Program Studio Polska z Maciejem Pawlickim musi wrócić!

pawlicki

Podpisz petycję w sprawie przywrócenia Macieja Pawlickiego do STUDIO POLSKA! Stworzył jedyny program w telewizji, w którym - my OBYWATELE – możemy się wypowiedzieć bez cenzury, w którym poruszane były problemy niewygodne i spychane na margines, choć dotyczą milionów obywateli naszego kraju!
Adresat:
Prezes TVP Jacek Kurski
jacek.kurski@tvp.pl

Podpisz petycję w sprawie przywrócenia Macieja Pawlickiego do stworzonego przez niego programu STUDIO POLSKA! To jedyny program w telewizji publicznej, w którym – my OBYWATELE – możemy się wypowiedzieć bez cenzury. Program który poruszał problemy niewygodne i spychane na margines, choć dotyczą milionów obywateli naszego kraju! Godziły w układy zakorzenione w poprzednim ustroju i ciemne interesy wielkich korporacji. NIE POZWOLIMY NA ZAMYKANIE NAM UST I PRZYMYKANIE OCZU NA WAŻNE PROBLEMY SPOŁECZNE!!! 

Treść petycji:


Sz.P.

Jacek Kurski

Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Szanowna Rado, 

My, niżej podpisani widzowie i uczestnicy programu Studio Polska zwracamy się z postulatem przywrócenia Pana Macieja Pawlickiego jako prowadzącego program Studio Polska. 

Wyrażamy duży niepokój wobec tak radykalnej decyzji na skutek medialnej presji osób, które dotychczas żerowały na ludzkiej naiwności manipulując opinia publiczną, o czym właśnie mówił ostatni odcinek programu Studio Polska.

Programy publicznej telewizji powinny m.in.: rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą; sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej; umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej, służyć zwalczaniu patologii społecznych. Takie cele realizował skutecznie program Studio Polska.

Również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma za zadanie zgodnie z Konstytucją (art. 213–215) stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. 

Mamy nadzieję, iż Pan Prezes oraz KRRiT przychylnie ustosunkuje się do powyższych postulatów przywracając Macieja Pawlickiego jako prowadzącego program realizujący misję mediów ustaloną w ustawie o radiofonii i telewizji. 

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Socha

Roman Poturalski

Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo 

oraz Widzowie programu Studio Polska 

i inne organizacje:

Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 03.02.2017 21:57

Komentarze: