Paski TVP czyli ostatni bastion prawdy…

paski

Pokażmy Prezesowi Telewizji Polskiej S.A., że cała Polska pilnie potrzebuje wydania zbioru, urosłych do rangi kultowych "Pasków TVP". Proponujemy wydanie dwutomowego zbioru zatytułowanego: "Paski TVP, czyli ostatni bastion prawdy. Historia Polski z roku 2016 i 2017, we dwunastu księgach prozą".
Adresat:
Jacek Kurski, Prezes Telewizji Polskiej S.A.
kontakt@tvp.pl

Treść petycji:


Warszawa, dn. 27. 11. 2017 r.

Sz. P. Jacek Kurski
Prezes Telewizji Polskiej S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Mając na względzie Art. 21, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”, Art. 21, pkt. 1a, ppkt. 7 „Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności: popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu”, a także pkt. 26 załącznika do Uchwały Zarządu TVP S.A nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 r. Zasady realizowania przez Telewizję Polską S.A. misji publicznej „Rzetelnie ukazując całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą oraz tworząc forum otwartej debaty publicznej, prezentującej stanowiska różnych grup i sił społecznych, politycznych lub gospodarczych, TVP sprzyja swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej. Programy i inne usługi publiczne TVP umożliwiają obywatelom poznanie i zrozumienie polityki organów władzy publicznej, a jednocześnie służą jawności życia publicznego oraz umożliwiają społeczną krytykę i kontrolę działalności władzy i instytucji publicznych.” zwracamy się z apelem o rozpoczęcie prac nad stworzeniem dwutomowego wydawnictwa, które składałoby się ze wszystkich „tickerów” – potocznie zwanych pasków informacyjnych, pojawiających się w głównych wydaniach Wiadomości oraz serwisów TVP Info.

W naszym przekonaniu, hasłowe treści towarzyszące nam każdego dnia doskonale oddają ducha panującego w polskim narodzie i bezsprzecznie stanowią istotny element pluralizmu, bezstronności i niezależności mediów – są to cechy, których brak jest istotnie zauważalny we wszystkich pozostałych mediach.

Jednym z problemów telewizji w zestawieniu z tradycyjnymi mediami drukowanymi takimi jak na przykład gazety jest ich przemijanie. Wydawnictwo z ilustracjami zawierającymi pasek a także zapis tekstowy reportażu, będzie doskonałym przedłużeniem doznań intelektualnych i artystycznych związanych z oglądaniem programów informacyjnych wydawanych przez Telewizję Polską. Dodatkowym atutem będzie możliwość powracania w każdym momencie do treści, a także wykorzystywanie wydawnictwa jako podręczników na trzech etapach nauczania: klasy 7-8 szkoły podstawowej, klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego, wybrane kierunki studiów wyższych. Warto podkreślić, że Statut Telewizji Polskiej wymieniając zadania realizowane prze TVP S.A. dopuszcza możliwość wydawania książek (58.11.Z PKD). Sugerowany przez nas tytuł to: „Paski TVP, czyli ostatni bastion prawdy. Historia Polski z roku 2016 i 2017, we dwunastu księgach prozą”.

Zwracamy się z prośbą o pozytywne odniesienie się do naszego pomysłu, dla dobra naszej Ojczyzny, polskiej młodzieży oraz przyszłych pokoleń Polek i Polaków.

Z poważaniem

Adam Łukasiewicz

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 30.11.2017 16:28

Komentarze: