Panie Ministrze, pomóżmy ratować ludzi chorych na nowotwory krwi!

Zrefundujmy-rejestracjępotencjalnych-dawców-szpiku

Co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. Wiele z tych osób będzie potrzebowało przeszczepu szpiku. Nie byłoby to możliwe bez Baz Potencjalnych Dawców Szpiku. Rejestracja każdego Dawcy to 180 złotych, a Państwo Polskie w żaden sposób nie pokrywa tych wydatków. Czas to zmienić!
Adresat:
Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl

Treść petycji:


Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski
ul. Miodowa 15 00-952
Warszawa 7

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Zwracamy się z prośbą o finansowanie rejestracji potencjalnych dawców szpiku w polskich bazach dawców. Koszt jednej rejestracji wynosi 180 złotych i nie jest w żaden sposób pokrywany przez Państwo Polskie.

Polska znajduje się w czołówce państw z największą ilością zarejestrowanych potencjalnych dawców. W czerwcu 2018 roku w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej było zarejestrowanych ponad 1,5 miliona osób. To więcej niż 3 procent populacji Polski. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, dające chorym szansę na znalezienie bliźniaka genetycznego i przeszczep. Tak duża ilość dawców generuje jednak olbrzymie koszty – łatwo policzyć, że w Polsce wydano na to już ponad dwieście siedemdziesiąt milionów złotych. Finansowanie lub chociaż współfinansowanie rejestracji potencjalnych dawców byłoby dużą ulgą dla Fundacji takich jak DKMS czy Fundacja przeciw Leukemii.

Gdyby nie działalność Fundacji takich jak te wymienione wyżej, do przeszczepów szpiku w ogóle by nie dochodziło. To one rejestrują potencjalnych dawców, spośród których szuka się odpowiedniej osoby, zgodnej z biorcą pod względem zgodności tkankowej za pomocą antygenów HLA klasy I i II. Osoby chore na białaczkę lub anemię sierpowatą nie miałyby szansy na przeżycie, gdyby nie praca organizacji non-profit. Dzięki ich działalności 80% chorych pacjentów znajduje dla siebie dawcę. Wolimy sobie nie wyobrażać, jak wyglądałyby te statystyki, gdyby fundacje te zawiesiły swoją działalność albo po prostu nie istniały.

Jest to kolejny przykład działania, które wyręcza państwo Polskie w opiece nad jego obywatelami. Uważamy, że każdy chory na białaczkę czy też na inny nowotwór ma prawo do opieki lekarskiej i leczenia. Bez przeszczepów szpiku dla wielu osób dalsze życie nie byłoby możliwe. Bez rejestracji potencjalnych dawców na przeszczepy nie byłoby niemalże szans. Właśnie dlatego ta sprawa jest tak ważna.

Panie Ministrze, jako osoby zarejestrowane w bazie potencjalnych dawców szpiku oraz wolontariusze akcji rejestracyjnych, zwracamy się z prośbą o zrozumienie problemu oraz rozważenie finansowania, bądź współfinansowania rejestracji potencjalnych dawców.

 

 

Z wyrazami szacunku
Justyna Okrucińska
Natalia Wojtyra

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 11.02.2019 12:20

Komentarze: