Burmistrzu porozmawiaj z nami o Universamie i Bazarku!

11802705_1104910849538199_971205008384290401_o

Na przełomie 2015 i 2016 warszawski Grochów ma stracić ikonę dzielnicy – Universam. W okolicy budynku funkcjonują bazarki. W tym miejscu ma powstać 17-piętrowy wieżowiec z galerią handlową. Władze dzielnicy nie pytały nas jednak o zdanie! Zmieńmy to - podpisz wniosek o przeprowadzenie konsultacji!
Adresat:
Tomasz Kucharski - burmistrz Pragi-Południe
tkucharski@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Sz. P. Tomasz Kucharski,

Burmistrz Pragi Południe,

Warszawa

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Na podstawie par. 2, 3  14 i 16 Uchwały nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie konsultacji społecznych o następującym przedmiocie: nowy kształt ronda Wiatraczna: Universamu, bazarku i pętli.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że bez konsultacji z mieszkańcami i mieszkankami zdecydowano o zburzeniu budynku na Grochowie – Universamu. Budynek zostanie zrównany z ziemią, a na jego miejsce powstanie 17-piętrowy wieżowiec z galerią handlową. W okolicy funkcjonują liczne bazary oraz stoiska handlowe, które są nie tylko obszarem pracy dla wielu mieszkańców, ale przede wszystkim miejscem, gdzie można zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa wspierając lokalnych sprzedawców i polską gospodarkę. Budowa zespołu nowych budynków spowoduje również zmiany usytuowania pętli autobusowej i – co za tym idzie – chaos komunikacyjny.

Mamy duże poparcie lokalnych władz, dla których ten projekt jest bardzo ważny (…) – powiedział w wywiadzie dla jednego z portali internetowych przedstawiciel inwestora 15 maja br. W nawiązaniu do tej wypowiedzi jesteśmy oburzeni faktem, że władzom Pragi-Południe bardziej zależało na zdobyciu poparcia prywatnej firmy, która działa wyłącznie dla własnego zysku, a nie na akceptacji mieszkańców, którzy tę władzę wybrali w wyborach! Pomijanie naszego głosu i stawianie wyżej interesów dewelopera jest niedopuszczalne! Projekt przebudowy wymaga zmian, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Grochowa, ponieważ zajmuje centralne miejsce w dzielnicy, której są gospodarzami. To mieszkańcy – zgodnie z art. 1 Ustawy Samorządowej tworzą wspólnotę samorządowa – ich głos powinien być zatem uwzględniany przy planowaniu tak znacznych zmian w przestrzeni dzielnicy.

Rzecznik urzędu Praga-Południe Jerzy Gierszewski w połowie maja podkreślał w mediach, że zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami, które miałyby na celu przedstawić społecznościom lokalnym projekt oraz rozwiać wątpliwości. Pytamy więc, dlaczego w ciągu dwóch i pół miesięcy urząd nie zrealizował swojej obietnicy i nie zaprosił nas, mieszkańców Grochowa, na spotkanie? Swoje opinie na ten temat mieszkańcy mogli zgłaszać po wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w roku 2012, jednak 135 uwag zgłoszonych do planu nie zostało uwzględnionych w ogóle, kolejne 86 uwag uwzględniono jedynie częściowo. Żadnej uwagi nie uwzględniono w całości!                           

Ważnym aspektem jest również wartość architektoniczna, historyczna i społeczna budynku. Burząc Universam jednocześnie pozbywamy się ikony i obiektu niewątpliwie kultowego. Universam niedługo pójdzie w ślady Supersamu czy Sezamu. Dlaczego musimy tak uporczywie niszczyć wartościowe obiekty? Dlaczego następnym pokoleniom nie dajemy szansy na kontakt z przeszłością? Universam to pierwsze w stolicy dzielnicowe centrum handlowo-usługowe (1977), niegdyś chluba lokalnych władz! Od początku lat 90-tych również teren dla prężnie działającego bazaru, który codziennie odwiedzany jest przez tysiące kupujących.

W związku z powyższym, żądamy od Pana Burmistrza, aby porozmawiał Pan ze swoimi wyborcami i mieszkańcami dzielnicy o przyszłości miejsca, z którym emocjonalnie i społecznie związanych jest tysiące mieszkańców. W niniejszym wniosku domagamy się przeprowadzenia rzetelnych i formalnych konsultacji społecznych. Jako formę konsultacji proponujemy protokołowane otwarte spotkania z mieszkańcami, a także warsztaty projektowe, będące ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania propozycji rozwiązań.

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Kościńska
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 200 głosów 02.09.2015 15:52
Zebrano 100 głosów 31.07.2015 12:23
Zebrano 50 głosów 30.07.2015 14:11
Rozpoczęcie zbierania głosów 29.07.2015 20:37

Komentarze: