Petycja o przykrycie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie

Trasa_lazienkowska_z_ronda_jazdy_polskiej1

Dotknęła nas klęska w postaci pożaru Mostu Łazienkowskiego. Jednak możemy wyciągnąć z tego faktu również korzyści - przywróćmy do życia cały kwartał ścisłego centrum Warszawy. Cel ten osiągniemy przykrywając Trasę Łazienkowską od Ronda Jazdy Polskiej do Placu na Rozdrożu! Jeśli nie teraz to kiedy?
Adresat:
Prezydent m.st. Warszawy
gabinetprezydenta@um.warszawa.pl

Petycja postuluje przeprowadzenie przez Miasto w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy operacji przykrycia wykopu Trasy Łazienkowskiej pomiędzy dwoma śródmiejskimi placami Na Rozdrożu i Rondo Jazdy Polskiej. Pożar i konieczność odbudowy Mostu Łazienkowskiego stwarza unikalną okazję dokonania tego zadania bez dodatkowych komplikacji dla ruchu pojazdów w Warszawie.

Treść petycji:


Szanowna Pani

Hanna Gronkiewicz – Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent,

Zwracamy się z apelem o przeprowadzenie przykrycia Trasy Łazienkowskiej na odcinku od Ronda Jazdy Polskiej do Placu na Rozdrożu. Pomysł takiej operacji pojawiał się już w warszawskiej debacie publicznej od dłuższego czasu, co najmniej od roku 1995. Jedną z wysuwanych przeszkód były przewidywane olbrzymie perturbacje dla ruchu kołowego w mieście w trakcie takiej budowy. Aktualna sytuacja, związana z pożarem i koniecznością odbudowy Mostu Łazienkowskiego powoduje, że tak czy inaczej jesteśmy skazani na takie perturbacje w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

Przykrycie tego odcinka Trasy stropem spowoduje bez wątpienia ożywienie tej części Śródmieścia poprzez przywrócenie do życia martwych w tej chwili odcinków Al. Armii Ludowej. Odpowiedni program rewitalizacyjny mógłby spowodować uzyskanie dodatkowych 50 tys. mkw. powierzchni, na której powstaną biurowce i sklepy oraz znaczne podniesienie atrakcyjności lokali handlowych i usługowych w całej okolicy, a co za tym idzie zwiększone wpływy do kasy miejskiej w postaci czynszów i podatków.  Możliwe stałoby się przezwyciężenie przerwania ciągłości skarpy warszawskiej w regionie Ujazdowa i połączenie ciągu zieleni Parków Ujazdowskiego i Łazienkowskiego. Poprawiłaby się również fatalna jakość powietrza, którym oddychamy, gdyż zanieczyszczenia komunikacyjne byłyby filtrowane przez system wentylacyjny powstałego tunelu.

Zamiast dziury w środku miasta nad przykrytą Trasą Ł. stworzyłaby się cicha, przyjazna i ciekawa przestrzeń dostępna dla mieszkańców i gości dzielnicy, która mogłaby stać się wizytówką Śródmieścia Południowego i nawiązywać do najlepszych europejskich tradycji urbanistycznych – Osi Stanisławowskiej. Wykorzystane zostałyby również środki, które zostały już wydane przez Zarząd Dzielnicy na zbadanie uwarunkowań technicznych i prawnych związanych z tą inwestycją oraz na opracowanie koncepcji zabudowy, w tym na „Studium Wykonalności: rozwiązania architektoniczne, ochrony środowiska i akustyczne Trasy Łazienkowskiej” z roku 2006, a są to kwoty niebagatelne.

Prosimy o rozważenie postulatu zawartego w niniejszej petycji. Nadzwyczajność sytuacji, w której się znaleźliśmy wymaga podejmowania szybkich i odważnych decyzji oraz uzasadnia zastosowanie przyśpieszonych procedur. Wydaje się możliwe przekonanie do takiego rozumowania również decydentów funduszy publicznych i europejskich, które można by wykorzystać w finansowaniu pomysłu. Jego realizacja obróci klęskę, która spotkała Warszawę, w sukces na miarę naszych wspólnych aspiracji. Nie zazdrośćmy Paryżowi, Wiedniowi, Sztokholmowi i Brukseli ich śródmiejskich tuneli, po prostu przykryjmy Trasę Łazienkowską!

Licząc na pozytywne decyzje, pozostajemy z szacunkiem.

 

W imieniu mieszkańców i wyborców Warszawy

Tomasz Fidel

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 14.03.2015 22:32
Zebrano 50 głosów 23.02.2015 17:36
Rozpoczęcie zbierania głosów 21.02.2015 12:18

Komentarze: