Darmowa komunikacja miejska dla licealistów w Warszawie

5289dcc231198_osize933x0q70h376363

Rozszerzenie programu "karta ucznia" o uczniów szkół średnich w m. st. Warszawa.
Adresat:
Prezydent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz - Waltz
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Treść petycji:


Sz. P. Hanna Gronkiewicz – Waltz
Prezydent m. st. Warszawy

 

 

Szanowna Pani Prezydent,

 

My, mieszkańcy warszawy, rodzice uczniów szkół średnich, uczniowie szkół średnich zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie licealistów darmową komunikacją miejską w m. st. Warszawa. Licealiści są grupą osób, która wkracza w życie dorosłe, pragniemy aby usamodzielnianie się tych osób odbywało się w warunkach równych szans nie tylko pod względem dostępu do nauki, ale także równej dostępności środków komunikacji.

Licealista jest uczniem realizującym obowiązek nauki. Dodatkowo uczeń taki nie posiada stałego źródła dochodu, znajduje się na utrzymaniu opiekunów prawnych. Warto zwrócić uwagę na to, że uczniowie szkół średnich częściej korzystają ze środków komunikacji miejskiej, pokonując większe odległości niż uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzanie
darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów wszelkich szkół niesie za sobą koszty oraz nie jest obowiązkiem miasta, jednakże uważamy, że objęcie programem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów jest niewystarczające. Opiekunowie prawni uczniów nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi pozwalającymi na zakup okresowych biletów na komunikację miejską.

Rozszerzenie programu „karta ucznia” będzie idealny rozwiązaniem jeśli  włączymy w to również uczniów szkół średnich. Uważamy, że przyczyni się to do rozwiązania problemu nierówności społecznych, usamodzielni licealistów, a także odciąży ich opiekunów.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Z wyrazami szacunku,
Kacper Grębowiec

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 30.11.2017 15:23

Komentarze: