Dość oszukiwania reklamami produktów medycznych!

medications-257332_1920

Petycja ma celu zakończenie procederu ignorowania przepisów dotyczących produktów leczniczych. Jako obywatele oczekujemy interwencji instytucji odpowiedzialnych za reprezentowanie naszych interesów.
Adresat:
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
gif@gif.gov.pl

Petycja ma celu zakończenie procederu ignorowania i łamania przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych. Jako obywatele oczekujemy interwencji instytucji odpowiedzialnych za reprezentowanie naszych interesów. Nie chcemy być oszukiwani przez reklamy, na których są umieszczone niemożliwe do przeczytania informacje o konieczności przeczytania ulotki i zagrożeniu dla życia i zdrowia.

Treść petycji:


Główny Inspektor Farmaceutyczny,

ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

 

Jako obywatel oczekuję poważnego egzekwowania przepisów dotyczących reklam zawartych w Ustawie o Prawie Farmaceutycznym oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie reklam produktów farmaceutycznych.
Petycja ma celu zakończenie procederu ignorowania i łamania przepisów dotyczących leków i produktów leczniczych. Jako obywatele oczekujemy interwencji instytucji odpowiedzialnych za reprezentowanie naszych interesów. Nie godzimy się na emisję reklam na których są umieszczone niemożliwe do przeczytania informacje dla pacjentów. Reklamy zawierają informacje przygotowane w ten sposób, że kolor napisów i tła, ich rozmiar oraz czas emisji, uniemożliwia zapoznanie się z ostrzeżeniem które oglądający reklamę powinien móc swobodnie przeczytać. Producenci oszczędzając na kosztach reklamy oraz skupiając się na osiągnięciu celu marketingowego rezygnują z właściwego prezentacji koniecznych do przedstawienia informacji poprzez marginalne umieszczenie oraz bardzo krótki czas wyświetlania.

Nie godzimy się na takie praktyki, ignorowanie problemu przez instytucje odpowiedzialne i oczekujemy wprowadzenia nowych standardów oraz prosimy o zmianę zapisów w prawie tak by reklamy nie mogły:
– udawać programów informacyjnych – sugerować, że polecająca osoba jest praktykującym lekarzem, skoro prawo nie pozwala lekarzom wykonującym zawód uczestniczyć w reklamach
udawać kampanii społecznych, które faktycznie są zlecane przez organizacje pozarządowe finansowane przez producentów. Jest to sposób pozwalający na „reklamę” i promocję produktów, których nie wolno reklamować.

 

Z wyrazami szacunku,
Włodzimierz Pawelec

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Włodzimierz PawelecWłodzimierz Pawelec

Zmiany jakich chcemy tylko dotyczące banków!!!

Banki już dostały pouczenie i będą zmiany, jaki los spotka reklamy farmaceutyczne? http://www.rp.pl/Gielda/309229980-To-koniec-relklam-bankow-w-tv-i-radio.html#ap-1

22.09.2016 14:31
Zebrano 400 głosów 09.09.2016 15:19
Zebrano 300 głosów 07.09.2016 8:29
Włodzimierz PawelecWłodzimierz Pawelec

""w sposób nieodpowiedni i zatrważający, wzbudzający w odbiorcy uczucie strachu i zagrożenia""

http://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,problem-ze-spotem-o-pneumokokach,artykul,1722243.html

06.09.2016 23:41
Zebrano 200 głosów 06.09.2016 16:46
Zebrano 100 głosów 06.09.2016 11:57
Zebrano 50 głosów 05.09.2016 17:42
Włodzimierz PawelecWłodzimierz Pawelec

Do poczytania:

Do poczytania w pigułce. MZ.
Reklama leków
---
Reklama leków polega na informowaniu o nich lub zachęcaniu do ich stosowania. Ma na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Reklamę leków może prowadzić jedynie podmiot odpowiedzialny lub inny podmiot – na jego zlecenie.
Nadzór nad reklamą leków
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących reklamy produktów leczniczych sprawuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny. GIF na podstawie przekazywanych informacji oraz własnych obserwacji ocenia reklamy prowadzone przez podmioty odpowiedzialne lub podmioty przez nie upoważnione.
Dane prezentowane w reklamie muszą być zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego. Jeśli produkt leczniczy nie ma takiej charakterystyki – dane muszą się zgadzać z dokumentacją zatwierdzoną w procesie dopuszczenia go do obrotu. Zawiera ona informacje dotyczące składu, stosowania i działaniach niepożądanych.
Wytyczne dotyczące reklamy leków
Reklama powinna obiektywnie prezentować produkt leczniczy oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Poza jego nazwą własną i nazwą powszechnie stosowaną reklama może zawierać tylko znak towarowy, który nie ma odniesień do wskazań leczniczych, postaci farmaceutycznej, dawki, haseł reklamowych lub innych treści reklamowych.
Reklama leku nie może wprowadzać w błąd, nie może oferować lub obiecywać jakichkolwiek korzyści w zamian za jego nabycie. Nie może także być skierowana do dzieci.
Zakazana jest reklama leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, które pochodzą z importu docelowego oraz reklama zawierająca informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.
Reklama produktów leczniczych skierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, wizualnej oraz dźwiękowej musi zawierać następujące ostrzeżenie:
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Reklamy leków wydawanych bez recepty mogą być skierowane zarówno do publicznej wiadomości, jaki i do profesjonalistów (reklama musi się różnić w zależności od adresata).

05.09.2016 14:49
Rozpoczęcie zbierania głosów 19.08.2016 15:38

Komentarze: