Chcemy zwiększenia bezpieczeństwa na drodze w okolicy przedszkola i basenu

Lukasiewicza2-1

Wnioskujemy o założenie progów zwalniających oraz znaków informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności na ulicy między blokiem przy ul. I.Łukasiewicza, a Placem ks. J. Popiełuszki ze względu na ryzyko wypadków dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola.
Adresat:
Prezydent Miasta Bolesławiec
umboleslawiec@um.boleslawiec.pl

W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego NIBYLANDIA w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 8/41 oraz mieszkańców składamy wniosek o założenie progów zwalniających na ulicy między blokiem przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, a placem ks. Jerzego Popiełuszki oraz pionowych i poziomych znaków informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na fakt korzystania z przejścia dla pieszych przez dzieci. 

Często obserwujemy wzmożony ruch na ulicy sąsiadującej z przedszkolem. Jest to ulica w  ścisłym centrum naszego miasta, która stanowi nie tylko drogę dojazdową dla mieszkańców okolicy, ale także prowadzi do Krytej Pływalni ORKA, co dodatkowo wpływa na wzmożony ruch. Przy tak dużym natężeniu ruchu niejednokrotnie samo przejcie przez jezdnię stanowi duże ryzyko wypadku, a fakt umiejscowienia przejścia dla pieszych wyłącznie na jej końcach dodatkowo wzmaga ryzyko. Droga ta bowiem jest odcinkiem o znacznej długosci. Ciężko jest przejść bezpiecznie na parking po drugiej stronie ulicy. Niejednokrotnie zauważamy, iż kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, przekraczając dozwoloną prędkość. Wspomniane zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, użytkowników Krytej Pływalni ORKA jak również mieszkańców.  

Z uwagi na powyższe prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji i założenie na ulicy Ignacego Łukasiewicza progów spowalniających oraz pionowych i poziomych  znaków drogowych

Treść petycji:


 Bolesławiec, 5.10.15 r.

Ariel Orłowski
ul. Ignacego Łukasiewicza 8/41
59-700 Bolesławiec
tel. 600 74 71 71
e-mail: biuro@przedszkole-nibylandia.pl
www.przedszkole-nibylandia.pl

 

Sz. P. Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

 

PETYCJA

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Wierzymy, że dla Pana – nie tylko jako dla Prezydenta naszego miasta, ale także ojca i dziadka – bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie dzieci i osób starszych, jest szczególnie ważne.

W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego NIBYLANDIA w Bolesławcu z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 8/41 oraz mieszkańców składamy wniosek o założenie progów zwalniających na ulicy między blokiem przy ulicy Ignacego Łukasiewicza, a placem ks. Jerzego Popiełuszki oraz pionowych i poziomych znaków informujących o zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na fakt korzystania z przejścia dla pieszych przez dzieci. 

Często obserwujemy wzmożony ruch na ulicy sąsiadującej z przedszkolem. Jest to ulica w  ścisłym centrum naszego miasta, która stanowi nie tylko drogę dojazdową dla mieszkańców okolicy, ale także prowadzi do Krytej Pływalni ORKA, co dodatkowo wpływa na wzmożony ruch. Przy tak dużym natężeniu ruchu niejednokrotnie samo przejcie przez jezdnię stanowi duże ryzyko wypadku, a fakt umiejscowienia przejścia dla pieszych wyłącznie na jej końcach dodatkowo wzmaga ryzyko. Droga ta bowiem jest odcinkiem o znacznej długości. Ciężko jest przejść bezpiecznie na parking po drugiej stronie ulicy. Niejednokrotnie zauważamy, iż kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności, przekraczając dozwoloną prędkość. Wymienione zachowania zmotoryzowanych użytkowników drogi stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia naszych dzieci, użytkowników Krytej Pływalni ORKA jak również mieszkańców.  

Z uwagi na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji i założenie na ulicy Ignacego Łukasiewicza progów spowalniających oraz pionowych i poziomych znaków drogowych.

 

Z poważaniem,

Ariel Orłowski

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 16.11.2015 21:41
Zebrano 50 głosów 06.11.2015 11:45
Rozpoczęcie zbierania głosów 03.11.2015 21:39

Komentarze: