Wyższe standardy – niższe krawężniki!

wysokievsniskie2

Warszawa szykuje się do przyjęcia standardów infrastruktury dla pieszych. Niestety, projekt w obecnej formie nie likwiduje dotychczasowych problemów lub wręcz tworzy kolejne. Potrzebujemy wysokich standardów niedopuszczających takich rozwiązań, jak wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych!
Adresat:
Sz. P. Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
jwojciechowicz@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Sz. P. Jacek Wojciechowicz,
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Cieszymy się z inicjatywy miasta w zakresie standardów infrastruktury pieszej. Uważamy jednak, że miasto stołeczne powinno służyć jako źródło wzorowych rozwiązań. Tymczasem, przedstawione do konsultacji standardy pozostawiają wiele do życzenia, pozostając w dużej mierze na poziomie ogólnikowych lub niewiążących zaleceń. Miejscami zaś sugerują rozwiązania całkowicie substandardowe (chodniki o szerokości jednego metra). 

Prosimy o uwzględnienie w standardach uwag Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu, w tym zwłaszcza wprowadzenia obowiązku (a nie zalecenia) stosowania przejść dla pieszych pozbawionych uskoków (krawężniki 0 cm). 

Niech wysokie standardy i niskie krawężniki w Warszawie będą wzorem dla innych miast!

 

Z poważaniem
Maciej Sulmicki
Prezes Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zielone MazowszeZielone Mazowsze

Dziękujemy!

Zebraliśmy ponad 100 głosów, o zbieraniu których był na bieżąco informowany Urząd Miasta.

Najwyraźniej wziął sobie do serca potrzebę przemyślenia zapisów standardów pieszych, zostały one bowiem skierowane do konsultacji społecznych: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/rozwoj-ruchu-pieszego-w-warszawie .

Petycję wraz z podpisami przekażemy jako oficjalne zgłoszenie w ramach konsultacji. Oczywiście zachęcamy też do zgłaszania własnych uwag!

09.10.2015 21:53
Petycja ukończona! 08.10.2015 20:48
Zebrano 90 głosów 07.10.2015 11:08
Zebrano 70 głosów 05.10.2015 18:41
Zebrano 50 głosów 29.09.2015 10:00
Zebrano 20 głosów 12.09.2015 13:47
Zebrano 10 głosów 12.09.2015 13:24
Rozpoczęcie zbierania głosów 12.09.2015 11:00

Komentarze: