Farmaceuci apelują o legalizację medycznej marihuany

mari-hu-ana

My Farmaceuci, wykonujący zawód zaufania publicznego i poczuwający się do odpowiedzialności za kształtowanie systemu leczenia w Polsce, oczekujemy uwzględnienia naszego stanowiska i zwracamy się o jak najszybsze wprowadzenie opisanych zmian.
Adresat:
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Treść petycji:


Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej,
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,

 

      Szanowni Państwo!           

            My niżej podpisani farmaceuci popieramy stanowisko i starania Fundacji Krok po Kroku, której celem jest wprowadzenie w polskim ustawodawstwie zmian umożliwiających prowadzenie terapii przy użyciu medycznej marihuany oraz wytwarzanych z niej produktów leczniczych. Uważamy również, że konieczne jest podjęcie specjalistycznej debaty na temat stosowania tego typu środków, prowadzenia badań nad ich bezpieczeństwem i skutecznością oraz szeroko zakrojonej edukacji wśród lekarzy i pacjentów.

             Najnowsze doniesienia naukowe wskazują, że medyczna marihuana leczy i przynosi poprawę życia pacjentów w wielu jednostkach chorobowych. Znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie paliatywnej, onkologii, bólach przewlekłych o wysokim stopniu nasilenia i opornych na dotychczasowe rozwiązania terapeutyczne oraz chorobach takich jak stwardnienie rozsiane, astma, choroba Alzheimera i Parkinsona. W świetle dotychczasowych wyników badań terapia cannabisowa jest uznawana za bezpieczną, a jej skutki uboczne są niewielkie w porównaniu ze stosowanymi w Polsce lekami opioidowymi.

          Jako farmaceuci oczekujemy wprowadzenia medycznej marihuany oraz przetworów z konopi na listę surowców farmaceutycznych, co umożliwiałoby wykonywanie leków recepturowych z ich wykorzystaniem. Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększyłoby bezpieczeństwo pacjentów i zapewniłoby skuteczność terapii. Leki wytwarzane w recepturze aptecznej są bowiem indywidualnie dopasowane pod względem formy podania oraz dawki do każdego pacjenta. Zlikwidowałoby to również problem czarnorynkowego pozyskiwania półproduktów i chałupniczego wykonywania tych leków przez samych pacjentów – desperacko poszukujących skutecznej terapii, dopuszczonej w innych krajach.

          Uważamy, że utrzymywanie prawnego zakazu stosowania w Polsce konopi w medycynie jest postępowaniem niezgodnym z szeroko zakrojonymi wynikami badań. Jednocześnie stanowi naruszenie art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia.

           My Farmaceuci, wykonujący zawód zaufania publicznego i poczuwający się do odpowiedzialności za kształtowanie systemu leczenia w Polsce, oczekujemy uwzględnienia naszego stanowiska i zwracamy się o jak najszybsze wprowadzenie opisanych zmian.    

 

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Wagner      

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 500 głosów 04.11.2017 23:10
Zebrano 200 głosów 28.11.2015 22:11
Rozpoczęcie zbierania głosów 11.11.2015 18:46

Komentarze: