Petycja w sprawie przebudowy drogi A4 na odcinku Pietrzykowice-Kostomłoty

Podpisz-petycję12-1024x535

Petycja w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania problemu korków i wypadków na drodze A4 na odcinku Pietrzykowice–Kostomłoty.
Adresat:
Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
kancelaria@mi.gov.pl

Treść petycji:


  Kąty Wrocławskie, 11 czerwca 2018 r.

Pan
Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Petycja w sprawie przebudowy drogi A4 na odcinku Pietrzykowice-Kostomłoty

Szanowny Panie Ministrze,
  My – mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego – występując w imieniu społeczności naszej małej ojczyzny – zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o jak najszybsze zainteresowanie się wspomnianym poniżej problemem odcinka drogi A4 Pietrzykowice-Kostomłoty.
 

Apelujemy również o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoczęcia prac na wspomnianym odcinku. Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy bowiem informację,
że tak ważna inwestycja nie znalazła się w planach inwestycyjnych do 2023 roku.
 

Droga A4 od Wrocławia do Legnicy jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym
i ponadregionalnym. Odcinek od Pietrzykowic do Kostomłot jest odcinkiem bardzo niebezpiecznym z uwagi na brak pasa awaryjnego. Dodatkowo ustanowiony zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe i jednoczesne nagminne nieprzestrzeganie tego zakazu przez kierowców powoduje wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników ruchu. Brak modernizacji wspomnianego odcinka A4 Pietrzykowice–Kostomłoty powoduje, że praktycznie codziennie ma miejsce kolizja lub wypadek drogowy, a często z udziałem kilku pojazdów.
 

Do czasu podjęcia działań inwestycyjnych wnioskujemy o zdecydowane wzmożenie kontroli Policji Drogowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego i w efekcie tego egzekucji zakazu wyprzedzania pojazdów ciężarowych, który w chwili obecnej notorycznie nie jest przestrzegany. Łamanie tego zakazu przez kierowców pojazdów ciężarowych skutkuje drastycznym spadkiem przepustowości autostrady A4 czego efektem są liczne zatory wywołane efektem kongestii.
  Ponadto w wyniku wspomnianych zdarzeń drogowych mieszkańcy i pozostali uczestnicy ruchu muszą zmierzać się z codziennymi korkami na autostradzie A4 oraz na drogach lokalnych, którymi starają się wydostać z olbrzymich, praktycznie codziennych zatorów.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, użytkowników oraz osób podróżujących w rejonie wspomnianego odcinka, a także wzmożony ruch tranzytowy drogami przebiegającymi przez obszary zabudowane wnosimy, aby podjąć niezwłoczne działania w celu zlikwidowania uciążliwego problemu, doskwierającemu nam w życiu codziennym.
 

Prosimy, aby Zarząd GDDKiA wraz z odpowiednimi instytucjami podjął działania w celu zmiany/opracowania studium dla modernizacji odcinka drogi A4 Pietrzykowice–Kostomłoty. Sprawa jest bardzo poważna, gdyż odcinek ten poprzez serie wypadków pochłania sporo ofiar
i przyczynia się do utraty zdrowia przez uczestników ruchu. W wyniku korków dostawcy mają spore opóźnienia w dostawach, ponoszą wysokie koszty eksploatacji pojazdów, mieszkańcy oraz pozostali uczestnicy tracą spory czas na dojazd do pracy/domu, mieszkańcy Kątów Wrocławskich, Pietrzykowic, Kostomłot i miejscowości wzdłuż dróg lokalnych pomiędzy tymi miejscowościami
są zatruwani spalinami wynikającymi z ciągłych zatorów powodowanych objazdem miejsca wypadku na drodze A4.
 

Wnioskujemy aby doraźnie, każdorazowo w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku na autostradzie A-4 na odcinku od Węzła Wrocław Wschód do Węzła Kostomłoty Policja Drogowa nie kierowała, a wręcz uniemożliwiała zastępczy tranzyt przez drogi wojewódzkie nr 347 oraz 346. Wpuszczanie ciężkiego ruchu tranzytowego na drogi wojewódzkie, które są całkowicie do tego nie dostosowane skutkuje jedynie paraliżem całego lokalnego układu drogowego nie przynosząc żadnej poprawy przepustowości. W powyższych sytuacjach awaryjnych jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zatrzymanie ruchu tranzytowego na autostradzie A4 do czasu usunięcia skutków kolizji , wypadku lub awarii.
 

24 maja 2018 r. na Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich był obecny Marszałek Województwa, który ubolewa z powodu problemu z jakim się borykamy, lecz wspomniał,
że nie ma w najbliższych latach (przynajmniej do roku 2023) planu modernizacji/przebudowy wspomnianego odcinka drogi A4.
 

Apelujemy, że sprawa, którą tu opisujemy nie dotyczy tylko nas, mieszkańców czy przedsiębiorców funkcjonujących na terenie wspomnianych gmin, lecz z uwagi na kluczową lokalizację i bardzo aktywny ruch samochodowy jest to sprawa krajowa.
Giną obywatele. Mieszkańcy i przedsiębiorcy tracą swoje ciężko zarobione pieniądze na likwidacje szkód. Państwo i samorządy ponoszą ogromne koszty wynikające z wyjazdów ekip ratunkowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja) i likwidacji zagrożeń, a planów inwestycyjnych rozwiązujących codzienny problem drogi A4 jak nie było, tak nie ma.
 

Każde plany i studium można zmienić, jeśli wyjdzie taka potrzeba. Tutaj ta potrzeba jest i to priorytetowa. Korzystając z sytuacji, że właśnie ruszył remont węzła bielańskiego tym bardziej warto rozważyć sprawę i rozszerzyć prace remontowe o wspomniane zadanie inwestycyjne. To nie tylko potrzeba kilku Burmistrzów, Marszałków, Starostów czy samorządowców apelujących niejednokrotnie o wspomnianym problemie, lecz potrzeba nas wszystkich, którzy korzystają
z drogi A4 przynajmniej na odcinku Legnica–Wrocław, a świadczyć mogą o tym statystyki drogowe oraz liczba osób podpisujących się pod powyższą petycją.
 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz podjęcie niezwłocznych działań mających na celu pozyskanie nakładów finansowych na inwestycję, a w niedalekiej przyszłości realizację przebudowy/rozbudowy odcinka drogi A4 Pietrzykowice-Kostomłoty.

 

 

Z poważaniem,
Kamil Ratajczyk
Andrzej Brzoza
Adrian Misiura

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 13.06.2018 11:12

Komentarze: