Petycja ws funkcjonowania placówki pocztowej w Łochowie

elek

Placówka pocztowa w Łochowie nie jest dostosowana organizacyjnie ani funkcjonalnie do obsługi blisko 6000 mieszkańców. Wnosimy o zwiększenie etatów, poprawę bazy lokalowej i zmianę godzin pracy placówki!
Adresat:
Pan Karol Górski Dyrektor Regionu Sieci w Bydgoszczy
kontakt@poczta-polska.pl

Treść petycji:


Bydgoszcz, dnia 20.03.2018r.

 

Mieszkańcy gminy Białe Błota i osoby korzystające z usług FUP Białe Błota w Łochowie

Osoba do kontaktu: Agnieszka Drążek

 86-065 Łochowo

 

Pan Karol Górski

Dyrektor  Regionu Sieci w Bydgoszczy

Poczta Polska S. A.

ul. Jagiellońska 6, 85-950 Bydgoszcz

 

 

PETYCJA

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 ze zm.), my niżej podpisani mieszkańcy gminy Białe Błota oraz osoby korzystające z usług FUP Białe Błota, ul. Szosa Nakielska 8, 86-065 Łochowo, składamy petycję w interesie publicznym, wnosząc o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu zmianę dotychczasowej sytuacji, w tym:

  • zwiększenie liczby etatów pracowników obsługi (do minimum trzech etatów) i podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie standardów obsługi klienta w w/w placówce oraz rozważenie możliwości zwiększenia liczby etatów listonoszy,
  • poprawę bazy lokalowej (rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia dla stanowisk obsługi klienta, modernizację budynku) lub zmianę siedziby i wybudowanie nowego budynku poczty na miarę XXI wieku,
  • zmianę godzin pracy placówki:

poniedziałek  8:00-20:00
wtorek  9:00-19:00
środa  9:00-19:00
czwartek  9:00-19:00
piątek  9:00-19:00.

 

Filia Urzędu Pocztowego w Łochowie obsługuje klientów z obszaru, w którym w okresie ostatnich 10-u lat (2007-2017), nastąpił znaczny wzrost liczby mieszkańców o ok. 69,12%. Należy wspomnieć, że od 1998 r. liczba mieszkańców samego Łochowa wzrosła blisko 4-o krotnie (w 1998 r. w Łochowie mieszkało 1122 osób). Obecnie z powodu zwiększenia się liczby mieszkańców obsługiwanych sołectw do blisko 6-u tysięcy osób, placówka pocztowa w Łochowie nie jest dostosowana zarówno funkcjonalnie, jak i organizacyjnie do obsługi tak dużej liczby klientów.

Dawno też minęły lata świetności wiekowego budynku, który zajmuje placówka pocztowa, który nie modernizowany od lat, z roku na rok popada w coraz większą ruinę. Z powodu zbyt małej liczby pracowników obsługi tworzą się 40-o minutowe kolejki, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. W tym czasie placówka ma również pół godziny przerwy technologicznej. Zbiega się to z czasem powrotu części mieszkańców z pracy, co dodatkowo utrudnia korzystanie z usług i generuje kolejki po przerwie. Ponieważ pomieszczenie, w którym obsługiwani są klienci jest nieduże i nie jest w stanie pomieścić wszystkich klientów, niektórzy z nich rezygnują z oczekiwania, na czym traci Poczta Polska.

Ponadto siedziba placówki nie jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych – pozostawiające wiele do życzenia schody, brak podjazdu, miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, brak oświetlenia zaplecza nieruchomości, stanowią istotną, a w niektórych przypadkach, nie do przezwyciężenia barierę dostępu do usług pocztowych. Jeżeli ktoś wyobraża sobie, że barierę likwiduje zainstalowany dzwonek, jest w błędzie. Pracownik , który obsługuje jednoosobowo, nie może bowiem zostawić klientów w pomieszczeniu i wyjść, żeby obsłużyć osobę niepełnosprawną.

Uważamy, że podłączenie dzwonka i napisanie na stronie internetowej, że placówka jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, to nieporozumienie i duże nadużycie. Klientami poczty są także rodzice z dziećmi w wózkach. Tu również brak podjazdu i miejsca na pozostawienie wózka na zewnątrz powoduje, że rodzice z małymi dziećmi praktycznie nie mają możliwości skorzystania z usług operatora.

Przeciążenie pracą (większa liczba klientów przypadająca na jednego pracownika do obsługi), ciasne pomieszczenie, tłok, kolejki, szum i hałas wpływają nie tylko na trudności z koncentracją pracowników i wzrost poziomu stresu w miejscu pracy. Stanowią potencjalne źródło zagrożenia bezpieczeństwa, powierzonych Poczcie Polskiej przesyłek (w interesie klientów jest bowiem prawidłowe – właściwej osobie i terminowe doręczenie przesyłek, w tym również w postępowaniu administracyjnym i sądowym), a także operacji finansowych, co przekłada się na nerwową atmosferę i stanowi źródło potencjalnych konfliktów.

W piśmie z dnia 10 marca 2016 r. znak: RS/KS/60/2016 r. w odpowiedzi na pismo Sołtysa Łochowa informowaliście i zapewnialiście Państwo, że jesteście na etapie poszukiwania nowej lokalizacji dla placówki i wyrażaliście Państwo wolę pozyskania i wydzierżawienia lokalu w centrum miejscowości z miejscem do parkowania. Niestety oprócz zapewnień na papierze (jako mieszkańcy nie słyszeliśmy bowiem o żadnej, konkretnej inicjatywie pozyskania przez Pocztę Polską S.A. lokalu, nie zauważyliśmy ogłoszeń np. w prasie lokalnej), od dwóch lat nic się w prawie zmiany lokalizacji nie zmieniło i placówka nadal funkcjonuje w fatalnych jak na XXI wiek warunkach.

Sytuacja ta świadczy o zaniechaniu podjęcia działań, zmierzających do poprawy obsługi klientów, braku skuteczności  w realizacji zamierzeń przez osoby zarządzające Rejonem Sieci Poczty Polskiej, a także rzutuje na wizerunek placówki, Poczty Polskiej S.A. i Pana dyrektora. Należy zauważyć, że Poczta Polska S.A. jest operatorem wyznaczonym do pełnienia powszechnych usług pocztowych na lata 2016 – 2025 i generuje zyski z niemałych opłat pocztowych, sprzedaży czasopism, kart telefonicznych itp.

W dobie komunikacji elektronicznej, rozpowszechnienia Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP i profili zaufanych, umożliwiających składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez pośrednictwa tradycyjnej poczty; informatyzacji sądów i rozpowszechnienia sądowego postępowania elektronicznego; rozwoju usług kurierskich  i paczkomatowych (InPost S.A.); bankowych płatności przez Internet, działań podejmowanych przez konkurencję na rynku usług pocztowych, wyrażamy zdziwienie wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie infrastruktury placówki, brakiem skutecznych działań dyrekcji Poczty Polskiej S.A. w celu zmodernizowania placówki lub zmiany siedziby, a także brakiem działań kadrowych, które zapewniłyby standard obsługi klienta, zbliżony do standardów placówek poczty, usytuowanych w miastach.

Patrząc na rozwój technologii, komunikacji, mediów w ostatnich latach, nikt nie zagwarantuje monopolu tradycyjnej poczty, ani monopolu na świadczenie usług pocztowych Poczcie Polskiej S.A., dlatego warto naszym zdaniem podjąć proponowane przez nas działania, mające na celu wdrożenie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych oraz zadbać o standardy obsługi klienta, tak jak to robi konkurencja.

Zaniechanie tych działań może pogłębić niekorzystne dla operatora pocztowego trendy, a w przyszłości spowodować odpływ klientów i zmniejszenie rentowności świadczonych przez operatora usług.  Dlatego też oczekujemy od Pana dyrektora podjęcia skutecznych działań, mających na celu zmianę opisanej sytuacji i poprawienia komfortu obsługi klienta i pracy osób zatrudnionych w placówce

 

Z poważaniem

mieszkańcy i osoby zainteresowane, zgodnie z listą podpisów 

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 24.03.2018 18:18
Zebrano 50 głosów 21.03.2018 22:37
Zebrano 20 głosów 21.03.2018 15:19
Zebrano 10 głosów 21.03.2018 12:24
Rozpoczęcie zbierania głosów 20.03.2018 23:28

Komentarze: