Nie chcemy ozusowania umów o dzieło i na zlecenie

ZUS_Fot_Krystian_Maj_ZUS_6030732

Od 1 stycznia 2016 decyzją polskiego Sejmu wszystkie umowy zlecenia i o dzieło będą objęte obowiązkową składką ZUS. W niniejszej petycji żądamy przywrócenia korzystniejszych warunków dla ludzi pracujących na umowy cywilnoprawne.
Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz
info@mpips.gov.pl

Od 1 stycznia 2016 wszystkie umowy zlecenia i o dzieło będą objęte obowiązkową składką ZUS.  Politycy powinni pisać prawo dla uczciwych obywateli, a proponowane zmiany będą niekorzystne zarówno dla pracowników jak i ich pracodawców, przyczynią się do zwiększenia bezrobocia i rozrostu szarej strefy. Pracodawców nie będzie stać na zatrudnianie pracowników, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia liczby osób pobierających zasiłek. 

A kto na tym zyska? Chyba tylko ZUS-u, bo mało kto wierzy w przyszłe emerytury. Do tej pory pracownik mógł dobrowolnie i  świadomie zrezygnować z opłacania składek ZUS, teraz ta decyzja ma być narzucona odgórnie przez państwo.

Ozusowanie umów cywilnoprawnych na pewno nie jest ukłonem w stronę pracowników i ich dobra, dlatego w niniejszej petycji żądamy przywrócenia warunków korzystniejszych dla ludzi zatrudnionych na tych umowach.

Treść petycji:


Szanowny Panie Ministrze,

My niżej podpisani, podatnicy oraz zleceniobiorcy, zwracamy się z wnioskiem do Pana Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza o zmianę w nowelizacji ustawy nakazującej ozusowanie umów zlecenia i o dzieło. Na potwierdzenie zapotrzebowania na zamianę tych zapisów przekazujemy niniejsza petycję podpisaną przez 20 000 osób.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Holderny

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 25.11.2014 1:17

Komentarze: