Dzisiaj Wierzbno kolorowe, jutro place betonowe

petycja_obraz

Dołącz do nas, podpisz petycję i powiedz „NIE!” degradacji tradycyjnego układu urbanistycznego Wierzbna przez urzędników Biura Architektury Urzędu Miasta.
Adresat:
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
gabinetprezydenta@um.warszawa.pl

Możesz też wesprzeć nas i wpłacić dowolną kwotę na nasz fundusz crowdfundingowy: www.zrzutka.pl/obroncyzieleni

Treść petycji:


PETYCJA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY DO PREZYDENT HANNY GRONKIEWICZ-WALTZ ws. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wierzbna

 

Szanowna Pani Prezydent,

Proponowany przez Biuro Architektury Urzędu Miasta projekt planu miejscowego dla Wierzbna zakłada drastyczną ingerencję w tradycyjną tkankę miejską i grozi degradacją tego obszaru Warszawy.

Apelujemy, aby pozostawić tę część Warszawy w poszanowaniu tradycyjnego układu przestrzennego. Jego zmiana przyniesie pogorszenie komfortu życia i narazi na szwank zdrowie mieszkańców.

Projekt MPZP Wierzbna stoi w oczywistej sprzeczności z interesem mieszkańców, zakładając m.in.:

  1. Poszerzenie ul. Racławickiej o dodatkowe 4 pasy.
  2. Zmianę charakteru ulic Ghandiego i Baboszewskiej z osiedlowych spokojnych uliczek w hałaśliwe i uciążliwe ciągi przelotowe.
  3. Likwidację – będącego perłą lokalnego handlu – bazarku przy ul. Wołoskiej.
  4. Możliwość budowy gmachów usługowych do wysokości 8 m i bez ograniczenia kondygnacji podziemnej w miejscu obecnego tu dziś ogrodu działkowego im. Obrońców Pokoju, który przewidziany jest do likwidacji.

Projekt planu miejscowego został oparty na założeniach obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Warszawy (dalej: Studium). Dokument ten pochodzi z 2006 roku.

Przez 12 lat upłynęła cała epoka: radykalnie zmieniła się mentalność mieszkańców miast i urbanistów wobec zagrożeń – gentryfikacji, smogu, lawinowo rosnącej liczby samochodów i płynących z tego konsekwencji zabierających komfort i zdrowie mieszkańcom.

Europa i świat zmierzają w odwrotnym kierunku, aniżeli założenia archaicznego dokumentu planistycznego dla Warszawy. Renesans popularności przeżywają dziś moda na zieleń, edukacja ekologiczna, kształtowanie przestrzeni przyjaznych ludziom, a nie samochodom, poprawa jakości życia poprzez poszerzanie, a nie likwidację przestrzeni zielonych, bioróżnorodnych, naturalnie pierwotnych.

W związku z powyższym żądamy, by podlegli Pani urzędnicy uwzględnili w MPZP dla Wierzbna poniższe postulaty tysięcy mieszkańców nie tylko tej dzielnicy, ale całej Warszawy:

  1. Plan pozostawi ul. Racławicką na odcinku Al. Niepodległości – ul. Wołoska w obecnej szerokości i przepustowości.
  2. Plan utrzyma kameralny i spacerowy, przyjazny ludziom charakter ulic Ghandiego i Baboszewskiej.
  3. Plan zachowa funkcję przyjaznego ludziom bazarku przy ul. Wołoskiej.
  4. Plan pozostawi niezmienną funkcję ogrodów działkowych na terenie obecnie istniejących działek należących do ROD im. Obrońców Pokoju bez możliwości ich likwidacji w przyszłości.

Kontakt: obroncyzieleni@gmail.com

Z poważaniem,

Maciej Rytczak

 

Dodatkowi adresaci petycji:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

00-683 Warszawa ul. Marszałkowska 77/79

sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl

Dyrektor Marlena Happach

mhappach@um.warszawa.pl

ul. Marszałkowska 77/79, p. 513

Zastępca Dyrektora Wojciech Wagner

wwagner@um.warszawa.pl 

ul. Marszałkowska 77/79, p. A7

Zastępca Dyrektora Tomasz Zemła

tzemla@um.warszawa.pl

ul. Marszałkowska 77/79, p. 518

Zastępca Dyrektora Marek Mikos

e-mail: mmikos@um.warszawa.pl

ul. Marszałkowska 77/79, p. 604

Zastępca Dyrektora Piotr Sawicki

psawicki@um.warszawa.pl

ul. Marszałkowska 77/79, p. 513

Sekretarz m.st. Warszawy Pan Marcin Wojdat

pl. Bankowy 3/5, pok. 101

sekretarzmiasta@um.warszawa.pl

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Pani Ewa Dorota Malinowska-Grupińska

emalinowska@radny.um.warszawa.pl

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego

Pan Michał Czaykowski

Obsługa komisji: Pani Beata Piejka

e-mail: bpiejka@um.warszawa.pl

Pan Piotr Szyszko

Przewodniczący Komisja Ochrony Środowiska

Obsługa komisji: Pani Grażyna Bereda

e-mail: gbereda@um.warszawa.pl

Burmistrz Dzielnicy Mokotów

Pan Bogdan Olesiński

mokotow.burmistrz@um.warszawa.pl

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27, pok. 12D

02-517 Warszawa

mokotow.wor@um.warszawa.pl

Przewodniczący Rady Dzielnicy Mokotów

Pan Miłosz Górecki

mgorecki@radni.um.warszawa.pl

Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów:

1. Krzysztof Sosnowski – Przewodniczący

k.m.sosnowski@gmail.com

2. Remigiusz Grodecki – Wiceprzewodniczący

alen@post.pl

3. Marek Rojszyk – Wiceprzewodniczący

mrojszyk@radni.um.warszawa.pl

4. Monika Czerniewska

monikaczerniewska@gmail.com

5. Małgorzata Drop

mdrop@radni.um.warszawa.pl

6. Michał Mycka

mmycka@radni.um.warszawa.pl

7. Jacek Ozdoba

jozdoba@radni.um.warszawa.pl

8. Witold Wasilewski

witold_wasilewski@wp.pl

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 04.11.2017 11:13

Komentarze: