TAK dla pilnych konsultacji społecznych w sprawie zmian w olkuskiej oświacie!

petycja

Czy to możliwe, aby plan dostosowania lokalnej sieci szkół do wymagań wynikających z reformy oświaty nie był w ogóle konsultowany z dyrektorami i pracownikami szkół, rodzicami oraz uczniami? Niestety, w Olkuszu - tak. Nie zgadzamy się na to. Oczekujemy pilnych konsultacji społecznych w tej sprawie.
Adresat:
Pan Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
burmistrz@umig.olkusz.pl

Propozycja dostosowania olkuskiej sieci szkół do wymagań wynikających z planowanej reformy oświaty została przedstawiona 16 listopada 2016 podczas posiedzenia Komisji Oświaty (link do artykułów w Przeglądzie Olkuskim oraz Pulsie Olkusza).

Autorkami projektu zmian są wiceburmistrz Bożena Krok oraz dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji Anna Kluczewska.

Propozycje przedstawicieli Samorządu są następujące:

 1. obwód SP 1 zostałby zmniejszony o 12 ulic ze ścisłego centrum miasta (ulice te znalazłyby się w obwodzie SP 4),
 2. szkoła SP 4 funkcjonowałaby w dwóch budynkach (obecny budynek SP 4 oraz budynek Gimnazjum nr 3; odległość – ok. 1 kilometra),
 3. obwód SP 5 zostałby zmniejszony o Pazurek, Podlesie oraz Kolonię Zimkówka (rejony te znalazłby się w obwodzie SP w Braciejówce),
 4. szkoła SP 6 zostałaby przekształcona w filię SP 5,
 5. szkoły w Sienicznie, Kosmolowie, Zawadzie i Zedermanie miałyby zostać przekształcone w filie innych szkół,
 6. obwody szkół SP 2, SP 3, SP 9, SP 10, SP w Osieku oraz SP w Gorenicach pozostałyby bez zmian,

Po pierwsze: jako rodzice nie znajdujemy dla przedstawionej propozycji żadnego uzasadnienia – zarówno na poziomie merytorycznym, jak i ekonomicznym.

Nie dostrzegamy w niej sensu, wartości, ani tym bardziej troski o dobro dzieci.

Po drugie: propozycja przedstawiona przez Władze Gminy jest wyraźnie sprzeczna z intencjami i priorytetami wskazanymi w liście skierowanym do Samorządowców przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (link).

Po trzecie – najważniejsze: jesteśmy bardzo zaniepokojeni sposobem wprowadzania zmian, które będą miały realny wpływ na tysiące mieszkańców naszej gminy.

Nie podoba nam się fakt, że przedstawiciele Samorządu przygotowują propozycje zmian w bardzo ważnym dla nas obszarze, bez jakichkolwiek konsultacji z osobami i środowiskami, których ten problem szczególnie dotyczy (rodzice i dzieci, nauczyciele, dyrektorzy i pracownicy szkół oraz przedszkoli).

Nie zgadzamy się na to.

Bardzo zależy nam na tym, aby zmiany, które nas czekają w związku z planowaną reformą systemu oświaty, zostały przeprowadzone w sposób przemyślany i jak najmniejszym kosztem dla naszych dzieci.

Chcemy mieć pewność, że zanim zapadną ostateczne decyzje, przedstawione i rozważone zostaną wszelkie “za i przeciw” dla różnych scenariuszy, zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie.

Uważamy, że wszyscy zainteresowani tematem zmian w olkuskiej oświacie powinni mieć możliwość wysłuchania się nawzajem i przedstawienia swoich stanowisk i propozycji.
Dopiero na tej podstawie Władze Gminy będą miały szansę podjąć mądrą i przemyślaną decyzję.

Dlatego zwracamy się z wnioskiem o pilne rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w tym temacie.

Chcemy wysłuchać, być wysłuchani i mieć realny wpływ na to, co dla nas ważne.

Jeśli Ty również chcesz, aby Twój głos został wysłuchany i wzięty pod uwagę, podpisz tę petycję i udostępnij ją innym, dla których to również może być ważne.

 

W imieniu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu,

Wojciech Zawisz

 

Treść petycji:


Pan Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

władze Gminy podczas posiedzenia Komisji Oświaty w dniu 16 listopada 2016 przedstawiły swoją propozycję zmian w olkuskiej sieci szkół w związku z planowaną reformą oświaty.

Propozycja ta wśród wielu mieszkańców naszej gminy budzi wiele wątpliwości i obaw, a przez to wywołuje dużo negatywnych emocji.

Szczególnie niepokoi nas fakt, że pomysł zmian nie został do tej pory skonsultowany z osobami i środowiskami, które te zmiany dotkną najbardziej (rodzice i dzieci, dyrektorzy i pracownicy szkół i przedszkoli).

Nie zgadzamy się na to, aby problem, który bezpośrednio dotyczy większości mieszkańców naszej gminy był procedowany w taki właśnie sposób…

Budowa społeczeństwa obywatelskiego będzie możliwa tylko wtedy, gdy jako członkowie lokalnej społeczności będziemy mieli realny wpływ na ważne dla nas kwestie.

W związku z powyższym, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu nr XVIII/249/2012 z dnia 26 czerwca 2012, zwracamy się do Pana Burmistrza z wnioskiem o pilne przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Uzasadnienie oraz cele konsultacji:

 • uświadomienie mieszkańcom miasta i gminy Olkusz, że ich głos jest ważny i że jest brany pod uwagę przez władze Miasta i Gminy,
 • wysłuchanie wszystkich podmiotów zainteresowanych tematem zmian w oświacie,
 • wspólne wypracowanie wizji oraz koncepcji zmiany w systemie oświaty miasta i gminy Olkusz w odpowiedzi na wyzwania wynikające z reformy oświaty,
 • opracowanie projektu uchwały, która w terminie do 17 lutego 2017 zostanie przedstawiona Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Termin: grudzień 2016 / styczeń 2017

Zakres terytorialny: obszar miasta i gminy Olkusz

Forma konsultacji:

 • otwarte spotkania z zainteresowanymi (mieszkańcami, szefami i pracownikami placówek oświatowych, urzędnikami, ekspertami), których formuła umożliwi uczestnikom swobodne wyrażanie opinii, zadawanie pytań i przedstawianie swoich propozycji,
 • ankiety i formularze konsultacyjne dostępne w formie papierowej oraz elektronicznej.

Zestawienie kosztów:

Na tym etapie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować kosztów konsultacji.

Jesteśmy jednak przekonani, że koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w tej sprawie są pomijalne w porównaniu z kosztami społecznymi, jakie wszyscy poniesiemy wprowadzając w życie nieprzemyślanie rozwiązania…

Osoba do kontaktu w sprawie złożonego wniosku:

Wojciech Zawisz, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu, ul. Jana Kantego 5, 32-300 Olkusz.

W imieniu swoim oraz wszystkich zainteresowanych dobrem dzieci zamieszkujących teren naszego miasta i gminy, proszę Pana Burmistrza o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

 

Z poważaniem,
Wojciech Zawisz

Przewodniczący Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
ul. Jana Kantego 5
32-300 Olkusz

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 30.11.2016 18:09
Zebrano 90 głosów 30.11.2016 9:26
Zebrano 70 głosów 29.11.2016 18:31
Zebrano 50 głosów 29.11.2016 14:04
Zebrano 20 głosów 28.11.2016 17:35
Zebrano 10 głosów 28.11.2016 14:50
Rozpoczęcie zbierania głosów 28.11.2016 12:25

Komentarze: