Konsultacje społeczne programu #Rodzina500plus

c9dcad1ed53baa2da9c40f497ffffdf707af93a6_jpeg

Jako “Grupa 500 na dziecko”, która prężnie działa na Facebooku zwracamy się do Premier Beaty Szydło, Minister Elżbiety Rafalskiej o dostosowanie programu Rodzina500plus oraz ustawy do potrzeb polskich rodzin.
Adresat:
Premier RP, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
rodzina500plus@kprm.gov.pl

Petycja w ramach konsultacji społecznych programu #Rodzina500plus. dotyczącego świadczenia wychowawczego 500zł.

Treść petycji:


Warszawa, 08.01.2016 r.

Inicjatywa “500na dziecko”

 

Pani Premier RP Beata Szydło

Minister Elżbieta Rafalska

 

Konsultacje społeczne programu #Rodzina500plus.

Jako “Grupa 500 na dziecko”, która prężnie działa na Facebooku zwracamy się do Premier Beaty Szydło, Minister Elżbiety Rafalskiej o dostosowanie programu Rodzina500plus oraz ustawy do potrzeb polskich rodzin.

Nasza grupa na dzień 08.01.2016 r. liczy 2167 członków, w związku z tym, znamy potrzeby polskich rodzin, gdyż na co dzień się z nimi spotykamy, rozmawiamy o ich problemach, także o tym jak  program 500 mógłby je rozwiązać.

Art. 32 Konstytucji  mówi o zasadzie równości obywatela wobec prawa.

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Uważamy, że część naszych dzieci jest dyskryminowanych i nie traktowanych jednakowo przez przepisy zawarte w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W  związku z powyższym:

  • Wnosimy o niewliczanie do dochodu świadczenia wychowawczego w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny i inne zasiłki i świadczenia przeznaczone dla  polskich rodzin, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
  • Wnosimy, aby świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i inne zasiłki i świadczenia przeznaczone dla  polskich rodzin nie były wliczane do dochodu dla potrzeb uzyskania świadczenia wychowawczego.
  • Wnosimy o zmianę dotyczącą wieku lat 18. Chcemy aby świadczenie wychowawcze było wypłacane do  ukończenia szkoły średniej.
  • Wnosimy o zmianę kolejności liczenia dzieci.
  • Wnosimy o to, aby liczono dzieci do ukończenia 25 r.ż. (dopóki się uczą), natomiast świadczenie wychowawcze należne byłoby do ukończenia 18 lat lub jeszcze lepiej do ukończenia szkoły średniej.

Obecnie jest tak, że ma być wypłacane 500zł na DRUGIE DZIECKO  do ukończenia 18lat……..ale……PRZEZ  PIERWSZE DZIECKO, a nie drugie!

Przepisy te są specjalnie stworzone na niekorzyść obywatela, a konkretnie tych dzieci!

Rodzice takich 18-letnich dzieci utrzymują ich, ponoszą wydatki większe niż na np. 8-latka, w związku z tym prosimy o ich liczenie jako pierwszych (mimo,że świadczenie powyżej 18 lat by się nie należało) a drugich, jako drugich a nie pierwszych.

Taki sposób liczenia daje szansę na uzyskanie świadczenia 500 zł dzieciom drugim niepełnoletnim, np. gdy pierwsze ma 18 lat, a drugie 8 lat.  Jest to bardzo ważne, aby ten program był sprawiedliwy, a w obecnym kształcie, który nie uwzględnia 18-latków, jako dzieci w rodzinie, jest zwyczajnie niesprawiedliwy i dyskryminujący takie rodziny. Nigdy nie będzie tak, że 2=1, czy 3=1…..żaden dyskryminujący przepis tego nie zmieni!

  • Wnosimy o podniesienie progu dochodowego na pierwsze dziecko do wysokości 1000 zł lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1400 zł.

W obecnym kształcie ustawy, rodzice dzieci, których dochód przekracza 800 zł na osobę, nie otrzymują wsparcia od państwa.. Uważamy, że jest to za niski próg, gdyż tego świadczenia nie otrzyma zarówno rodzice jednego dziecka pracujący za najniższą krajowa, czy samotny rodzic pracujący za najniższą krajową, otrzymujący alimenty z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 400 zł.  

Jako wyborcy słyszymy, że  „robimy wszystko, żeby spełnić oczekiwania ludzi w Polsce. Bo zaufali nam obywatele, powiedzieli nam o tym, czego oczekują, jakie mają potrzeby, i my tą drogą idziemy.”

Oczekujemy w takim razie dostosowania programu 500plus do potrzeb polskich rodzin, tak aby te rodziny mogły powiedzieć, że rząd PIS-u jest pierwszym rządem, który wysłuchał głosu społeczeństwa.   

 

Z poważaniem,

Magdalena Kowalska
Urszula Andrearczyk
Renata Bzdak

Administratorzy inicjatywy „Grupa 500 na dziecko”

W załączeniu lista osób podpisujących się pod petycją

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 09.01.2016 17:31

Komentarze: