Chcemy zmiany MPZP dla basenu na Chrzanowie

basen-Chrzanow_petycja1

Apelujemy do Rady Warszawy o dokonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Chrzanów 2" w celu umożliwienia budowy nowego basenu na terenie Osiedla Chrzanów, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Bemowo. Chcemy nowoczesnego kompleksu sportowego, tam, gdzie go brakuje!
Adresat:
Rada M. St. Warszawy
Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Rada Miasta Stołecznego Warszawy

 

 

Wnosimy do Rady Miasta Stołecznego Warszawy o zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy z dnia 26 stycznia 2017r. o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego działki o nr ewid.: 45/1, 45/3 z obrębu 6-13-15, w celu umożliwienia realizacji inwestycji budowy publicznego basenu sportowego na działce nr 45/1 obręb 61315 przy ul. Lazurowej.

Bemowo jako dzielnica stosunkowo młoda, licząca ponad 100 tys. mieszkańców, powinna dbać o infrastrukturę publiczną, w tym infrastrukturę sportową. Sąsiednie dzielnice takie jak Ursus czy Bielany mogą pochwalić się bogatą ofertą Ośrodków Sportu i Rekreacji, które od lat służą im mieszkańcom. Dzięki dodatkowym środkom finansowym przekazanym przez Radę Miasta rozszerzenie oferty usług sportowo-rekreacyjnych jest możliwe. Nasza dzielnica zainwestuje w projekt wykonawczy nowego basenu na Bemowie. Kluczowym staje się wybór odpowiedniej lokalizacji tej inwestycji, takiej, która obsłuży możliwie jak najwięcej mieszkańców, umożliwiając dogodny dojazd z różnych kierunków i która oferuje możliwie najwięcej korzyści przy najniższych kosztach (w tym: środowiskowych i czasowych (dojazd do obiektu)).

W miejsce wstępnie wybranej przez Radę Dzielnicy Bemowo działki nr 22/4 obręb 61007 proponujemy działkę nr 45/1 obręb 61315. Działka przy Lazurowej i trasie S8, zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. 700 metrów dalej (w linii prostej) znajduje się basen Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 1 (25 x 12,5 m, 5 torów). Co więcej, na działce znajduje się obecnie dziki sad, który należałoby uporządkować i uczynić z niego miejsce rekreacji. Już w tej chwili znajduje się tam siłownia plenerowa, jest to również popularne miejsce spacerów – tuż przy drodze do fosy na Grotach i Fortu Blizne. Wycinka znajdujących się tam drzew byłaby niefortunna ze względu na bliskość trasy szybkiego ruchu, której wpływu nie neutralizowałaby już żadna zieleń.

Proponowana przez nas lokalizacja jest dostępna dla mieszkańców Jelonek oraz najintensywniej rozwijającej się części Bemowa – osiedla Chrzanów. Działka o wielkości 1,4 ha, z trzech stron otoczona drogą publiczną według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na budowę również innych obiektów użyteczności publicznej, tworząc wielofunkcyjny ośrodek kulturalny, którego tak bardzo brakuje w tym sąsiedztwie. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku Rady Dzielnicy Bemowo „w obszarach tworzącej się przestrzeni miejskiej powinny być zarezerwowane tereny na realizację niezbędnych w/w celów publicznych, które świadczą o dbałości samorządu o zrównoważony rozwój, a także o jakość życia mieszkańców. Zaletą wskazanego na cele publiczne, jak w § 1 Uchwały obszaru Chrzanowa jest jego położenie – jest dobrze skomunikowany więc dostępny również dla pozostałych mieszkańców Bemowa.”

Dlatego Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze razem z grupą mieszkańców Bemowiacy apeluje o wszczęcie procedury zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzanów 2 dla przedmiotowych działek zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy z dnia 26 stycznia 2017 r. stanowiącego Uchwałę Nr XXXIV/140/2017, co umożliwi budowę nowej pływalni i innych obiektów publicznych w tej części dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy.

 

Z poważaniem,
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
Bemowiacy

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 700 głosów 17.04.2018 18:01
Zebrano 500 głosów 05.04.2018 12:57
Zebrano 200 głosów 04.04.2018 9:09
Zebrano 100 głosów 04.04.2018 6:37
Rozpoczęcie zbierania głosów 03.04.2018 14:01

Komentarze: