List otwarty w obronie rodziców, którzy nie szczepią bądź zaprzestali szczepić swoje dzieci„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” Św. Jan Paweł II
Adresat:
Główny Inspektorat Sanitarny
inspektorat@gis.gov.pl

Szacunek to uznanie niezbywalnej, obiektywnej godności osoby ludzkiej oraz jej naturalnych i konstytucyjnych praw. Każdy Rodzic, jak i każde Dziecko zasługują na SZACUNEK i INDYWIDUALNE traktowanie. Jako Radni, Posłowie, przedstawiciele różnych społeczności, innych miast i regionów naszego Kraju, pragniemy wyrazić głęboki smutek i zaniepokojenie wobec stosowanych przez urzędników GIS i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych działań, nakładających lub prowadzących do nakładania na rodziców wysokich kar grzywny za nieszczepienie dzieci. Uważamy, że w demokratycznym Państwie w środku Europy, kontynuowanie praktyk, które można uznać za relikt słusznie minionego systemu, stanowi nadużycie wobec wolnych obywateli naszego Państwa. Kolejni posłowie i radni mogą dołączać do apelu pisząc na email aga_violetta@poczta.fm

Treść petycji:


Polska, 24 kwietnia 2017 r.

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”

Św. Jan Paweł II

Główny Inspektorat Sanitarny

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 

 

List otwarty w obronie Rodziców, którzy nie szczepią bądź zaprzestali szczepić swoje dzieci

Szanowni Państwo,

szacunek to uznanie niezbywalnej, obiektywnej godności osoby ludzkiej oraz jej naturalnych i konstytucyjnych praw. Każdy Rodzić, jak i każde Dziecko zasługują na szacunek i indywidualne traktowanie. Jako Radni, Posłowie, przedstawiciele różnych społeczności, innych miast i regionów naszego Kraju, pragniemy wyrazić głęboki smutek i zaniepokojenie wobec stosowanych przez urzędników GIS i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych działań, nakładających lub prowadzących do nakładania na rodziców wysokich kar grzywny za nieszczepienie dzieci. Uważamy, że w demokratycznym Państwie w środku Europy, kontynuowanie praktyk, które można uznać za relikt słusznie minionego systemu, stanowi nadużycie wobec wolnych obywateli naszego Państwa.

Uznajemy, że nie można przymuszać (a przystawianie finansowego pistoletu do skroni jest przymuszaniem), gdy istnieje chociażby najmniejsze ryzyko możliwych skutków ubocznych, najmniejsze ryzyko zdrowotnych powikłań. Żądanie wykonania zabiegu medycznego może być jedynie wtedy zasadne, jeśli Państwo pisemnie zagwarantujecie wszystkim szczepionym, że w ich konkretnym przypadku nie wydarzy się żaden poszczepienny problem zdrowotny. Inaczej bowiem można uznać, że zostaje naruszony Art. 39 Konstytucji RP mówiący o tym, że: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. W przypadku rodziców, przymusowa zgoda na szczepienie w sposób oczywisty nie może być uznana za dobrowolnie wyrażoną. Jeśli działanie szczepionki może wywołać negatywne skutki dla zdrowia, a obywatel nie może wyrazić dobrowolnej zgody na zastosowanie produktu, rozumiemy, że jest to rodzaj eksperymentu medycznego. Każdy zabieg medyczny, na który nie ma dobrowolnej, nie obciążonej naciskiem zgody, wiąże się z naruszeniem nietykalności cielesnej, a tym samym wykroczeniem przeciw Konstytucji RP (Art. 41 pkt.1 „Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą”) oraz Prawom pacjenta. Każdy zabieg medyczny zatem, musi być wykonany za zgodą pacjenta i nawet proste czynności, jak pobór krwi do badań wykonywany jest po uprzedniej pisemnej zgodzie zainteresowanego. Stosowanie przymusu odbiera pacjentowi godność sprowadzając go do podrzędnej roli wobec instytucji. Tymczasem, to służba zdrowia i urzędy mają wspomagać obywatela i dla niego istnieją, nie zaś obywatel dla służby zdrowia i urzędu. To wielkie nieporozumienie.

Prawo do wolności i nietykalności cielesnej jest niezbywalnym prawem każdego obywatela. Artykuł 30 Konstytucji RP mówi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela […]”. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, wnioskujemy, że dobrowolność szczepień jako zabiegu medycznego jest gwarantowana przez Konstytucję, jako najwyższy akt prawny, źródło prawa w naszym Państwie, przepisy krajowe, a także akty międzynarodowe, a jedynie praktyki urzędnicze zakłócają ten stan rzeczy. W osiemnastu krajach Europy szczepienia są dobrowolne, w 14 istnieją fundusze odszkodowań. Nie notuje się tam stanów epidemii, mimo również i tego faktu, że przeważnie nie stosuje się tam szczepień ani w pierwszej dobie życia, ani nawet w pierwszym miesiącu życia dziecka. Sądzimy zatem, że tym bardziej w sferze przymuszania do szczepień powinny w naszym kraju zajść zmiany, wygląda bowiem na to, że nasi urzędnicy i eksperci opierają się na błędnych założeniach dotyczących występowania epidemii.  

Uważamy ponadto, iż powinniście Państwo – jako organ kontrolujący i nadzorujący, a także odpowiedzialny za jakość szczepionek – dysponować wiarygodnymi danymi na temat badań nad szczepionkami i umieszczać je na swoich stronach internetowych. Uważamy, że powinny znaleźć się tam WSZELKIE informacje dotyczące badań nad bezpieczeństwem każdej ze szczepionek, nad metabolizmem szczepionek, ich skutecznością, mechanizmami immunologicznej odpowiedzi na poszczególne rodzaje antygenów szczepionkowych. Niech ukazują się dane dotyczące badań klinicznych nad szczepieniami w Polsce i na świecie. Dane niezależnych ośrodków badawczych, które nie są finansowane z budżetów firm farmaceutycznych. Tylko takie informacje wpływają na poziom poczucia bezpieczeństwa w związku z omawianym tematem. Zamiast uciekać się do kar, lepiej zaprezentować w przystępny sposób materiał naukowy, a także odnosić się do zarzutów, które pojawiają się w Internecie wskazując konkretne dane naukowe. Jeśli pojawia się informacja o zanieczyszczeniach w szczepionkach przekazana przez grupę niezależnych włoskich badaczy, należy tę informację potwierdzić bądź zdementować. Nie można bez takich działań żądać od rodziców w wolnym, demokratycznym Państwie ślepego posłuszeństwa.

Nawiązując do cenionych w naszym Państwie tradycji chrześcijańskich, zwłaszcza postulatów głoszonych przez św. Papieża Jana Pawła II, a uznających życie i wolność człowieka za najwyższe wartości, apelujemy o szacunek dla wolnego wyboru Rodzica kochającego niepowtarzalną miłością swoje dziecko i odpowiedzialnego za jego rozwój fizyczny, społeczny, emocjonalny i duchowy. Z całym zaangażowaniem walki w dobrej sprawie, żaden urzędnik, lekarz czy ekspert nie darzy uczuciem dziecka tak, jak rodzic. Nie może więc podejmować decyzji w zamian za rodzica.

W dobie, gdy mocno akcentowana jest konieczność akceptacji, tolerancji osób o odmiennych poglądach, religii etc., ten dyskryminujący ton jest szczególnie dotkliwy. Przymus i przemoc nie rozwiążą problemu. Im więcej przymusu, tym więcej sprzeciwu. Zastanówmy się nad mechanizmem działania kary. Gdyby w szkołach, nauczyciele nakładali na rodziców kary za niewłaściwe zachowanie dzieci, często zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu pozostałych w grupie, to prawdopodobnie niektórzy rodzice nie mieliby szans na spłacenie długów do końca życia. Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu równa się kara. Uzasadnione. A z moralnego punktu widzenia? Być może byłaby utrata władzy rodzicielskiej, dom dziecka, stres, bunt, problemy, czasem poprawczak, a w przyszłości więzienie. Czy to aby na pewno jest sukces wychowawczy?

Sukces można odnieść za pomocą dyskusji, rozmowy, prezentowania twardych danych. Apelujemy zatem o dyskurs i zamieszczanie materiałów dotyczących badań nad bezpieczeństwem szczepień. Wiedza zamiast propagandy. W prasie, mediach, urzędzie. Czy nie skuteczniej by było, by media i urzędy zamiast propagandy, autorytarnego podejścia, przekazywały najnowsze wyniki wszelkich badań? I przede wszystkim – niech Rodzic ma głos. Apelujemy zatem o dopuszczenie Rodziców do równego udziału w toczącej się medialnej dyskusji, roztropność i zrozumienie, a nie jedynie odtrąbienie wątpliwego sukcesu, jakim jest karanie wolnych ludzi w demokratycznym Państwie. 

 Z poważaniem

 

Agnieszka Zakrzewska-Kubów – Radna Miasta Opola

Marek Kawa – Radny Miasta Opola

Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP

Paweł Skutecki – Poseł na Sejm RP

Wojciech Bakun – Poseł na Sejm RP

Zofia Dobrowolska – Radna Powiatu Poznańskiego

Marek Pietrzyński – Radny Powiatu Poznańskiego

Jarosława Bunkiewicz – Radna Gminy Rudna

Katarzyna Kaliciak – Radna Miasta Niemodlin

Paweł Szramka – Poseł na Sejm RP

Janusz Sanocki – Poseł na Sejm RP

Dariusz Karczmarczyk – Radny m.st. Warszawa

Anna Niezabitowska – Radna Gminy Lesznowola

Michał Otręba – Radny Gminy Lesznowola

Arkadiusz Giebień – Radny Gminy Prażmów

Jarosław Porwich – Poseł na Sejm RP

Paweł Grabowski – Poseł na Sejm RP

Paweł Maj – Radny Miasta Puławy

Justin Nnorom – Radny Gminy Dopiewo

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 3000 głosów 18.10.2017 13:55
Zebrano 2000 głosów 27.04.2017 20:51
Zebrano 1000 głosów 26.04.2017 14:38
Zebrano 700 głosów 26.04.2017 12:38
Zebrano 500 głosów 26.04.2017 11:25
Zebrano 200 głosów 26.04.2017 9:56
Zebrano 100 głosów 26.04.2017 9:33
Profile photo of Agnieszka Zakrzewska - KubówAgnieszka Zakrzewska - Kubów

Prosimy kolejnych radnych i posłów o dołączanie do apelu!

Wystarczy zostawić informację w komentarzu.

26.04.2017 9:04
Rozpoczęcie zbierania głosów 25.04.2017 12:42

Komentarze: