Jednoczymy się dla wspólnego celu

RN_logo_2

W Polsce istnieje wiele najróżniejszych organizacji, stowarzyszeń i ruchów społecznych, które na swój sposób realizują prospołeczne cele statutowe. Nasza inicjatywa ma na celu zjednoczenie w realizacji wspólnych celów. Razem możemy zdziałać dużo więcej niż w pojedynkę.
Adresat:
Organizacje społeczne, ruchy obywatelskie i osoby prywatne

Ruch Naprawy Rzeczypospolitej jako społeczna inicjatywa nie ma stać się kolejną organizacją obywatelską. Istotą Ruchu jest stworzenie płaszczyzny, na której to swoją aktywność będę realizowali Członkowie Ruchu zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Misją naszego Ruchu jest jednoczenie się dla wspólnego celu.

Naszym celem jest przywrócenie normalności i równowagi społecznej oraz gospodarczej w Polsce, w której każdy Obywatel powinien być traktowany podmiotowo a organy władzy państwowej będą pełniły rolę służebną wobec całego Narodu i każdego Obywatela z osobna. Cel ten ma być realizowany wspólnie z Polakami, którzy zgłaszając swoje postulaty i wnioski problemowe dołożą cząstkę swojej aktywności w wspólne budowanie Obywatelskiego Programu Naprawy Polski.

Obywatelski Program Naprawy Polski ma stać się społecznym manifestem, który w sposób merytoryczny będzie przedstawiał rzeczowe postulaty i legislacyjne rozwiązania. Nie będzie to jednak program stworzony w cieniu politycznego gabinetu. Będzie to program stworzony w oparciu o potrzeby społeczne opracowany przez specjalistów z poszczególnych dziedzin zaangażowanych w prace Ruchu Naprawy Rzeczypospolitej.

Struktura naszego Ruchu jest bardzo prosta. Członkowie Ruchu Naprawy Rzeczypospolitej wyrażają chęć współpracy poprzez asygnowanie listu intencyjnego. Zgodnie ze swoją specjalizacją wyrażają chęć uczestniczenia w pracach w odpowiednich Grupach Zadaniowych. Struktura Ruchu jest strukturą zadaniową a nie hierarchią zależności. Nie tworzymy zbędnych funkcji ponad te konieczne. Za takie uważamy powołanie jedynie funkcji Koordynatora Ruchu oraz Koordynatorów Grup Zadaniowych.

Działalność Ruchu opiera się w dużej mierze na aktywności statutowej Członków Ruchu. To są Organizacje, które znają realne problemy Polski i Polaków oraz są w stanie pozyskać taką wiedzę. W ramach naszej inicjatywy powołujemy jedynie Grupy Zadaniowe, w skład których będą wchodziły osoby specjalizujące się w poszczególnych dziedzinach w oparciu o własną wiedzę, zainteresowania, predyspozycje i doświadczenia zawodowe.

Więcej informacji jest tutaj.

Treść petycji:


APEL

Do Przedstawicieli Organizacji Społecznych i Ruchów Obywatelskich

 

Szanowni Państwo,

„Ruch Naprawy Rzeczypospolitej jest obywatelską inicjatywą, do której mogą należeć wszyscy Obywatele Polski, osoby zamieszkujące w Polsce oraz organizacje, stowarzyszenia i ruchy obywatelskie posiadające osobowość prawną oraz społeczne inicjatywy, które poprzez swoją działalność angażują się w działania prospołeczne zgodne z celem głównym oraz pośrednimi celami Ruchu.” (Konstytucja Ruchu)

Nasza inicjatywa jest zorganizowaną płaszczyzną, na której to wszyscy Członkowie i Sympatycy będą mogli poprzez swoją statutową działalność angażować się w merytoryczne prace nad Obywatelskim Programem Naprawy Polski. Dla realizacji tak zdefiniowanego celu powoływane będą Grupy Zadaniowe, w skład których będą wchodziły osoby zgodnie ze swoimi preferencjami, wiedzą, zainteresowaniami i doświadczeniami zawodowymi. Obywatelski Program Naprawy Polski dzięki takiej konstrukcji nie będzie gabinetowym rozwiązaniem wygodnych politycznie zagadnień społecznych i gospodarczych. Będzie to obywatelskie dzieło powstałe na fundamencie mądrości i inteligencji Polek i Polaków.

Dzisiaj w imieniu swoim oraz Członków Ruchu Naprawy Rzeczypospolitej zapraszam także i Ciebie do podjęcia trudu rozmów i nawiązania współpracy bez utraty Twojej osobowości organizacyjnej w celu realizacji postulatów, które mamy wspólne. Zapraszam do jednoczenia się w obywatelski ruch ogólnopolski, który będzie miał realną siłę reprezentowania Polek i Polaków w ich codziennym życiu i pracy. Pokażmy razem, że jesteśmy silni swoją inteligencją, wiedzą i doświadczeniem. Pokażmy, że potrafimy działać w sposób merytoryczny i rzeczowy dla naprawy Polski.

To co robisz dzisiaj jest bardzo dobre dla Polski i Polaków. W całej Polsce ludzi takich jak Ty jest wielu. Wyobraź sobie ile dobra możecie zrobić wszyscy razem. Jednoczmy się dla wspólnego celu.

 

Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Derkacz
Inicjator Ruchu Naprawy Rzeczypospolitej

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 13.07.2015 21:51

Komentarze: