NIE dla kopalni w Brzeziej Łące!

NIE-dla-kopalni-w-Brzeziej-Łące

Sprzeciwiamy się planom uruchomienia kopalni w Brzeziej Łące. Obawiamy się, że ta inwestycja zniszczy nasze środowisko, hałas i zanieczyszczenia negatywnie wpłyną na nasze zdrowie i jakość życia, zrujnowane zostaną drogi, a nasze nieruchomości stracą wartość. Apelujemy o zablokowanie tej inwestycji!
Adresat:
Urząd Gminy w Długołęce
wojt@gmina.dlugoleka.pl

Treść petycji:


Sz. P. Iwona Agnieszka Łebek
Wójt Gminy Długołęka

 

Szanowna Pani,

Składamy na Pani ręce niniejszą petycję, aby sprzeciwić się planom uruchomienia kopalni w Brzeziej Łące  z uwagi na negatywne skutki inwestycji dla naszego środowiska, zdrowia i jakości życia.

Obawiamy się o nasze środowisko, ponieważ wykopy mogą nieodwracalnie zniszczyć ekosystem na naszym terenie. Martwi nas możliwość zaburzenia obecnego poziomu wód gruntowych i obawiamy się, że ten proces może się pogłębić poprzez działalność kopalni. Zrujnowane zostaną drogi przez przewożenie ogromnych ciężarów. Hałas, który towarzyszy eksploatacji stanowić będzie źródło uporczywego dyskomfortu dla wszystkich mieszkańców. Wszystko to wpłynie negatywnie na jakość naszego życia i zdrowia. 

Uruchomienie kopalni na typowo rolniczo-rekreacyjnych terenach będzie powodem spadku wartości naszych nieruchomości.

Ulokowanie przemysłu ciężkiego w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jest działaniem nieodpowiedzialnym i szkodliwym dla naszej lokalnej społeczności. Z tego względu wnioskujemy o wydanie decyzji negatywnej oraz podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zablokowania tej inwestycji.

 

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Surowiec

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 300 głosów 19.09.2016 16:38
Zebrano 200 głosów 16.09.2015 8:03
Zebrano 100 głosów 13.09.2015 14:13
Zebrano 50 głosów 11.09.2015 21:57
Rozpoczęcie zbierania głosów 11.09.2015 17:01

Komentarze: