Więcej stacji Veturilo na Woli

Mapa-Veturilo

Chcemy umieszczenia na Woli nowych stacji rowerowych Veturilo - proponujemy 16 lokalizacji. Petycja jest inicjatywą nieformalnej grupy mieszkańców "Wola na 2 koła!". Podpisz petycję!
Adresat:
Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
veturilo@zdm.waw.pl

Treść petycji:


Sz. P. Łukasz Puchalaski
Dyrektor
Zarząd Dróg Miejskich

Szanowny Panie Dyrektorze!

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi „Jak powinien wyglądać system Veturilo po 2016 roku?” zgłaszamy, jako nieformalna grupa ponad trzystu mieszkańców, swoje poparcie dla szesnastu propozycji lokalizacji nowych stacji Veturilo na terenie Woli. Propozycje te uzyskały poparcie Zarządu Dzielnicy Wola, o czym 7 września 2015 r. poinformowany został Zarząd Transportu Miejskiego (znak pisma: UD-XVII-WIR-RR.720.292.2015.JWO). Naszym zdaniem, nowe stacje Veturilo powinny zostać umieszczone na skrzyżowaniach następujących ulic:

 1. ul. Górczewska / al. Prymasa Tysiąclecia (PKP Koło),
 2. ul. Nowolipki / ul. Smocza,
 3. ul. Obozowa / ul. Deotymy,
 4. ul. Obozowa / ul. Wawrzyszewska,
 5. ul. Obozowa / al. Prymasa Tysiąclecia,
 6. ul. Okopowa / al. Solidarności (Rondo Kercelak),
 7. ul. Okopowa / ul. Anielewicza (Cm. Żydowski/Esperanto),
 8. ul. Płocka / ul. Obozowa (Plac Pole Elekcyjne),
 9. ul. Płocka / ul. Żytnia,
 10. ul. Płocka / ul. Górczewska (Płocka-Szpital),
 11. ul. Płocka / ul. Kasprzaka,
 12. ul. Redutowa / ul. Jana Olbrachta (Rondo ks. Mieczysława Krygiera),
 13. ul. Towarowa / ul. Prosta (Rondo Daszyńskiego),
 14. ul. Tunelowa (Dw. Zachodni),
 15. ul. Wolska / ul. Fort Wola,
 16. ul. Wolska / al. Prymasa Tysiąclecia (Rondo Zdzisława Lubomirskiego).

Potrzeba rozlokowania nowych stacji Veturilo na Woli wynika z faktu, że obecnie na Woli jest mniej stacji niż w Śródmieściu czy na Ochocie, mimo że to Wola jest dzielnicą większą i liczącą więcej mieszkańców.

Co więcej, odległości pomiędzy istniejącymi stacjami Veturilo na Woli są bardzo duże, co wpływa na niepełne wykorzystanie potencjału tej sieci. M. st. Warszawa samo podkreśla, że „zbyt mała gęstość stacji powoduje, że cały system działa znacznie słabiej„. Dlatego też zgłaszamy takie propozycje, które mają zapełnić białe plamy na mapie stacji Veturilo: przede wszystkim wzdłuż ulic Towarowej, Okopowej, Płockiej, Prymasa Tysiąclecia, Górczewskiej.

W związku z powyższym prosimy, w imieniu ponadtrzystuosobowej grupy mieszkańców i przyjaciół Woli zrzeszonej na portalu Facebook, o uwzględnienie wskazanych szesnastu propozycji lokalizacji w koncepcji dalszego funkcjonowania systemu rowerowego po roku 2016.

Z wyrazami szacunku
Wola na 2 koła!

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Profile photo of Wola Na 2 koła!Wola Na 2 koła!

Dziękujemy!

Dziękujemy za poparcie naszej petycji. Otrzymaliśmy już informację zwrotną od ZDM-u: "Bardzo dziękujemy za przekazane propozycje dotyczące lokalizacji stacji Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo w ramach konsultacji społecznych, które dotyczą przyszłości funkcjonowania systemu (po 2016 r.). Sposób uwzględnienia [...] uwag zostanie przedstawiony w raporcie końcowym z konsultacji społecznych". Z niecierpliwością czekamy.

16.10.2015 16:14
Profile photo of Wola Na 2 koła!Wola Na 2 koła!

Prosimy o więcej!

Dziękujemy za dotychczasowe poparcie i prosimy o dalsze podpisywanie petycji. Konsultacje ws. Veturilo trwają do 13 października. Im więcej podpisów, tym większa siła naszego głosu!

04.10.2015 21:17
Petycja ukończona! 02.10.2015 14:28
Zebrano 100 głosów 18.09.2015 12:53
Profile photo of Wola Na 2 koła!Wola Na 2 koła!

Veturilo a Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Dzisiaj rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Czy pomożecie, żeby na Woli jeździło więcej rowerów miejskich?

16.09.2015 19:21
Zebrano 50 głosów 16.09.2015 12:44
Zebrano 20 głosów 15.09.2015 22:35
Rozpoczęcie zbierania głosów 15.09.2015 8:27

Komentarze: