Obowiązek szczepień w Polsce? Skoro jest ryzyko musi być wybór cz. II

prez

Niemal cały Parlament korzystając z wakacji, przeforsował przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych m.in. przeciw HPV. Mamy prawo decydować o swoim zdrowiu.Mamy prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję o szczepieniach naszych dzieci!
Adresat:
Prezydent RP
listy@prezydent.pl

Poprzedni rząd korzystając z wakacji, przeforsował przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Finansowanie przejmie znany z niegospodarności i ograniczania prawa do leczenia – NFZ.

Polska będzie jedynym na świecie krajem, gdzie obowiązkowa ma być kontrowersyjna szczepionka przeciw HPV. Kto za to zapłaci? Pacjenci. A jest to jednocześnie najdroższa ze wszystkich szczepionek, droższa niż wszystkie dotąd stosowane razem wzięte. Jej skuteczność będzie można ocenić dopiero za 30 lat.

W Polsce szczepienia są obowiązkowe, w krajach zachodnich – dobrowolne. W krajach zachodnich istnieją systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne – w Polsce nie, mimo obowiązku szczepień. Rocznie rejestruje się tylko ok. 1000 – 2000 niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych, wypłacono 0 odszkodowań.

NFZ przejmie 86 mln zł, które dotąd Minister Zdrowia przeznaczał na finansowanie wszystkich szczepień refundowanych. Z tego chce finansować stosowane dotąd szczepienia, szczepienia przeciw HPV oraz dwie inne szczepionki. Komu więc zabierze pieniądze na leczenie? Dzieciom chorym na raka? Niepełnosprawnym?

Lobbing firm farmaceutycznych gra ostro. W Polsce jest już niemal więcej aptek niż sklepów spożywczych. Czy dzięki temu nasze społeczeństwo jest zdrowsze? Natomiast wśród funkcjonariuszy publicznych są osoby z konfliktem interesów, ponieważ realizują płatne zlecenia producentów szczepionek.

Istnieje obawa, że forsowane obecnie zmiany prawne zagwarantują, że gdy następnym razem wystąpi „teoretyczna” epidemia świńskiej czy mamuciej grypy, Minister Zdrowia nie będzie miał możliwości odmowy zakupu milionów szczepionek.

Przygotowania trwały kilka lat. Najpierw stworzono kilka medialnych epidemii, aby zastraszyć społeczeństwo i uzasadnić skok na kasę. Co druga reklama w TV – to reklama leku. Taki lobbing kosztuje, ale się opłaca. Budowanie atmosfery agresji i zagrożenia wokół osób sceptycznie patrzących na ilość i jakość substancji wstrzykiwanych małym dzieciom – to również element tej kampanii reklamowej.

Zaangażowano całą prasę, TV, radio, Internet, a nawet polityków w stworzenie wizerunku jednostronnego dobrodziejstwa szczepionek, ukrywając jednocześnie ich drugą, ciemną stronę, powikłania poszczepienne, kalectwo, śmierć. Osoby domagające się bezpieczeństwa szczepień, również lekarzy i naukowców, okrzyknięto antyszczepionkowcami, ciemnogrodem, zbudowano wokół nich atmosferę agresji i wyszydzania.

Jeszcze 50 lat temu, dokładnie tych samych metod używano, reklamując papierosy. Reklamy zachęcające do palenia były wszechobecne, wypowiedzi „niezależnych ekspertów” , zachęcające do kupowania papierosów i palenia pojawiały się we wszystkich mediach. Oficjalnie zaprzeczano ciemniej stronie palenia i możliwej szkodliwości. Palenie na szczęście nie było obowiązkowe.

Firmy farmaceutyczne od lat wypłacają miliardy odszkodowań za powikłania poszczepienne. Ale nie w Polsce. W Polsce mają gwarancję zbytu zabezpieczoną obowiązkowością szczepień, a jednocześnie nie muszą wypłacać żadnych odszkodowań.

Szczepienia są nie tylko obowiązkowe, ale i refundowane. Co oznacza, ze Państwo (czyli podatnicy) przeznacza na ich finansowanie setki milionów złotych rocznie. Im więcej szczepień refundowanych, tym większy zysk koncernów.

Rząd ma ograniczone fundusze, dlatego teraz lobbing naciska na przejęcie finansowania szczepień przez NFZ. Budżet NFZ jest dużo wyższy, niż Ministra Zdrowia. To nic, że przeznaczony na leczenie ubezpieczonych. Łatwość przesuwania środków jest kuszącą możliwością. Finansowanie leczenia trwa krótko, natomiast wstrzykiwanie obowiązkowych szczepionek aż do 19 roku życia dla każdej, zdrowej osoby.

Ilu z nas już teraz płaci z własnej kieszeni za leczenie w razie choroby? Ile dzieci już teraz słyszy wyrok – nie ma możliwości leczenia z powodu braku funduszy? Jak grzyby po deszczu powstają stowarzyszenia i fundacje, które ratują skazanych na śmierć przez NFZ. Jak wielu z podatników dołożyło się do takich chwytających za serce akcji ratowania życia, zastępując w ten sposób urząd, który powinien realizować te zadania?

Leczenie raka w Polsce jest makabrycznie niedofinansowane, stosuje się przestarzałe, nieskuteczne preparaty. NFZ nie finansuje nowoczesnego leczenia, które jest dostępne na zachodzie. Z oferowanych tam około 30 leków, w POlsce dostępne są 2 – bo NFZ nie ma funduszy. Ale na finansowanie drogiej szczepionki przeciw HPV, która niesłusznie jest reklamowana jako szczepionka przeciw rakowi szyjki macicy, bo nie ma gwarancji jej skuteczności – NFZ znajdzie pieniądze.

Czy powierzysz zdrowie swojego dziecka i rodziny firmom farmaceutycznym? Czy ma być kolejną cyfrą w statystyce prowadzonej przez urzędników?

Masz prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję czy, czym, kiedy i jak będzie szczepione Twoje dziecko i członkowie rodziny. Teraz jest przymus, brak informacji o powikłaniach i brak odpowiedzialności za nie.

Dlaczego kolejna petycja?

Poprzednia petycja dostępna na stronie http://zmienmy.to/petycja/wiecej-przymusowych-szczepien-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor/ została przekazana senackiej i sejmowej komisji zdrowia, te jednak, nie odpowiadając na nasze postulaty przegłosowały błyskawicznie ustawę rozszerzającą obowiązek szczepień niemal jednogłośnie głosami PO, PiS, SLD i PSL.

Mimo poparcia od ponad 20 000 obywateli  i spotkania z ministrem Wojciechem Kolarskim w Kancelarii Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,30,spotkanie-z-przedstawicielami-ogolnopolskiego-stowarzyszenia-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop-.html  , ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę bez skorzystania z prawa veta oraz skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Treść petycji:


Jego Ekscelencja
Prezydent RP
 Andrzej Duda

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku podpisaniem przez Pana Prezydenta ustawy, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzenie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:

  1. Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).
  2. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.
  3. Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).
  4. Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności obowiązku szczepień i zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.
  5. Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest  w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

W związku z przyjęciem Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przez parlamentarzystów, bez wprowadzenia oczekiwanych przez nas poprawek, oraz podpisaniem jej przez Pana Prezydenta, oczekujemy zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:

  • wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z Konstytucją RP, a w szczególności artykułów nakładających obowiązek szczepień.
  • skierowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości funkcjonowania systemu szczepień podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r. tj. szerokich naruszeń w stosunku do poszkodowanych pacjentów jak również w stosunku do lekarzy dopełniających obowiązków w zakresie informacyjnym i zgłaszania NOP (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)
  • skierowanie wniosku do CBA o przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce zaczynając od konfliktu interesów ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz konsultantów medycznych (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)
  • inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą powyższe postulaty

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie niniejszej petycji. Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, a proponowane działania zostaną podjęte, to deklarujemy swoje wsparcie merytoryczne. 

 

Z wyrazami szacunku,
Justyna Socha
Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 04.01.2017 14:16
Zebrano 9000 głosów 16.03.2016 19:27
Profile photo of Justyna SochaJustyna Socha

Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP

Pani Justyna Socha

Szanowna Pani

Uprzejmie informujemy, że do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła informacja o zamieszczeniu przez Panią w dniu 3 października 2015 na portalu zmienmy.to petycji zatytułowanej „Obowiązek szczepień w Polsce? Skoro jest ryzyko musi być wybór II”.

Informujemy, że z uwagą zapoznaliśmy się z sygnalizowanym problemem oraz wyrażanymi postulatami, które m.in. znane są Kancelarii z wcześniejszej korespondencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”, do którego Pani należy.

Niektóre z poruszonych w petycji kwestii były omawiane 27 sierpnia 2015 roku podczas spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panem Wojciechem Kolarskim, w którym również Pani uczestniczyła. Jak Pani wiadomo, zgodnie z ustaleniami Pan Minister Wojciech Kolarski zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozpatrzenie zgłoszonych przez Stowarzyszenie uwag i postulatów przedstawionych podczas dyskusji w Kancelarii Prezydenta RP. Minister Zdrowia w piśmie z dnia 2 października ub.r. odniósł się do zgłaszanych przez Stowarzyszeni kwestii. Kopię wskazanej odpowiedzi Biuro przekazało również do Pani wiadomości.

Jednocześnie odnosząc się do treści petycji sygnalizującej m.in. potrzebę zmian legislacyjnych w zakresie polskiej polityki szczepień ochronnych, mając na uwadze, że inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP wymagają odpowiedniego przygotowania i oceny skutków regulacji, w chwili obecnej nie planuje się przedstawienia prezydenckiego projektu ustawy dotyczącego wspomnianych kwestii. Należy ponadto zwrócić uwagę, że przedmiot regulacji znajduje się przede wszystkim w gestii odpowiedniego resortu rządowego, tj. Ministerstwa Zdrowia. Dlatego propozycje w zakresie regulacji prawnych dotyczących szczepień ochronnych może Pani przekazać bezpośrednio do ww. resortu.

Natomiast odnosząc się do pozostałych postulatów, pragniemy wskazać, że wszystkie listy zawierające sugestie o wystąpienie Prezydenta RP do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, jak i inne postulaty dotyczące wykorzystania przez Prezydenta RP przydzielonych uprawnień, np. w zakresie składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, są wnikliwie analizowane i w przyjętym trybie - przekazywane Panu Prezydentowi. Jednakże decyzja o ich wykorzystaniu w ramach przysługujących Głowie Państwa uprawnień, leży w wyłącznej gestii Prezydenta.

Pragniemy również poinformować, że Prezydent nie jest organem uprawnionym do wszczynania postępowań przygotowawczych. Zgodnie z treścią art. 298 § 1 Kodeksu postępowania karnego postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator, a w zakresie przewidzianym w ustawie policja. Osoba zdaniem której zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa i dysponuje dowodami uprawdopodabniającymi ten fakt, może bezpośrednio złożyć zawiadomienie do właściwej prokuratury.

Podając powyższe chcielibyśmy dodać, że Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii ma za zadanie zdefiniowanie konkretnych problemów oraz przekazanie Panu Prezydentowi informacji o postulatach obywateli i oczekiwaniach systemowych rozwiązań, na których najbardziej zależy Polakom. Również przedstawione w Pani petycji opinie i postulaty zostały odnotowane.

Z poważaniem

Magdalena Kycia

Główny specjalista

Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
tel. +48 22 695 26 56, fax +48 22 695 22 38
e-mail: listy@prezydent.pl

08.01.2016 13:32
Zebrano 7000 głosów 06.01.2016 15:53
Zebrano 5000 głosów 29.11.2015 7:46
Zebrano 4000 głosów 11.11.2015 18:16
Zebrano 3000 głosów 07.11.2015 12:31
Zebrano 2000 głosów 13.10.2015 23:12
Zebrano 1000 głosów 12.10.2015 19:29
Zebrano 500 głosów 04.10.2015 11:39
Rozpoczęcie zbierania głosów 01.10.2015 15:45

Komentarze: