Darmowa komunikacja miejska w Koninie

Scania_CN270UB_4x2_EB_MZK_Konin

Bezpłatna komunikacja miejska to szereg korzyści ekonomicznych, ekologicznych czy społecznych. Wprowadzona w kilkudziesięciu miastach Polski wyraźnie zwiększyła jakość życia mieszkańców. Konin jest miastem spełniającym warunki zaimplementowania takiego rozwiązania!
Adresat:
Prezydent Miasta Konina
sekretariat@konin.um.gov.pl

Treść petycji:


Konin, 6 grudnia 2017 r.

Pan
Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o złożenie wniosku do Rady Miasta w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na obszarze obejmującym przestrzeń działania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie.

Już kilkadziesiąt miast w całej Polsce zdecydowało się na bezterminowe wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Włodarze tych miejscowości wypowiadają się pozytywnie o skutkach wprowadzenia tego rozwiązania. Bezpłatna komunikacja wiąże się z wymiernymi korzyściami ekologicznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi, a to bezpośrednio wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców.

Zdajemy sobie sprawę z obciążenia budżetu związanego z brakiem wpływów ze sprzedaży biletów. Pragniemy zauważyć jednak, że darmowa komunikacja znacząco obniża szereg innych kosztów ponoszonych przez Miasto – mniejsza eksploatacja dróg bezpośrednio wpływa na zmniejszenie miejskich wydatków na ich naprawę oraz budowę, zlikwidowane zostają koszty związane z systemem biletowym (druk, kontrola), obniżenie zanieczyszczenia powietrza i negatywnych skutków ruchu samochodowego to oszczędności w ramach ochrony zdrowia. Sumarycznie, w dłuższym okresie, wprowadzenie w życie tego projektu nie zwiększy diametralnie wydatków z budżetu.

Jak podaje dyrektor MZK – Mirosław Pachciarz – wprowadzenie bezpłatnych przejazdów w okresie do 22.09-12.11 wiązało się z 15-procentowym wzrostem liczby pasażerów. Ten wzrost niesie ze sobą zalety edukacyjne, gdyż pozwala mieszkańcom zapoznać się z usługami Miejskiego Zakładu Komunikacji i podjąć decyzję o regularnym korzystaniu z tego środka transportu. Tym niemniej, poważną barierą dla zmiany nawyków mogą stać się przeszkody natury finansowej, które wykluczają z grona pasażerów osoby o najniższych dochodach i w trudnej sytuacji materialnej. Jednym z celów miejskiej polityki powinno być zabezpieczenie społeczne, którego jednym z elementów powinien być dostęp do publicznych środków transportu, umożliwiający dojazd, m.in. do szkoły czy pracy.

Doświadczenia innych miast w Polsce, które zdecydowały się na wprowadzenie tego rozwiązania, są wyłącznie pozytywne. Eksperci są zgodni w opinii, że takie rozwiązania są szczególnie korzystne do wprowadzenia w mniejszych miejscowościach. Do miast z bezpłatną komunikacją zaliczają się Żory, Nysa czy Kościerzyna, ale również Lubin – bardzo bliski Koninowi pod względem liczby ludności oraz obsługiwanych linii autobusowych. Prezydent Lubina, Robert Raczyński, stał się entuzjastą pomysłu darmowego transportu i zachęca włodarzy innych miast do korzystania z jego doświadczeń. Wyraźnie widać, że Konin znajduje się w komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o możliwość skopiowania tego pomysłu. Tym bardziej, że darmowa komunikacja została już u nas przetestowana, choć tylko w okresie niecałych dwóch miesięcy.

W związku z wymienionymi wyżej korzyściami, prosimy Pana Prezydenta o wsparcie naszej inicjatywy i złożenie wniosku do Rady Miasta o głosowanie w sprawie bezpłatnej komunikacji. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie prośby.

 

Z poważaniem,

Igor Grzybowski

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 06.12.2017 13:51

Komentarze: