Chrońmy dziedzictwo Fabryki Miraculum i industrialny charakter krakowskiego Zabłocia!

CFP7mvOBw5Sl1_DA4mwtlCPgt6wGTx9NhjMKjEpEgxw

W mediach pojawiły się informacje o możliwości zburzenia Fabryki Miraculum, siedziby licznych inicjatyw społecznych i kulturalnych. Apelujemy do władz Krakowa o rozpoczęcie dialogu z inwestorem, firmą ATAL S.A., w celu ochrony industrialnego dziedzictwa i kreatywnego charakteru tego miejsca.
Adresat:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
prezydent@um.krakow.pl

My, mieszkańcy, sympatycy, przedsiębiorcy oraz pracownicy krakowskiego Zabłocia, wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z planami dotyczącymi tego obszaru.

Zabłocie – słynące z industrialnych zabudowań, które stanowią siedzibę wielu inicjatyw społecznych, kulturalnych i są miejscem pracy osób nowoczesnych i otwartych na zmiany – uznane w przeszłości za obszar strategiczny rozwoju miasta Krakowa, ma teraz zostać pozbawione swojego klimatu i atmosfery na rzecz budowy kolejnych osiedli, biurowców lub loftów. Pomimo programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia mają zostać wyburzone kluczowe zabudowania tworzące charakter postindustrialnej dzielnicy.

Apelujemy o rozpoczęcie przez właściwe jednostki miejskie dialogu z inwestorem, firmą ATAL S.A., mającego na celu nie tylko ochronę przemysłowego dziedzictwa, ale również zachowanie, w części dopuszczonej przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obecnej funkcji terenów dawnej Fabryki Miraculum.

Treść petycji:


Apel w sprawie przyszłości Fabryki Miraculum

 

Do:

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków
Sekretariat pok. nr 106

Do wiadomości:

Miejski Konserwator Zabytków
Jerzy Zbiegień

Plastyk Miasta
Agnieszka Łakoma

Wydział Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miasta Krakowa

Rada Dzielnicy
Podgórze

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

My, niżej podpisani, mieszkańcy, sympatycy, przedsiębiorcy oraz pracownicy krakowskiego Zabłocia apelujemy o rozpoczęcie przez właściwe jednostki miejskie dialogu z inwestorem, firmą ATAL S.A., mającego na celu nie tylko ochronę przemysłowego dziedzictwa, ale również zachowanie, w części dopuszczonej przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obecnej funkcji terenów dawnej Fabryki Miraculum.

Zabłocie w mediach stawiane jest za przykład sukcesu w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Często podkreśla się przy tej okazji lokalizację na tym obszarze prestiżowych obiektów MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w dawnej fabryce Schindlera. To jedna strona równania. Drugą stanowią liczne oddolne inicjatywy, które zadomowiły się w opuszczonych przez przemysł przestrzeniach.

Mury dawnej Fabryki Miraculum stały się jednym z nielicznych miejsc pełniących funkcję przestrzeni publicznej, paradoksalnie, stworzonej na prywatnym terenie bez wsparcia miasta.

Liczne wydarzenia cykliczne, takie jak: Foodstock, Kino Letnie, Kiermash oraz regularnie organizowane warsztaty, wernisaże i koncerty przyciągają na Zabłocie wielu mieszkańców Krakowa, turystów, osoby spoza miasta i generują wiele kluczowych inicjatyw społecznych, które wpływają na wizerunek całego Krakowa.

Pomimo programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia do opinii publicznej dotarły informacje o możliwości wyburzenia kluczowych zabudowań tworzących charakter postindustrialnej dzielnicy.

Nie chcemy aby nasz głos był odczytany jako sprzeciw wobec kolejnej inwestycji planowanej w tym obszarze. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że pomiędzy rokiem 2006, w którym został uchwalony plan miejscowy, a chwilą pisania tego listu minęło dziewięć lat.

W uchwale NR CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zabłocie szczegółowo opisane są wytyczne dla terenu planowanej przez firmę ATAL S.A. inwestycji.

W dokumencie tym zapisane jest, że podstawowymi elementami zagospodarowania przestrzennego kwartału podlegającymi ochronie jest sześć budynków wpisanych do ewidencji obiektów zabytkowych, znajdujących się przy ulicy Zabłocie 23.

Plan dopuszcza adaptację wyżej wymienionych obiektów na potrzeby świadczenia usług miejskich koncentrujących ważne dziedziny życia publicznego. Dokument wymienia w tej grupie takie ich rodzaje jak nauka, kultura, sztuka, administracja, gastronomia, handel detaliczny i drobne rzemiosło usługowe. Lista ta w naszym rozumieniu, pokrywa się z zakresem działalności prowadzonej przez podmioty mające swoje siedziby na terenie Fabryki Miraculum.

Kierując do Państwa ten list wskazujemy, że w podstawowym dokumencie dotyczącym ładu architektonicznego Zabłocia zapisane są rozwiązania zdecydowanie lepsze aniżeli wyburzenie tych już nie tylko historycznie, ale jak najbardziej współcześnie istotnych miejsc na mapie Krakowa.

Domagamy się opracowania, w porozumieniu z właścicielem działki, planu rewitalizacji i restauracji w/w nieruchomości oraz bieżącego informowania opinii publicznej o poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

 

Z wyrazami szacunku,

Jakub Grzybowski

Michał Pałasz

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 27.07.2015 19:33
Zebrano 1000 głosów 23.07.2015 14:24
Zebrano 500 głosów 22.07.2015 20:03
Zebrano 200 głosów 22.07.2015 13:53
Rozpoczęcie zbierania głosów 22.07.2015 10:17

Komentarze: