Obrońmy plaże w Sopocie przed całoroczną i nadmierną zabudową i próbami prywatyzacji

Pas-Nadbrzeżny-w-Sopocie-1-czerwiec-2015

Mieszkańcy Sopotu zbierają podpisy w sprawie unieważnienia uchwały Rady Miasta Sopotu z 17 lipca 2015 roku, która zezwala na całoroczną zabudowę plaż, niszczenie wydm i jest furtką do prywatyzacji plaż lub ich części w najbliższej przyszłości.
Adresat:
Wojewoda Pomorski
sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl

Sprawa sopockich plaż w naszym odczuciu dotyczy nie tylko mieszkańców Sopotu ale całego kraju.  Petycja ma na celu zebranie głosów poparcia na rzecz unieważnienia przez wojewode pomorskiego uchwały Rady Miasta Sopotu Nr X /122/ 2015 z dnia 17 lipca 2015 roku , zezwalającej na stałą zabudowę na terenie fragmentu plaż miejskich północnego Pasa nadmorskiego ( R – 2/O3 ) i południowego Pasa nadmorskiego ( R – 3/08 ) w granicach Miasta Sopotu. 

 

Treść petycji:


Sopot, 23.07.2015 r.

Ryszard Stachurski
Wojewoda Pomorski

 

PETYCJA 
w sprawie unieważnienia uchwały Rady Miasta Sopotu z 17 lipca 2015 roku, która zezwala na stałą zabudowę plaż, niszczenie wydm i jest furtką do prywatyzacji sopockich plaż w najbliższej przyszłości

 

Sopockie plaże są dobrem, życiowo ważnym dla mieszkańców naszego miasta. Dla wielu z nich właśnie istnienie niezabudowanych lub minimalnie zabudowanych plaż, na których mogą odpoczywać jest przyczyną dla której wybrali nasze miasto jako miejsce zamieszkania. Plaże sopockie są jednak również ważne dla wielu ludzi z całej Polski. Są niejako dobrem narodowym. Zniszczenie plaż i połączonych z nimi wydm przez bezmyślne, nastawione wyłącznie na zysk inwestycje, odcisną stałe, negatywne  piętno na naszym mieście i bezpowrotnie zniszczą jego unikalny charakter.

Dodatkowo, plaże sopockie, które są własnością gminy (w odróżnieniu od większości innych plaż w Polsce będących własnością skarbu państwa)  nie mogą być traktowane jako zwykłe działki budowlane podlegające swobodnej sprzedaży.

Mamy podstawy aby obawiać się, że wieloletnia dzierżawa, zwłaszcza pod zabudowę stałą jest furtką, która podobnie jak w analogicznych przypadkach w innych krajach UE, otwiera możliwość prywatyzacji terenów plażowych.

Mieszkańcy Sopotu stoją na stanowisku, że plaże powinny zachować swój charakter i pozostać własnością gminy, czyli mieszkańców. Jakiekolwiek zmiany dotyczące własności plaż powinny zostać poddane konsultacjom społecznym, z referendum włącznie. Wszelkim rozstrzygnięciom powinna towarzyszyć przejrzystość i jawność.

Zwracamy się z apelem o unieważnienie uchwały Rady Miasta Sopotu z dnia 17 lipca 2015!

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy dla Sopotu 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 01.12.2017 21:06
Zebrano 400 głosów 04.02.2016 20:58
Zebrano 300 głosów 31.07.2015 22:46
Profile photo of Małgorzata TarasiewiczMałgorzata Tarasiewicz

Wysyłamy nasz protest do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku

Mieszkańcy dla Sopotu zwrócili się dziś z prośbą o analizę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego plaż leżących na obszarze miasta Sopotu, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr X/122/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku.

Wysłane zostało pismo następującej treści (fragmenty): "Uchwała dopuszcza stałą zabudowę na terenie plaży oraz budowę obiektów stałych na terenie chronionych wydm. Plan przewiduje także wycinkę i zmianę nasadzeń na wydmach, co nie było opiniowane przez Konserwatora Zieleni.

Wobec podjętej uchwały zaprotestowała społeczność Sopotu, wnosząc do Wojewody Pomorskiego wniosek o jej unieważnienie. Do Pisma została dołączona Lista z podpisami protestujących mieszkańców oraz Petycja internetowa w obronie sopockich plaż przed zabudową. Ogółem kilkaset podpisów.

Proszę o poparcie protestu i niedopuszczenie do ekspansji budowlanej na bezcennym obszarze plaż w granicach Sopotu. Plaże to nasze wspólne dobro.Nie wolno dopuścić, by wartości, dla których powstało uzdrowisko Sopot były zagrożone.

Dziękuję za przychylenie się do prośby, będącej wyrazem odpowiedzialności mieszkańców za miejsce, w którym żyją i które przekażą następnym pokoleniom."

28.07.2015 12:28
Zebrano 200 głosów 27.07.2015 23:14
Profile photo of Małgorzata TarasiewiczMałgorzata Tarasiewicz

Złożenie listu protestacyjnego u Wojewody Pomorskiego

Dzisiaj złożylismy list protestacyjny u Wojewody. Domagamy się aby Wojewoda unieważnił uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie sopockich plaż, która została podjęta bez zagwarantowanych ustawą (i właściwie przeprowadzonych), konsultacji z mieszkańcami. Nadal jednak chcemy zbierac podpisy pod petycją na portalu zmienmy.to tak aby sprawa niszczenia sopockich plaż dotarła do jak największej ilości osób w czasie gdy Wojewoda będzie rozpatrywał nasz protest.

27.07.2015 16:50
Zebrano 100 głosów 25.07.2015 9:07
Zebrano 50 głosów 23.07.2015 22:19
Zebrano 20 głosów 23.07.2015 15:37
Rozpoczęcie zbierania głosów 23.07.2015 9:46

Komentarze: