Stop nadmiernemu uprzywilejowaniu duchownych w kwestii płacenia podatków.

65538881_81d9632547_m

Petycja dotyczy opodatkowania księży za świadczenie sakramentów.
Adresat:
Sejm RP
listy@sejm.gov.pl

Treść petycji:


Sejm RP
ul. Wiejska4/6/8
00-902 Warszawa

 

 

Szanowne Panie Posłanki i Szanowni Panowie Posłowie Sejmu RP

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i świadczący swe usługi odprowadzają należycie i uczciwie podatki do Skarbu Państwa, dlaczego nie mają tego robić księża? Na dodatek, otrzymują corocznie spory zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa, na co nie mogą liczyć przedsiębiorcy. Polski rząd zobowiązał się do przekazywania pieniędzy na kościelne cele i okazuje się, że są to kwoty gigantyczne.

Zwykły obywatel oprócz podatku musi zapłacić dodatkowo składki na ubezpieczenie zarówno za siebie jak i za swoich pracowników. Ponadto ma do utrzymania własną rodzinę i dzieci, gdzie księża nie mają takiego obowiązku.

Według danych statystycznych Ministerstwa Finansów wynika, że wpływy do budżetu państwa z tytuł zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów duchownych w 2015 roku wyniosły 11,9 mln. złotych. Natomiast w ramach tylko Funduszu Kościelnego, budżet państwa przeznaczył zarówno w ubiegłym jak i w tym roku 118 mln 230 tys. zł. a to tylko jeden z wielu źródeł przychodu.

Na podstawie zestawienia portalu Money.pl w 2013 roku, średni podatek dochodowy obywatela wyniósł 2184 zł, natomiast duchowny zapłacił podatek w wysokości jedynie 236 zł. Wynika z tego, że duchowni płacą dziesięciokrotnie niższe podatki niż przeciętny obywatel, natomiast osiągają znaczne wyższe przychody. Nie godzimy się na takie praktyki, ignorowanie problemu przez instytucje odpowiedzialne i prosimy o zmianę zapisów w prawie tak by te dwa podmioty stały na równych prawach.

Stypendia mszalne, czyli ofiary składane przy zamawianiu Mszy św. oraz „jura stolae”, czyli ofiary z chrzcin, ślubu, pogrzebu, należą do podstawowych źródeł osobistego dochodu księży. Sprawa byłaby prosta, gdyby nie fakt, że księża nie dokumentują swoich prawdziwych dochodów i nie rozliczają się z nich na rzecz państwa.  Cenniki za tzw. prawo stuły oficjalnie nie istnieją, a taryfikator wynosi „co łaska”, jednakże co innego mówi praktyka.

Sakramenty święte, zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego „są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest udzielane życie Boże.” Stanowią więc dla chrześcijan, swoistą łączność z Bogiem. Jednakże przeżycia duchowe w formie chrześcijańskiego obrzędu stały się formą płatnej usługi. Można by rzec, że pojęcie „sakrament” silnie tkwi w swych pierwotnych, łacińskich znaczeniach, gdzie oznaczało określoną sumę pieniężną, złożoną w miejscu świętym przez wiodących ze sobą spór w sądzie. Kto przegrał, ten oddawał pieniądze na cele świątyni. Proboszcz parafii ustala indywidualny cennik oferowanych usług, nie jest on nigdzie upubliczniany. Prezentowany jest jedynie w zakamarkach kancelarii parafialnej, a tym bardziej nie jest przedstawiany Urzędowi Skarbowemu.

Chcemy, aby Kościół Katolicki stał się zwykłym podmiotem życia publicznego, a nie uprzywilejowaną prawnie instytucją w państwie.  

Liczymy na zrozumienie przesłanek leżących u podstaw niniejszej petycji, wynikających z troski o jakoś życia naszego społeczeństwa.

 

 

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Tymecki

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 29.11.2016 20:24

Komentarze: