Parzący problem – stwórzmy program walki z barszczem

Heracleum_Lezyce51

Chcemy wprowadzenia systemu reagowania i zwalczania inwazji barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego. Musimy stworzyć spójny system w oparciu o wiedzę naukową i z wykorzystaniem skutecznych metod. Należy też zobowiązać konkretną instytucję do likwidacji skutków wieloletnich zaniedbań. Podpisz petycję!
Adresat:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Odział Rolnictwa i Środowiska
nrs@duw.pl

Treść petycji:


Wrocław, 8 lipca 2015

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Odział Rolnictwa i Środowiska
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
nrs@duw.pl 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Środowiska
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
srodowisko@umwd.pl 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław
wios@wroclaw.pios.gov.pl 

Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. W. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław
 wsr@um.wroc.pl 

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław
sekretariat@zzm.wroc.pl 

 

Szanowni Państwo,

pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie brakiem skutecznych działań w celu zwalczania roślin inwazyjnych, jakimi są kaukaskie barszcze. Chcemy przedstawić problem oraz skłonić Państwa do podjęcia odpowiednich kroków.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) i barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) to dwa obce we florze Polski gatunki roślin pochodzące z Kaukazu. Z obu wymienionych gatunków w Polsce częściej spotykany jest barszcz Sosnowskiego, który w połowie XX w. został sprowadzony jako roślina pastewna. W krótkim czasie zauważono jej niebezpieczne właściwości i porzucono uprawy. Nie usunięto jednak wszystkich pozostałości dawnych upraw, co umożliwiło niekontrolowane rozprzestrzenianie się gatunku w sprzyjających warunkach klimatycznych i glebowych zarówno Polski, jak też innych krajów Europy środkowo-wschodniej. Barszcz Mantegazziego byś sprowadzony, jako roślina ozdobna lub miododajna i również zaczął się rozprzestrzeniać poza kontrolą.

Obecnie oba gatunki, a zwłaszcza barszcz Sosnowskiego, stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności wielu regionów Polski, a także olbrzymie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwierząt. Są to rośliny inwazyjne, które w szybkim tempie rozprzestrzeniają się na dużych obszarach, wypierając gatunki rodzime. Rośliny produkują niezwykle dużą liczbę nasion – jeden osobnik może ich wytworzyć ok. 20 tys. Na ich ekspansyjność wpływa też szybki wzrost wczesną wiosną przed okresem kiełkowania innych roślin, niska śmiertelność, niezwykła łatwość w przenoszeniu się nasion przez wodę i wiatr, wysoka zdolność kiełkowania nasion i długi okres (około 5 lat) zachowania zdolności kiełkowania, możliwość samozapylenia, dynamiczny wzrost oraz zdolność dostosowania się do panujących warunków środowiskowych.

Głównym problemem i zagrożeniem są jednak toksyczne właściwości obcych geograficznie barszczy. W soku roślin występują toksyczne furanokumaryny, które pod wpływem światła powodują poparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Szczególnie ryzykowny jest kontakt ze skórą osób uczulonych i dzieci. Jednak nie tylko bezpośredni kontakt z rośliną jest niebezpieczny. Pod wpływem temperatury barszcz wytwarza również aerozole, które mogą działać w otoczeniu tych roślin i również powodować groźne oparzenia. Istnieje też prawdopodobieństwo, że toksyny mogą być przyczyną zmian nowotworowych. Ponadto rośliny te stanowią zagrożenie również dla zwierząt – powodują oparzenia zarówno skóry, jak i przewodu pokarmowego.

We Wrocławiu sprawą zajmuje Straż Miejska. Obserwując ich działania, uważamy, że instytucja ta nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie z problemem. Strażnicy Miejscy nie są odpowiednio przygotowani oraz zabezpieczeni do podejmowania takich akcji. Ich działania sprowadzają się jedynie do oznakowania miejsc występowania rośliny, a nie do jej usuwania. Problem pojawia się też w miejscowościach, w których nie ma Straży Gminnej. Dodatkowo bezradność urzędników ma miejsce, gdy inwazyjne barszcze rosną na terenie prywatnym.

Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem jest opracowanie programu skutecznej walki z obcymi gatunkami barszczu. Efekt inwazji jest wynikiem wielu lat zaniedbań i braku podejmowania jakichkolwiek działań, mających na celu ograniczenie ekspansji barszczu Sosnowskiego i Mantegazziego oraz przywrócenie roślinności bez ich udziału.

W niniejszej petycji apelujemy do władz samorządowych o:

  1. wprowadzenie systemu skutecznego i natychmiastowego reagowania, czyli usuwania pojedynczych egzemplarzy barszczy – Sosnowskiego i Mantegazziego. W takie działania powinny być zaangażowane lokalne organy zarządzające środowiskiem, które wraz z odpowiednio przygotowanymi i zabezpieczonymi służbami zieleni reagowałyby bezzwłocznie na zgłoszenia. Działania prewencyjne i zapobiegawcze zatrzymałyby szybki rozrost roślin, a także powstawanie nowych stanowisk;
  2. wprowadzenie systemu planowanego i długofalowego zwalczania już istniejących potężnych stanowisk barszczu Sosnowskiego. Wykorzystując dorobek naukowy specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego, należy opracować program całkowitego usuwania tych roślin, zabezpieczania przed szybkim rozprzestrzenianiem oraz renaturyzację obszarów zdegradowanych ich długoletnią obecnością. Pomoże to opracować kompleksowe metody, które będą stanowiły kompendium wiedzy. W rezultacie pozwoli na niemal całkowite pozbycie się rośliny w ekosystemie na objętym działaniami terenie.

Prosimy o rozważenie naszych propozycji z należyta powagą. Wspólnie możemy uniknąć wielu nieszczęść i zatrzymać ekspansję barszczu.

 

Z poważaniem 

 

Paweł Pomian, Partia Zieloni – koło wrocławskie

Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Partii Zieloni

Mariusz Rusinek, przewodniczący Partii Zieloni – koło wrocławskie

Maciej Słobodzian, sekretarz Partii Zieloni – koło wrocławskie

Robert Kielewski, Partia Zieloni – koło wrocławskie

Konrad Rychlewski, Partia Zieloni – koło wrocławskie

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 30.09.2015 20:03
Paweł PomianPaweł Pomian

Cała prawda o barszczu

Coraz głośniej mówi się o parzących barszczach na terenie całego kraju. Pojawiają się doniesienia o poparzeniach, alergii czy nawet śmierci. Skąd wzięła się ta niebezpieczna roślina i czy panika jest uzasadniona? Z dr Zygmuntem Dajdokiem, specjalistą od roślin inwazyjnych, rozmawia Paweł Pomian.

Czytaj na: http://zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/cala-prawda-o-barszczu/

03.08.2015 11:11
Paweł PomianPaweł Pomian

Mamy odpowiedź na naszą petycję z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego!

"Zgodnie z Państwa sugestią zawartą w petycji z dn. 8 lipca br., w pełni popieramy ideę opracowania programu całkowitego usuwania tych wysoce inwazyjnych roślin, przy wykorzystaniu dorobku naukowego specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego."

Cała odpowiedź: http://zielonywroclaw.wordpress.com/2015/07/29/odpowiedz-dolnoslaskiego-urzedu-wojewodzkiego-na-petycje-parzacy-problem/

29.07.2015 17:42
Paweł PomianPaweł Pomian

Obecnie we wschodniej Europie mamy do czynienia z inwazją barszczu Sosnowskiego

Jest to pozostałość po gospodarce prowadzonej w krajach bloku wschodniego. W ciągu kilku lat gatunek opanował całe areały wypierając przy tym rodzime gatunki i degradując środowisko. Na zachodzie głównym problemem jest barszcz Montegazziego. Jednak tam problem jest dużo mniejszy, ponieważ podejmowane są działania mające zniszczyć stanowiska rośliny i zapobiegać ponownemu odradzaniu.

Czytaj na: http://www.wroclawianin.pl/styl-zycia/1093-parzacy-problem-na-dolnym-slasku

27.07.2015 19:29
Paweł PomianPaweł Pomian

Wysyłamy oficjalne pismo do Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Bystrzyca Kłodzka jest jednym z bardziej dotkniętych inwazją barszczu regionów na terenie Dolnego Śląska. Z uzyskanych przez nas informacji jasno wynika, że Gmina nie prowadzi skutecznych działań w kierunku likwidacji problemu. Wątpimy, że Gmina w ogóle prowadzi jakiekolwiek działania w związku z kaukaskimi gatunkami barszczu.

Podstawą do takich wniosków jest olbrzymia skala ekspansji na terenie Gminy, w miejscach ogólnodostępnych, również na terenach o dużych walorach przyrodniczych. Odwołując się do zgłoszenia pana Michała Koca, który poinformował nas o zaniedbaniach i ignorancji problemu, jesteśmy przekonani, że Gmina nie podejmuje właściwych działań.

Czytaj pisma: http://zielonywroclaw.wordpress.com/2015/07/20/parzacy-problem-w-bystrzycy-klodzkiej/

21.07.2015 10:29
Paweł PomianPaweł Pomian

Dr Zygmunt Dajdok z Instytutu Biologii Środowiskowej bada rośliny inwazyjne

– To niezwykle odporna roślina. Łatwo rozprzestrzenia się z wiatrem i z wodą. Nasiona mają długą zdolność kiełkowania, mogą przebywać w glebie nawet pięć lat. Czytaj dalej: http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,parzacy-problem-barszczu-sosnowskiego-wroclawianie-chca-z-grozna-roslina-walczyc,wia5-3266-25131.html

20.07.2015 15:11
Paweł PomianPaweł Pomian

150 podpisów!

Pod naszą petycją mamy już 150 podpisów. Dziękujemy i prosimy o więcej! Zachęcamy do przesyłania petycji znajomym, udostępniania oraz zapraszania na naszym wydarzeniu na Facebooku. Działamy! :)

Tymczasem kolejny materiał w mediach: http://wroclaw.twoje-miasto.pl/Artykuly/View/48958/parzacy-problem-na-dolnym-slasku

18.07.2015 22:10
Paweł PomianPaweł Pomian

Tymczasem w Bolesławcu...

W ciągu kilku lat gatunek opanował całe areały wypierając przy tym rodzime gatunki i degradując środowisko.

Czytaj na: http://www.tubaboleslawca.pl/aktualnosci/czytaj/936/Parzacy-problem-na-Dolnym-Slasku

17.07.2015 19:56
Paweł PomianPaweł Pomian

Dolny Śląsk zamiata problem pod dywan

Widzimy, że nasze działania w sprawie barszczu Sosnowskiego są potrzebne. Władze województwa dolnośląskiego nie zamierzają podjąć walki z tym inwazyjnym gatunkiem. Godny uwagi wniosek o przekazanie 200 tys. zł wkładu własnego z funduszów wojewódzkich, aby otrzymać 2 mln zł z funduszów ochrony środowiska, został odrzucony przez marszałka i zarząd. Więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3938773,zamiast-promocji-walka-z-barszczem-sosnowskiego-wladze-wojewodztwa-byly-przeciw-film,id,t.html

16.07.2015 16:44
Paweł PomianPaweł Pomian

Barszcz na Dolnym Śląsku

O barszczu i naszej petycji do władz samorządowych na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu: http://dolny-slask24h.pl/wiadomosci/410/barszcz-sosnowskiego-na-dolnym-slasku-czy-jest-tak-grozny

15.07.2015 21:50
Paweł PomianPaweł Pomian

Parzący problem w Złotoryi

"Najbardziej opłacalne są prace we wczesnym etapie, gdy jest jeszcze szansa na całkowite zatrzymanie rozwoju gatunków obcych. Warto wówczas podjąć starania."

Czytaj na: http://zlotoryjanie.pl/artykuly/parzacy-problem-na-dolnym-slasku/

14.07.2015 19:53
Paweł PomianPaweł Pomian

Piszą w Wałbrzychu

Czytaj na: http://nasz.walbrzych.pl/20395/parzacy-problem/

14.07.2015 18:10
Paweł PomianPaweł Pomian

O petycji pisze Gazeta Wrocławska

O petycji pisze Gazeta Wrocławska
– "Przede wszystkim nie możemy popadać w panikę. Ten problem nie narodził się w tym roku. Jest to skutek wieloletnich zaniedbań, braku odpowiedniej instytucji, chęci ograniczenia ekspansji czy nawet ogólnej wizji obecnego stanu – komentuje Paweł Pomian z wrocławskiego koła Partii Zieloni."

Cały artykuł: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3932143,inwazja-barszczu-sosnowskiego-na-dolnym-slasku-czy-jest-tak-grozny-zdjecia,1,id,t,sa.html

Tymczasem liczba podpisów przekroczyła 100. Dziękujemy i prosimy o więcej :)

13.07.2015 16:04
Zebrano 100 głosów 12.07.2015 17:20
Paweł PomianPaweł Pomian

Parzący problem we Wrocławiu. Chcą z nim walczyć

– Stale brakuje pomysłów na skuteczną walkę, ponieważ nie ma służb, które zajęłyby się problemem kompleksowo. Jak można uniknąć zagrożenia?

Piszą o naszej akcji na: http://wroclaw.doba.pl/artykul/parzacy-problem-we-wroclawiu-chca-z-nim-walczyc/5811/17

12.07.2015 12:21
Paweł PomianPaweł Pomian

Nasza akcja w średzkich mediach

Silne poparzenia, reakcje alergiczne, choroby narządów wewnętrznych, nowotwory, a nawet śmierć – o skutkach kontaktu z toksyczną rośliną mówi się ostatnio w całym kraju.

Czytaj na: http://www.otosroda.pl/news.php?id=89585

11.07.2015 15:37
Paweł PomianPaweł Pomian

Kolejne newsy w mediach o naszej akcji

– "Wrocławscy Zieloni napisali w tej sprawie petycję skierowaną do władz samorządowych na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Teraz zbierają pod nią podpisy. Chcą, aby zostały wprowadzone konkretne systemy natychmiastowego reagowania, tam gdzie występują pojedyncze egzemplarze rośliny. Proponują też działania długofalowe na obszarach występowania silnej inwazji barszczu."

Czytaj na: http://culturovo.pl/657395/infop,7197

10.07.2015 18:02
Paweł PomianPaweł Pomian

Już o nas piszą!

Gazeta Wyborcza już pisze o naszej akcji:

– "Takie działania z pewnością przyniosą wymierny efekt. Stale pracuje się nad nowymi metodami niszczenia barszczu. Na takie cele można pozyskać pieniądze z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, ale gmina musi zgłosić projekt. Nie wiadomo jednak, kto ma się tym zajmować. Z całą pewnością Straż Miejska nie jest odpowiednią instytucją, ponieważ ich działania ograniczają się co najwyżej do zabezpieczenia miejsca występowania barszczu - mówi Paweł Pomian, który jest inicjatorem tej akcji."

Cały artykuł: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,18330230,barszcz-sosnowskiego-ekolodzy-domagaja-sie-walki-z-nim-petycja.html

10.07.2015 0:28
Paweł PomianPaweł Pomian

Wydarzenie na Facebooku

Zapraszamy wszystkich przyłączenia się na fejsbooku!
http://www.facebook.com/events/1592896577639187/

Zapraszajcie swoich znajomych i udostępniajcie, to zajmuje tylko chwilkę, a może nam bardzo pomóc. Dziękujemy.

09.07.2015 13:49
Rozpoczęcie zbierania głosów 08.07.2015 14:23

Komentarze: