Petycja do Premier RP: Zatrzymajmy prywatyzację PKP Energetyka!

pkp_energetyka1

PKP Energetyka to strategiczna spółka kolejowa, którą rząd Ewy Kopacz chce sprzedać luksemburskiemu funduszowi spekulacyjnemu. Oddanie energetycznej infrastruktury polskiej kolei w obce ręce jest skandalem, który musimy powstrzymać!
Adresat:
Ewa Kopacz - Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl

Treść petycji:


Sz. P. Ewa Kopacz,
Prezes Rady Ministrów,
al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

 

Szanowna Pani Premier,

Ze zdumieniem i niepokojem przyjmujemy wiadomość o planowanej prywatyzacji spółki PKP Energetyka. Sprzedaż narodowej infrastruktury o strategicznym znaczeniu luksemburskiemu funduszowi spekulacyjnemu uważamy za pomysł skandaliczny. Na naszych oczach postępuje wyprzedaż polskiego majątku narodowego kluczowego dla funkcjonowania kolei oraz bezpieczeństwa naszego kraju. Decyzja ta nie tylko jest sprzeczna z polską racją stanu i długofalowym interesem społecznym, lecz również odbywa się z naruszeniem polskiego i europejskiego prawa.

Dlatego wzywamy Panią do natychmiastowego wstrzymania procesu prywatyzacji spółki PKP Energetyka. Przypominamy, że do tego naturalnego publicznego monopolisty należy sieć trakcyjna i inna kluczowa infrastruktura kolejowa w całej Polsce. Sprzedaż energii elektrycznej przynosi spółce duże zyski: w zeszłym roku 50 milionów złotych przy przychodach rzędu ponad 4 miliardów złotych. Dlatego bezpośrednia sprzedaż naszej wspólnej własności zagranicznemu funduszowi inwestycyjnemu, w dodatku za rażąco niską cenę, jest niezrozumiała, niebezpieczna i prawdopodobnie nielegalna. Ponadto nadzwyczajny pośpiech – rząd chce sfinalizować transakcję jeszcze przed wyborami parlamentarnymi – rodzi podejrzenia co do uczciwości całego procesu.

Domagamy się natychmiastowego anulowania podpisanej 23 lipca b.r. umowy przedwstępnej o sprzedaży PKP Energetyki luksemburskiemu funduszowi CVC Capital Partners. Ten międzynarodowy fundusz spekulacyjny poręczył za Caryville Investments jako formalnie kupującego. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym spółka Caryville Investments powstała dopiero w lutym 2015 r., a wszystkie udziały o wartości 5 tys. zł należą do Vistra Shelf Companies Sp. z o.o. Caryville Investments nie ma nawet sprzedaży energii elektrycznej wpisanej do KRS jako przedmiotu swojej działalności! Są tam za to wymienione m.in. “doradztwo”, “kupno i sprzedaż nieruchomości” czy “działalność holdingów finansowych”.

Zainicjowany przez Pani rząd proces prywatyzacyjny PKP Energetyki rodzi wiele pytań, na które opinia publiczna ma prawo poznać odpowiedź. Kto i dlaczego zgodził się na tak niską cenę sprzedaży (1,96 mld zł, ale po potrąceniu długu będzie to tylko 1,41 mld zł) w obliczu corocznych zysków PKP Energetyki i bardzo dobrych perspektyw? Czy dla rządu wiarygodność i profil działalności kupującego ma jakiekolwiek znaczenie? Kto tak naprawdę zyska na tej pospiesznej transakcji?

Nawet na tle pozostałych działań prywatyzacyjnych rządów po 1989 r. sprzedaż PKP Energetyki jawi się jako wyjątkowo jaskrawy przykład niekompetencji, buty i działania na szkodę polskiego społeczeństwa. Spółka ta nie jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży energii elektrycznej narodowemu zarządcy sieci kolejowej, ale przede wszystkim właścicielem infrastruktury koniecznej do świadczenia tej usługi. Podporządkowanie funkcjonowania tego podmiotu zasadzie maksymalizacji krótkoterminowych zysków inwestora zewnętrznego będzie skutkowało pogorszeniem bezpieczeństwa dostaw prądu, a co za tym idzie – przewozów pasażerskich i towarowych na sieci PKP PLK.

Ponadto z dostępnych nam informacji wynika, że prywatyzacji PKP Energetyki dokonuje się z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych. Partia Zieloni przychyla się do stanowiska Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP, wedle którego elementy infrastruktury wchodzące w skład majątku PKP Energetyki stanowią elementy linii kolejowej, a tych zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 84 poz. 948) sprzedawać nie wolno. Art. 18 pkt 3 nie pozostawia złudzeń: „Nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa.” Co więcej, wydzielenie i sprzedaż jednej z podstawowej funkcji zarządcy infrastruktury łamie zapisy Dyrektywy 2012/34/EU w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Chodzi przede wszystkim o artykuł 7 dotyczący niezależności podstawowych funkcji zarządcy infrastruktury oraz załącznik 1.

Wobec tego, w niniejszej petycji, wzywamy Pani rząd oraz zarząd PKP SA do podjęcia natychmiastowych, skutecznych działań w celu wstrzymania i odstąpienia od prywatyzacji PKP Energetyki.

 

Z wyrazami szacunku,

Konrad Rychlewski, aktywista transportowy, członek partii Zieloni

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 10.11.2017 11:41
Rozpoczęcie zbierania głosów 28.07.2015 10:34

Komentarze: