Obrońmy ulicę imienia Jacka Kaczmarskiego!

Jacek-Kaczmarski-w-2000-r-podczas-koncertu-we-Wro

W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu, 10 listopada 2017 r. wojewoda mazowiecki zmienił nazwę ulicy z Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego. Pomimo pozytywnej opinii IPN, Rada m.st. Warszawy zaskarżyła do sądu tą decyzję. Nie pozwólmy zamienić patrioty na komunistę!
Adresat:
Rada m.st. Warszawy
Sekretariat.BR@um.warszawa.pl

Żeby zrozumieć petycje należy wiedzieć czego i kogo dotyczy a dotyczy dwóch osób Patrioty i komunisty.

Jacek Marcin Kaczmarski (ur. 22 marca 1957 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2004 w Gdańsku) – polski poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, twórca tekstów piosenek. Znany głównie dzięki piosenkom o tematyce historycznej (Rejtan, czyli raport ambasadora; Sen Katarzyny II, Lekcja historii klasycznej, Jałta, Ballada wrześniowa) i społeczno-politycznej (Mury, Nasza klasa, Obława).

Postać powszechnie kojarzona z etosem pierwszej Solidarności oraz stanem wojennym – okresem, kiedy jego liryka, rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, identyfikowana była jako głos antykomunistycznej opozycji.

Więcej można przeczytać na przykład Tutaj.

Druga postacią jest Zygmunt Modzelewski, ps. Bicz, Fiszer, Konopka, Kozłowski Z., Niedzielski, Szczepański Zygmunt, Zygmunt – polski działacz komunistyczny, polityk i ekonomista, minister spraw zagranicznych w latach 1947–1951.

Od 1917 członek SDKPiL , od 1918 w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (późniejszej KPP). W latach 1923–1937 przebywał we Francji (wyjechał na sfałszowanym paszporcie wystawionym na nazwisko Fiszer), należał do Francuskiej Partii Komunistycznej (był członkiem jej Komitetu Centralnego w latach 1924–1925). W latach 1937–1945 przebywał w ZSRR. Po przyjeździe do ZSRR w okresie „wielkiej czystki” został aresztowany przez NKWD i osadzony na Łubiance jako domniemany imperialistyczny agent, jego zeznania miały być wykorzystane w procesie KPP. Zygmunt Modzelewski odmawiał jednak złożenia fałszywych zeznań, dotrwał w śledztwie do upadku Jeżowa i w 1939 został zwolniony. W 1945 ambasador RP w ZSRR, w latach 1945–1947 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, faktycznie kierujący resortem. W latach 1952–1954 członek Rady Państwa, zmarł w trakcie kadencji. Był posłem do KRN oraz na Sejm Ustawodawczy.

Co mają ze sobą wspólnego?

W związku z wykonywaniem art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 10 listopada 2017 r. wojewoda mazowiecki opublikował zarządzenie zastępcze, w którym zastąpił dotychczasowa nazwę ulicy z Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego. Zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia.
Wcześniej zmiana nazwy tej ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Pomimo tego Rada m.st. Warszawy nie podjęła w wyznaczonym czasie stosownej uchwały, nie wykonując ustawowego obowiązku.
16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w której wniosła skargę na decyzję wojewody mazowieckiego do sądu administracyjnego. Ta decyzja stanowi zagrożenie dla pozostania obecnej nazwy, oraz sugeruje możliwość przywrócenia nazwiska poprzedniego patrona ulicy.

Treść petycji:


Rada m.st. Warszawy

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!

W związku z wykonywaniem art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 10 listopada 2017 r. wojewoda mazowiecki opublikował zarządzenie zastępcze, w którym zastąpił dotychczasowa nazwę ulicy z Zygmunta Modzelewskiego na Jacka Kaczmarskiego. Zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Wcześniej zmiana nazwy tej ulicy została pozytywnie zaopiniowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Pomimo tego Rada m.st. Warszawy nie podjęła w wyznaczonym czasie stosownej uchwały, nie wykonując ustawowego obowiązku.
16 listopada 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w której wniosła skargę na decyzję wojewody mazowieckiego do sądu administracyjnego. Ta decyzja stanowi zagrożenie dla pozostania obecnej nazwy, oraz sugeruje możliwość przywrócenia nazwiska poprzedniego patrona ulicy.

Wnoszę wniosek o pozostawienie nowej nazwy ulicy Jacka Kaczmarskiego, ze względu na jego zasługi.

Z wyrazami szacunku

Janusz Jacek Kołodziejski

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 30.11.2017 16:23

Komentarze: