Nie zgadzamy się na drastyczne podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mieci

Występujemy przeciwko podwyższeniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Manowo.
Adresat:
Wójt Gminy Manowo, Przewodniczący Rady Gminy Manowo
urzad@manowo.pl

Treść petycji:


Wójt Gminy Manowo
Przewodniczący Rady Gminy Manowo

 

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Manowo, nie zgadzamy się na wprowadzoną od 01.01.2019 roku podwyżkę  w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uważamy,że 40 procentowa podwyżka w sposób drastyczny uderza po kieszeni mieszkańców.

Rada Gminy Manowo, nie podjęła żadnych starań, aby do podwyżki nie doszło!

Ościenne gminy mają stawki od 8-10 zł od osoby, w naszej jest 15 zł.

Wnosimy podjąć natychmiastowe starania, mające na celu zniesienia podwyżek. Uważamy,że dotychczasowe stawki są wystarczające, skoro inne samorządy na takich bazują.

Proszę poszukać innych rozwiązań, może rozpisanie nowego przetargu wyłoni tańszą firmę.

Szanowny Panie Wójcie, Przewodniczący Rady Gminy mieszkańcy oczekują pozytywnego skutku naszej petycji.

 

Z wyrazami szacunku,

Danuta Jasiulek
(oraz mieszkańcy Gminy Manowo
popierający petycję, zgodnie z listą podpisów)

 

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 11.02.2019 12:16

Komentarze: