionego powodu, żeby w taki sposób zawężać krąg osób i instytucji mogących składać wnioski budżetowe. Każdy obywatel płacący w mieście podatki, który nie ma czasu na pracę w Radzie Osiedlowej, powinien móc angażować się w tego rodzaju inicjatywy. Model ten docelowo powinien pozwalać na internetowe zgłaszanie wniosków przez wszystkich obywateli naszego miasta – tylko wtedy możemy mówić o szerokiej konsultacji i realnym otwarciu się władz na pomysły mieszkańców. Takie rozwiązanie skutecznie funkcjonuje w kilkudziesięciu miastach Polski – dlaczego ma nie zadziałać w Gliwicach?
  2. Zgłaszanie wniosków budżetowych za pomocą skomplikowanego formularza. Poza wąskim gronem osób mogących zgłaszać wnioski budżetowe, problematyczny  jest także formularz wniosku, który na początku naborów funkcjonował wyłącznie w formacie pdf. Nie widzimy żadnego powodu, aby tego rodzaju wnioski nie mogły mieć formy elektronicznego formularza. Takie rozwiązanie jest bowiem powszechnie stosowane. Miasto chcące być “polską doliną krzemową” powinno unikać archaicznych systemów i korzystać z nowoczesnych sposób nawiązywania kontaktu z mieszkańcami. Utworzenie specjalnej strony internetowej (np.: takiej jak zastosowana w Warszawie), dzięki której wszystkie nadesłane propozycje mogą być przeglądane i komentowane, a po ich weryfikacji opisywane stosownym uzasadnieniem trzeba, uznać za realne wychodzenie naprzeciw potrzebom gliwiczan.
  3. Bardzo mała ilość pieniędzy przekazywana na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Prognozowane wydatki Gliwic w 2015 roku wyniosą prawie 1,5 mld zł, a na realizację zadań wskazanych “bezpośrednio przez mieszkańców” przeznaczono zaledwie 2,5 mln zł. W mniejszym od Gliwic Rybniku na takie zadania zarezerwowano ponad 3 mln złotych. Jeszcze dalej nam do Katowic (20 mln zł) czy Łodzi (40 mln zł). Optymalnym rozwiązaniem byłoby przekazywanie 1% wydatków na zadania bezpośrednio wskazane przez mieszkańców – w przypadku Gliwic kwota ta wyniosłaby ok. 15 mln zł.
  4. Największym szokiem związanym z głosowaniem “Budżet 2016” jest charakter poddanych pod głosowanie projektów (https://gliwice.eu/ankieta_budzet). Taki wybór projektów do dalszych konsultacji społecznych spowodował całkowite wypaczenie idei budżetu obywatelskiego – idei polegającej na dopuszczeniu mieszkańców do współdecydowania o zagospodarowaniu pewnej puli środków budżetowych. Z 36 poddanych pod głosowanie wniosków aż 27 spraw dotyczy remontu lub budowy dróg, chodników lub nowych nawierzchni. Tylko 9 wniosków z 36 dotyczy spraw przeważnie pojawiających się w BO. Utrzymywanie dobrego stanu dróg czy nawierzchni jest ustawowym obowiązkiem gminy i nie można poddawać go pod żadne plebiscyty, a mieszkańcy nie powinni walczyć w głosowaniu o to, co im się należy. Budżet Obywatelski nie może polegać na walce między mieszkańcami o remont ulic w poszczególnych dzielnicach. Nie powinien być również pretekstem do odwlekania w czasie niecierpiących zwłoki inwestycji wyłącznie dlatego, że we wspomnianym głosowaniu przegrały z innymi propozycjami. Taki budżet zniechęca do prawdziwie obywatelskiej postawy i rodzi niepotrzebne antagonizmy. 

Budżet Obywatelski stworzony został po to, by wyzwolić wśród mieszkańców aktywność na rzecz realizacji innowacyjnych, oddolnych projektów społecznych i infrastrukturalnych. Obywatele naszego miasta to fantastyczni, kreatywni ludzie, którzy w niczym nie ustępują mieszkańcom Łodzi, Katowic czy Dąbrowy Górniczej. Jeżeli tam udało się zrealizować prawdziwy Budżet Obywatelski to i u nas się uda. Drodzy mieszkańcy, drodzy decydenci, połączmy siły, abyśmy w następny roku nie musieli się wstydzić naszego Budżetu Obywatelskiego.

 

Z wyrazami szacunku,

Ewa Lutogniewska, Natalia Wójcik, Paweł Harlender,

Petros Tovmasyan, Andrzej Wawrzyczek, Bartosz Rybczak, Jakub Kowalski

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Wolne miasto GliwiceWolne miasto Gliwice

Kolejny etap

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za wszystkie głosy poparcia. Wynik 182 popierających dowodzi tylko, że temat Budżetu Obywatelskiego jest w Gliwicach nadal tematem bardzo enigmatycznym i niepopularnym. Ale to się zmieni - już się zmienia. Petycja została przekazana Prezydentowi. W międzyczasie trwały konsultacje procedury z Radami Osiedlowymi, dla których zrobiliśmy spotkanie informacyjne, po którym poprosiliśmy o przekazanie uwag do Urzędu Miejskiego. Ogłoszono projekt nowej procedury i poddano ją konsultacjom społecznym. Dziś jesteśmy po pierwszej turze takich konsultacji. W tym momencie możemy powiedzieć, że stopień zmian jest bardzo duży, zdecydowana większość z nich na plus. Są rzeczy, które trzeba poprawić, do 15 grudnia przekażemy nasze uwagi do UM. Konsultacje społeczne trwają.

Dziękujemy za wsparcie.

09.12.2015 9:06
Wolne miasto GliwiceWolne miasto Gliwice

Pierwsza setka za nami.

Petycja funkcjonuje jedynie w formie elektronicznej. Dziękujemy osobom, które dotychczas ją poparły. Dziękujemy również mediom, które informację o akcji "podały dalej".

20.06.2015 19:53
Zebrano 100 głosów 20.06.2015 12:57
Wolne miasto GliwiceWolne miasto Gliwice

Dzień #2

Prosimy o udostępnianie petycji znajomym!

18.06.2015 15:32
Zebrano 50 głosów 17.06.2015 22:07
Wolne miasto GliwiceWolne miasto Gliwice

Witamy!

Zapraszamy do podpisywania naszej petycji i prosimy o rozsyłanie wśród znajomych!

17.06.2015 14:46
Rozpoczęcie zbierania głosów 16.06.2015 23:24

Komentarze: