Chcemy czystej energii. Smogowi mówimy NIE!

zmienmyto-zdjęcie

My, obywatele nie godzimy się na coraz bardziej toksyczne powietrze nad Polską i to, jak źle wpływa ono na nasze zdrowie. Domagamy się wsparcia przez wszystkich posłów rozwoju czystej energii z odnawialnych źródeł. Apelujemy, by poparli w głosowaniu projekt nowelizacji ustawy o OZE.
Adresat:
Sejm RP
listy@sejm.gov.pl

Fatalna jakość powietrza, którym trudno oddychać, staje się już przygnębiającą codziennością, a hasło „smog” odmieniane jest przez wszystkie przypadki.

Co go powoduje? Głównie niska emisja, czyli związki chemiczne i pyły wydobywające się z przestarzałych domowych pieców i kotłów, które nie spełniają norm emisyjnych. Do tego dokłada się palenie złej jakości paliwem, np. mułem lub miałem węglowym, a nawet śmieciami, mimo że jest to nielegalne i grozi karami. Swój udział w zanieczyszczaniu powietrza ma również transport. Po polskich drogach nadal jeździ dużo starych, wysłużonych samochodów emitujących toksyczne dla środowiska spaliny. Do grona „trucicieli” zalicza się też przemysł, który odpowiada za emisję metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych.

Unosząca się nad Polską toksyczna chmura sprawia, że obniża się nasze samopoczucie. Coraz częściej zapadamy na choroby układu oddechowego, które mają bardzo poważne konsekwencje. Liczba przedwczesnych zgonów, za które odpowiedzialne jest skażone powietrze, dramatycznie wzrasta.

Wiele polskich miejscowości jest na czarnej liście najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej. Nie możemy dłużej godzić się na bycie w tej niechlubnej czołówce. Musimy postawić na czystą energię ze źródeł odnawialnych. Możemy ją pozyskiwać m.in. z wiatru, promieniowania słonecznego, ziemi lub wody, a więc tego, co daje natura. Korzystając z OZE dbamy o środowisko, nie emitują one bowiem do atmosfery żadnych zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł, takich jak węgiel, ropa czy gaz, możemy czerpać je bez ograniczeń. Co więcej, najnowsze rozwiązania OZE są coraz bardziej dostępne, a tym samym tańsze. Nie zmarnujmy wyjątkowej szansy na oczyszczenie atmosfery.

Poprzyjmy rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Treść petycji:


Adresat: Sejm RP

 

Szanowni Posłowie,

Dla tysięcy Polaków rocznie choroby dróg oddechowych kończą się śmiercią. Znacząco przyczynia się do tego smog, czyli zjawisko polegające na wymieszaniu się szkodliwych związków chemicznych i pyłów zawieszonych z dużą wilgotnością powietrza w bezwietrzny dzień.

Jak dowodzą eksperci, już kilkudniowy wzrost zanieczyszczenia powietrza przekłada się na większą liczbę zgonów spowodowanych niewydolnością oddechową. Specjaliści alarmują, że pyły zawieszone mają na tyle małe ziarna, że bez trudu przenikają głęboko do płuc. Utrudniają wówczas oddychanie, wywołują zapalenie górnych dróg oddechowych, alergię i ataki astmy. Jeśli wdychamy pyły przez długi czas, ryzyko zachorowania na nowotwory płuc, gardła i krtani wzrasta.

Konieczność hospitalizacji i kosztownego leczenia poważnie obciąża budżet państwa. Na długotrwałej niezdolności chorych do pracy traci polska gospodarka. Czy nas na to stać?

Odtrutką dla skażonego środowiska są odnawialne źródła energii. W produkcji „zielonego” prądu i ciepła nie uwalniają się szkodliwe związki chemiczne i pyły. Wiatr, słońce czy biomasa są całkowicie ekologiczne i przyjazne naturze. Z wyliczeń ekspertów wynika, że 1 MWh wyprodukowana przez elektrownię wiatrową to prawie 1 tona mniej dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery. Rocznie są to miliony ton!

W Sejmie wkrótce odbędzie się głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. To właśnie ten akt prawny będzie kształtował rynek energii odnawialnej w Polsce. Od tego, w jakiej formie ustawa zostanie przyjęta, zależeć będzie, czy OZE będą miały szansę na dynamiczny rozwój w Polsce, a instalacje do wytwarzania czystej energii staną się bardziej dostępne dla nas, obywateli.

Dotychczasowe działania samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza są niewystarczające. Potrzeba kompleksowych rozwiązań. Dlatego w trosce o nas wszystkich i kolejne pokolenia apelujemy do Państwa o poparcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nasze zdrowie jest teraz w Waszych rękach.

 

Z poważaniem,

Bartosz Kołakowski

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 20.03.2018 23:23

Komentarze: