Przyznanie 3 dni rektorskich na uczelniach wyższych zarządzanych przez studentów

123

Jako studencki polskich uczelni zwracamy się z prośbą o przyznanie 3 dni rektorskich, które byłyby zarządzane przez studentów. Wybór dotyczy dni, w których nie możemy spędzić czasu z rodziną bądź najbliższymi, a władze uczelni nie są nam w stanie tego zapewnić.
Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
sekretariat.bm@nauka.gov.pl

Treść petycji:


Szanowny Pan

Jarosław Gowin

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Hoża 20

00-529 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

Jako studenci polskich uczelni wyższych zwracamy się z wielką prośbą o przyznanie 3 dni rektorskich, które byłyby zarządzane przez studentów. Wybór dni zostałby proponowany przez parlament studentów danego uniwersytetu, a następnie 10% wszystkich studentów tej uczelni wyraziłoby poparcie dla wskazanych przez parlament dni. 

Inicjatywa, którą próbujemy wprowadzić w życie nawiązuje bezpośrednio do podstaw ustroju demokratycznego. Jest sposobem otwierającym drogę do budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym student może zrozumieć, że jest ważną jego częścią. Jeżeli na szczeblu studenckim postawy obywatelskie będą doceniane w taki właśnie sposób, zaowocuje to w przyszłości społeczeństwem, dla którego losy kraju nie będą obojętne.

W wielu sytuacjach studenci, zamieszkujący w znacznej odległości od miejsca studiowania, nie wracają do domu na święta czy inne uroczystości, które zwykle wiążą się z dniem wolnym od obowiązków studenckich, ponieważ jest to rozwiązanie nieopłacalne i pozbawione sensu. W takiej sytuacji studenci wspólnie mogliby zadecydować, o przyznaniu dodatkowego dnia wolnego, który pozwoliłby na poświęcenie czasu rodzinie i najbliższym. Przykładem, który mogliśmy zaobserwować, jest dzień 1 listopada tego roku, czyli święto Wszystkich Świętych, które przypadło w środę, a tym samym na wielu polskich uczelniach nie wiązało się z dodatkowymi dniami wolnymi i w konsekwencji wielu studentów nie mogło tego dnia spędzić w gronie rodzinnym.

Ponadto jest to przykład inicjatywy, która jednoczy i integruje społeczność studencką wokół jednej sprawy. Oprócz tego dni rektorskie zarządzane przez studentów wyuczają nawyk aktywności społecznej, który jest w stanie realnie zwiększyć frekwencję wyborczą oraz referendalną w naszym państwie.

Wobec powyższego mamy głęboką nadzieję, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podzieli nasze zdanie i przychyli się do naszej prośby.

 

Z wyrazami szacunku,
Remigiusz Kula 
(oraz studenci popierający inicjatywę)

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 23.11.2017 10:34

Komentarze: