Nie mamy płuc z żelaza! Żądamy rzetelnego informowania i alarmowania o smogu w Warszawie

PETYCJA

Apelujemy do Prezydent Warszawy o nakazanie stosowania przez podległą jej administrację poziomów informowania i alarmowania, które odzwierciedlają normy WHO i będą rzetelnie informowały warszawiaków o zagrożeniach dla zdrowia i życia, jakie niosą ze sobą zanieczyszczenia powietrza.
Adresat:
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

Treść petycji:


 

 

 

Pani
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m. st. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent,

Przez przeszło dwa lata podejmowaliśmy próby uświadomienia Pani, jak poważnym problemem w Warszawie są zanieczyszczenia powietrza i apelowaliśmy do Pani o podjęcie walki z nimi. Niestety nie sprostała Pani temu wyzwaniu. Przez cały ten czas ukrywała Pani przed mieszkańcami miasta, jaka jest skala problemu i jak poważne jego konsekwencje.
Teraz wreszcie, dzięki uporowi Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i innych organizacji, kwestia smogu jest na pierwszych stronach gazet i nie uda się już Pani zamieść jej pod dywan. Apelujemy więc do Pani jeszcze raz o rzetelne informowanie warszawiaków o śmiertelnym zagrożeniu, z jakim spotykają się każdego dnia.

Mając dostęp do wszystkich danych i stanowisk ekspertów ma Pani przecież świadomość, że smog jest jedną z przyczyn chorób serca i układu krwionośnego, płuc i całego układu oddechowego. Odpowiada za znaczną część przypadków astmy i alergii, chorób oczu i nowotworów. Narażeni są na te choroby wszyscy warszawiacy, a w największym stopniu – dzieci, których układ oddechowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony więc wdychają więcej powietrza w przeliczeniu na kilogram masy ciała niż osoba dorosła. W wielu polskich miastach oddychanie trującym powietrzem porównać można do palenia kilku tysięcy papierosów rocznie, a chyba nie trzeba Pani wykazywać szkodliwości ich palenia. Szacuje się, że w samej Warszawie smog jest przyczyną czterech tysięcy zgonów rocznie. Naszym zdaniem sytuacja jest alarmująca!
Tymczasem komunikaty przekazywane od kilku tygodni przez podległą Pani administrację są dalekie od alarmujących. Hashtag „oddychajwarszawo uspokaja zamiast ostrzegać o zagrożeniach. Przekaz miasta ogranicza się do wątków pobocznych, a całkowicie pomija najważniejsze – zdrowie i życie mieszkańców.

Prosimy – niech Pani zacznie traktować warszawiaków uczciwie!

Wzywamy Panią, by wszelkimi dostępnymi środkami włączyła się Pani w budowanie świadomości problemu zanieczyszczonego powietrza na terenie Warszawy. Apelujemy o dostarczenie mieszkańcom rzetelnej i jednoznacznej informacji o zagrożeniu. Zwracamy przy tym uwagę, że wynikające z przepisów polskiego prawa poziomy informowania i alarmowania o poziomie pyłów w powietrzu nie przystają do poziomów określonych w przepisach innych państw Europy i w żaden sposób nie spełniają swej podstawowej roli, jaką jest ochrona ludzi przed zagrożeniem. Normy stosowane w państwach Europy Zachodniej odzwierciedlają poziomy wskazane przez Światową Organizację Zdrowia i Unię Europejską. Kilkukrotnie zawyżone poziomy informowania i alarmowania nie mają żadnego wpływu na szkodliwość smogu, a przyczyniają się do utrzymywania fałszywego przekonania o mniejszej skali zagrożenia niż jest w rzeczywistości.

Apelujemy do Pani, aby cała podległa Pani administracja samorządowa w Warszawie przyjęła jako poziom informowania o wysokim poziomie stężenia pyłów PM 10 – 80 µg/m3 (zamiast 200) a alarmowania – 100 µg/m3 (zamiast 300).

Przepisy nie zabraniają Pani powiadamiania i alarmowania mieszkańców o rzeczywistych zagrożeniach. Inne polskie miasta (choćby Kraków) już takie rozwiązania wprowadzają. Zdrowie tysięcy ludzi może zależeć od jednej Pani decyzji.

Apelujemy, by ją Pani odważnie podjęła.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Petycja ukończona! 30.08.2017 18:13
Zebrano 900 głosów 25.08.2017 16:07
Zebrano 700 głosów 10.03.2017 9:12
Zebrano 500 głosów 27.02.2017 15:01
Zebrano 200 głosów 02.02.2017 15:01
Zebrano 100 głosów 02.02.2017 10:12
Rozpoczęcie zbierania głosów 31.01.2017 15:38

Komentarze: