Chcemy ogólnopolskiej rozmowy nad systemem wsparcia i kształcenia drużynowych ZHP

General-petycja

Chcemy czasowego zaprzestania dyskusji nad zmianą redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. W zamian, naszym zdaniem, należy rozpocząć pracę nad systemem wsparcia i kształcenia drużynowych jako ludzi kluczowych dla osiągania celów ZHP. Prosimy o podpisanie petycji!
Adresat:
Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego
sekretariat.rn@zhp.pl

Treść petycji:


Rada Naczelna Związku Harcerstwa Polskiego

ul. M. Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

 

Druhny i druhowie!

Jako że harcerz jest oszczędny, my, niżej podpisani instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego oraz drużynowi podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, zwracamy się z prośbą, żeby czasowo zaprzestać dyskusji nad zmianą redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, natomiast w zamian, naszym zdaniem, należy rozpocząć pracę nad systemem wsparcia i kształcenia drużynowych jako ludzi kluczowych dla osiągania celów ZHP.

Poziom rozumienia treści zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, ujawniony dzięki dyskusji, jest naszym zdaniem, skandalicznie niski, co zdecydowanie przekłada się na efekty dyskusji.

Zdajemy sobie w pełni sprawę, że Zjazd zobowiązał organy władz ZHP do podejmowania i prowadzenia dyskusji. Dyskusja została podjęta i jest prowadzona, jednakże jej poziom jasno wskazuje, że nie doprowadzi nas do niczego dobrego.

Widzimy potrzebę rozmów i zmian, ale nie w redakcji Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, lecz w formach przekazu treści oraz wartości w nich zawartych.

Chcielibyśmy, aby Władze ZHP zorganizowały profesjonalną, ogólnopolską dyskusję oraz debatę, ale poświęconą temu, jak kształtować drużynowych, jak przygotować ich do pełnienia funkcji i jak ich wspierać już po objęciu drużyn. Chcemy by każdy drużynowy dobrze rozumiał co i dlaczego jest zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Pragniemy, aby cała organizacja skupiła się na kwestii – jak wesprzeć drużynowego. Tak, aby osoba, która zostaje drużynowym, otrzymała kompleksowy pakiet wsparcia.

Domagamy się, aby wsparcie drużynowego ZHP było priorytetem działań wszystkich instruktorów zajmujących się obszarem pracy z kadrą, na każdym szczeblu struktury ZHP.

Uważamy, że skupienie się na powyższych postulatach, przyniesie pozytywny efekt w postaci merytorycznego, duchowego, dojrzałego przygotowania drużynowych ZHP do samodzielnego pełnienia tej funkcji, w duchu i w myśli idei skautowej sformułowanej przez  założyciela naszego ruchu Roberta Baden-Powella.

Tacy drużynowi bez trudu zorganizują pracę drużyn, w których program harcerski, oparty o treści zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz mapowany przy pomocy instrumentów metodycznych, będzie działał właściwie, doprowadzając do w pełni świadomego realizowania misji ZHP.

Takich drużynowych potrzebuje Związek Harcerstwa Polskiego.

 

W imieniu instruktorów ZHP i drużynowych podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP,

Damian Grzegorczyk

 

Petycję podpisali również:

  • Damian Pietruszyński
  • Janusz Sikorski
  • Piotr Kalewski
  • Krzysztof Gapski
  • Magdalena Meller
  • Maciej Pietraszczyk

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 04.07.2015 9:39
Profile photo of Damian GrzegorczykDamian Grzegorczyk

Dobijamy do 100 podpisów

Dziękuje wszystkim instruktorom ZHP, drużynowym i sympatykom harcerstwa za podpisy. Potrzebujemy dodatkowego wsparcia. 227 lajków na serwisie facebook dobrze byłoby zamieć na podpis. Rozmawiajmy!

02.07.2015 6:02
Rozpoczęcie zbierania głosów 25.06.2015 10:39

Komentarze: