NIE dla budowy spalarni śmieci przy ul. Kąkolewskiej w Grodzisku Wlkp.

Copy-of-hello

Sprzeciw wobec inwestycji pn. "Wybudowanie instalacji pilotowej, naukowo-badawczej do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych o charakterze organicznym o wydajności 5m³/dobę z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej" w Grodzisku Wielkopolskim.
Adresat:
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
info@grodzisk.wlkp.pl

Treść petycji:


Grodzisk Wlkp., 03.06.2016 r.

 

Mieszkańcy
Grodziska Wielkopolskiego i Inni
reprezentowani przez Karolinę Wajs

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wlkp.

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego sprzeciwiamy się powstaniu inwestycji pn. „Wybudowanie instalacji pilotowej, naukowo-badawczej do ekologicznej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych o charakterze organicznym o wydajności 5m³/dobę z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej”, na działce nr 54 w obrębie Grodzisk Wlkp. miasto.

Inwestycja ta ma być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych, pomiędzy ulicami Śliwkową a Orzechową i Morelową w Grodzisku Wlkp, w pobliżu al. Magnoliowej i ulicy Granicznej. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw i boisko do gry w piłkę. Teren ten przeznaczony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wlkp. pod zabudowę mieszkaniową.

Budowę tę należy traktować jako inwestycję mogącą znacząco oddziaływać na środowisko. Składowanie odpadów będzie źródłem ulatniającego się smrodu. Spalanie i inne procesy mogą emitować przedostawanie się do środowiska różnych szkodliwych substancji i to w sąsiedztwie domów jednorodzinnych i mieszkających w nich ludzi. Może również występować emisja zanieczyszczeń do powietrza, w formie niezorganizowanej, z pojazdów samochodowych. Ponadto działanie spalarni może powodować hałas i zwiększony ruch samochodowy, w związku z koniecznością dowozu odpadów.
Trzeba również wziąć pod uwagę spadek wartości nieruchomości zlokalizowanych w pobliżu.

Biorąc pod uwagę powyższe, w trosce o nasze zdrowie i otaczające nas środowisko, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec powstania tej inwestycji, we wnioskowanej lokalizacji.

 

Z poważaniem,
w imieniu Mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego i Innych,
Karolina Wajs

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 300 głosów 12.06.2016 16:42
Zebrano 200 głosów 07.06.2016 11:30
Zebrano 100 głosów 06.06.2016 12:09
Zebrano 50 głosów 05.06.2016 19:55
Zebrano 20 głosów 05.06.2016 10:44
Rozpoczęcie zbierania głosów 04.06.2016 10:20

Komentarze: