Otwórzmy Plac Zabaw na Żoliborzu!

otwórzmyplac-zabaw-

Chcemy żeby plac zabaw znajdujący się na środku publicznego skweru służył wszystkim okolicznym dzieciom.
Adresat:
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Pan Krzysztof Bugla
sekretariat@zoliborz.org.pl

Chcemy żeby plac zabaw znajdujący się na środku publicznego skweru służył wszystkim dzieciom z okolicy. Mamy prawo tego wymagać z trzech powodów: 1. działka na której dzierżawiony jest plac zabaw należy do miasta, a więc stanowi własność publiczną, i powinna być dostępna dla wszystkich. 2. Mieszkający w sąsiedztwie skweru rodzice wyrazili wielką potrzebę placu zabaw dla ich dzieci. W pobliżu jest za mało publicznie dostępnych placów zabaw. 3. dzierżawiona działka wg zapisów planu miejscowego, Rozdz 1 § 5 ,pkt. 3c powinna być ogrodzona niskim ogrodzeniem(np.żywopłotem) do wysokości 60 cm. Obecne wysokie ogrodzenie nie spełnia tego zapisu, wzmagając tylko jego negatywny odbiór.

Treść petycji:


Warszawa, 07.2017 r.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 
Oddział Żoliborz
ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa

 

 

Szanowny Pan Krzysztof Bugla,
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

 

Petycja w sprawie udostępnienia publicznie placu zabaw znajdującego się na działce miejskiej.

 

My, niżej podpisani, zwracamy się o możliwość otwarcia dla wszystkich dzieci placu zabaw. Znajduje się on na działce, na skrzyżowaniu ulic Elbląska/Krasińskiego na Żoliborzu, numer obrębu 70210, numer działki:12, należącego do terenu osiedla Zatrasie.

W wyniku przyjęcia kompromisu, Urząd Dzielnicy Żoliborz na mocy umowy dzierżawy nr 4/DZ/2017 z dnia 26.01.2017 r. udostępnił prywatnemu najemcy, przedszkolu językowemu, fragment publicznej działki, którego rolą powinna być dostępność dla wszystkich. Trzyletnia dzierżawa oraz samo wyposażenie placu zabaw nakłada na ww.przedszkole duże koszty. Jednak uważamy że to nie ono powinno je w całości ponosić. Działka należy do miasta – a więc stanowi własność publiczną. Dodatkowo, w wyniku dość szerokiej debaty która toczyła się w internecie na temat ww.placu zabaw, mieszkańcy dostrzegli ogromną potrzebę placu zabaw w tej okolicy.

Jako stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, uważamy że w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby dojście do porozumienia z najemcą, na zasadzie wypracowania partnerstwa. Proponujemy, by w zamian za otwarcie placu zabaw, dzielnica nie pobierała opłat za dzierżawienie placu od przedszkola, do czasu zwrotu kosztów za jego wyposażenie. Przyjmujemy również możliwość innych scenariuszy, pod warunkiem jednak, by ich efektem, była dostępność placu zabaw dla wszystkich dzieci.

Ponadto, zwracamy się z prośbą o zmianę ażurowego ogrodzenia na niskie wygrodzenie z żywopłotem i niską furtką. Gdy plac będzie dostępny, nie będzie potrzeby odgradzania go tak wysokim ogrodzeniem.
Uwaga ta dotyczy także zapisu w planie miejscowym : Rozdz 1 § 5 ,pkt. 3c. nakazującego ogrodzenie o wysokości do 60 cm.

 

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze
oraz mieszkańcy Warszawy

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 50 głosów 26.09.2017 10:02
Zebrano 20 głosów 24.07.2017 20:42
Zebrano 10 głosów 24.07.2017 10:46
Rozpoczęcie zbierania głosów 22.07.2017 14:46

Komentarze: