Petycja w sprawie szafek szkolnych – zmniejszenia ciężaru tornistra

info.elblag.pl-32269-Dzieci-maja-ciezki-problem-

Jako portal eKoziegłowy, na prośbę mieszkańca, pierwszy raz uruchamiamy i uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o podpisywanie się pod petycją kierowaną do Dyrektora szkoły podstawowej. Potrzebujemy ponad 100 podpisów. Chodzi o nasze dzieci.
Adresat:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koziegłowach

Treść petycji:


Koziegłowy, dnia 12 grudnia 2016

 

Sz. P. Jarosław Kłosiński
Dyrektor Szkoły podstawowej
im. Gen. Stefana Rowieckiego „Grota”
Koziegłowy, 62-028
 

Szanowny Pani Dyrektorze Jarosławie Kłosiński,

 

w imieniu naszych mieszkańców chcielibyśmy przekazać na Pana ręce poniższą petycję. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nią i przekazanie ewentualnej odpowiedzi.

Jako mieszkańcy wsi Koziegłowy uprzejmie prosimy Pana Dyrektora szkoły podstawowej im. Generała Stefana Rowieckiego „Grota” o zorganizowanie dla wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły indywidualnych szafek, w których mogłyby przechowywać artykuły szkolne. W chwili obecnej nasze dzieci noszą ze sobą każdego dnia bardzo dużo artykułów szkolnych i książek co powoduje, że tornistry przekraczają dozwoloną maksymalną wagę 10% wagi ucznia. Jeżeli nie jest możliwe zorganizowanie indywidualnych szafek, prosimy o przedstawienie innego alternatywnego rozwiązania, które pozwoli zmniejszyć wagę szkolnego tornistra (jako rodzice dopuszczamy „wyrywanie stron z książek”, i noszenie tylko tych, które aktualnie są przerabiane).

Drugą prośbą kierowaną do Pana Dyrektora jest prośba o przeprowadzenie badania uczniów tak abyśmy mogli się dowiedzieć, które posiadają wady postawy. W przypadku dużej ilości dzieci prosimy o przeprowadzanie na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowych kilku ćwiczeń uwzględniających poprawę postawy dziecka.

Szanowny Panie Dyrektorze. Petycję przesyłamy do Wiadomości Urzędu Gminy Czerwonak i wszystkich Radnych naszej miejscowości. Liczmy na pozytywne rozpatrzenia naszej petycji ze względu na dobro naszych dzieci.  
 

Do wiadomości:
– Wójt Gminy Czerwonak
– Radni Gminy Czerwonak reprezentujący interesy wsi Koziegłowy  

 

Z wyrazami szacunku
Podpisani mieszkańcy Koziegłów

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 20 głosów 19.03.2017 10:42
Zebrano 10 głosów 18.01.2017 19:26
Rozpoczęcie zbierania głosów 14.12.2016 0:13

Komentarze: