Ratujmy Las Bemowski przed zabudową!

zmienmyto

Powiedzmy Wójtowi Gminy Stare Babice, że nie zgadzamy się z pomysłem zabudowy w środku Lasu Bemowskiego! Powstrzymajmy budowę prywatnego szpitala z lądowiskiem dla helikopterów pomiędzy rezerwatami przyrody! Złóżmy uwagi dot. zmiany Studium gminy Stare Babice i pozostawmy te tereny do zalesienia!
Adresat:
Wójt Gminy Stare Babice
architektura@stare-babice.waw.pl

Powstrzymajmy degradację Lasu Bemowskiego! Tylko do niedzieli, 9 lipca br., możemy wysyłać swoje uwagi dotyczące zmiany Studium i powstrzymać budowę prywatnej kliniki w otulinie rezerwatu przyrody Łosiowe Błota w Lesie Bemowskim! 27 kwietnia Rada Gminy Stare Babice przegłosowała (jednym głosem!) wprowadzenie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice”. W efekcie, już niedługo w enklawie pomiędzy obszarami chronionymi, na dawnym terenie wojskowym, może powstać olbrzymi, pięciohektarowy kompleks szpitalny z lądowiskiem dla helikopterów. Do tej pory teren ten był chroniony przed zabudową zapisami Studium i przeznaczony do zalesienia. Bez sprzeciwu społecznego sprawa może ulec zmianie! Przyłączcie się do akcji podpisując petycję i monitorujcie ją razem z Miasto Jest Nasze-Bemowo! Więcej szczegółów: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,22052132,w-lesie-bemowskim-powstanie-prywatny-szpital-zagrozi-rezerwatowi.html?disableRedirects=true Tło przekazania działki w prywatne ręce: http://www.rp.pl/artykul/94873-Oskarzeni-za-przekret-przy-Losiowych-Blotach.html#ap-1

Treść petycji:


Wójt Gminy Stare Babice
Urząd Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Wniosek

Do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Stare Babice na podstawie Uchwały Nr XXX/304/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXII/313/17 z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku.

Dotyczy: obszaru Nr 5 położonego w obrębie Janów, działki nr 180 i 181.

Wnioskuję: o zaprzestanie wszelkich działań mających na celu lub umożliwiających zabudowę powyższych działek i przeznaczenie całych działek 180 i 181 „do zalesienia”. Działki te powinny zostać w całości zrewitalizowane i zalesione.

Uzasadnienie: teren położony jest pomiędzy dwoma ścisłymi rezerwatami w okolicach unikalnych terenów bagiennych, siedlisk dzikiej fauny i flory. Budowa, realizowana między dwoma częściami Rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota na terenie Parku Leśnego Bemowo w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, wiąże się z koniecznością budowy infrastruktury tj. dróg, kanalizacji, wodociągu, sieci energetycznej, gazowej, parkingu – wszystko to o niekorzystnym wpływie na ekosystem Rezerwatu. Zabudowa zmieniłaby charakter Parku leśnego i byłaby głęboką ingerencją w istniejący system ekologiczny.
Jako okoliczny mieszkaniec oczekuję, iż teren ten zostanie w całości zrewitalizowany
i przeznaczony pod zalesienie.

 

Jan Mencwel
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 07.07.2017 15:09
Zebrano 900 głosów 07.07.2017 8:57
Zebrano 700 głosów 06.07.2017 16:18
Zebrano 500 głosów 06.07.2017 9:53
Zebrano 400 głosów 06.07.2017 5:06
Zebrano 300 głosów 05.07.2017 22:11
Zebrano 200 głosów 05.07.2017 19:06
Zebrano 100 głosów 05.07.2017 15:26
Zebrano 50 głosów 05.07.2017 14:37
Rozpoczęcie zbierania głosów 05.07.2017 13:45

Komentarze: