Ratujmy Las Bemowski przed zabudową! vol. 2

Ratujmy-las-bemowski-3

Powiedzmy wójtowi Starych Babic, że nie zgadzamy się z pomysłami zabudowy w środku Lasu Bemowskiego! Podobnie jak w zeszłym roku, nie dopuśćmy do zabudowy pomiędzy rezerwatami przyrody! Dawna baza radarowa jest de facto terenem rekreacyjnym okolicznych mieszkańców i taką funkcję powinna zachować.
Adresat:
Wójt Gminy Stare Babice
architektura@stare-babice.waw.pl

Trwają konsultacje związane z aktualizacją studium zagospodarowania gminy Stare Babice. Co to oznacza? Właśnie na tym etapie można zmienić przeznaczenie poszczególnych terenów – a więc na przykład dopuścić inwestycje w miejscach, które do tej pory były przed zabudową chronione. W lipcu zeszłego roku na terenie lasu, pomiędzy rezerwatami przyrody i w otulinie Kampinoskiego Paru Narodowego, próbowano umożliwić budowę prywatnej kliniki. Sprawę nagłośniły organizacje i społecznicy z terenu gminy Stare Babice, ale też Bemowa i Bielan – została ona szczegółowo opisana w artykule opracowanym przez Bemowiaków. Petycja stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zebrała ponad 1200 podpisów, a do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęło ponad 2000 uwag. W wyniku tak intensywnych działań wielu osób udało się – wtedy wójt Starych Babic wycofał się ze zmian! Obecna aktualizacja dokumentów planistycznych to kolejna furtka dla osób, które zamierzają przepchnąć pomysły zabudowy w Lesie Bemowskim. Tylko sprzeciw mieszkańców może powstrzymać te zapędy. Co możecie zrobić? 1. Podpiszcie petycję. 2. Wysyłajcie wnioski do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Stare Babice oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu studium, aby teren Lasu Bemowskiego, na działce nr 180 nie został zabudowany! Czas na składanie wniosków mamy tylko do końca września! Szczegółowy projekt wniosku został przygotowany przez społeczników skupionych wokół strony FB „NIE dla zabudowy Lasu Bemowskiego”. Można go pobrać tutaj. Akcję wspiera także bezpartyjny radny gminy Stare Babice i lokalny społecznik Sławomir Sumka, jeden z radnych, którzy są przeciwni zmianie przeznaczenia ww terenów. Wnioski można składać: na piśmie: do Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 elektronicznie: architektura@stare-babice.waw.pl osobiście: do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice

Treść petycji:


Wójt Gminy Stare Babice

Urząd Gminy Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

 

Wniosek

Do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice na podstawie Uchwały Nr XLI/447/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”.

Dotyczy: obszaru Nr 5 położonego w obrębie Janów, działki nr 180 i 181.

Wnioskujemy: o zaprzestanie wszelkich działań mających na celu lub umożliwiających zabudowę powyższych działek i przeznaczenie całych działek 180 i 181 „do zalesienia”. Działki te powinny zostać w całości zrewitalizowane i zalesione.

Uzasadnienie: Teren położony jest pomiędzy dwoma ścisłymi rezerwatami w okolicach unikalnych terenów bagiennych, siedlisk dzikiej fauny i flory. Budowa, realizowana między dwoma częściami Rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota na terenie Parku Leśnego Bemowo w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, wiąże się z koniecznością budowy infrastruktury tj. dróg, kanalizacji, wodociągu, sieci energetycznej, gazowej, parkingu – wszystko to o niekorzystnym wpływie na ekosystem Rezerwatu. Zabudowa zmieniłaby charakter Parku leśnego i byłaby głęboką ingerencją w istniejący system ekologiczny.

Jako okoliczni mieszkańcy oczekujemy, iż teren ten zostanie w całości zrewitalizowany i przeznaczony pod zalesienie.

 

Z wyrazami szacunku,

Jan Mencwel
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze,

Bemowiacy,

Sławomir Sumka
radny gminy Stare Babice

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 01.10.2018 14:00
Zebrano 200 głosów 18.09.2018 11:27
Zebrano 100 głosów 17.09.2018 21:53
Rozpoczęcie zbierania głosów 17.09.2018 14:21

Komentarze: