Petycja ws. inwestycji w infrastrukturę drogową na Siekierkach

nowe_ulice_siekierki

Apel jest związany z budową infrastruktury drogowej w rejonie Łuku Siekierkowskiego, gdzie mieszkańcy oczekują pilnych zmian. Prosimy o jak najszybsze rozpoczęcie budowy ulicy Czerniakowskiej Bis i Wschodniej.
Adresat:
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl

.

Treść petycji:


Hanna Gronkiewicz – Waltz

Prezydent m. st. Warszawy

 

Szanowna Pani Prezydent,

Zwracam się z apelem o jak najszybsze rozpoczęcie prac związanych z budową infrastruktury drogowej w rejonie Łuku Siekierkowskiego. Rejon ten oczekuje pilnych zmian. Zwiększająca się rokrocznie liczba mieszkańców generuje coraz większy ruch kołowy, którego w żaden sposób nie może obsłużyć obecna, niewydolna sieć ulic o znaczeniu i parametrach ulic lokalnych na poziomie mikro.

W tym rejonie brakuje rozwiązań komunikacyjnych, które połączyłyby Siekierki z Mokotowem i miastem. Apeluję tym samym o jak najszybsze rozpoczęcie budowy ul. Czerniakowskiej bis i Wschodniej, ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, których realizacja od lat nie może się rozpocząć. 

Ulice te mogłyby stać się głównymi osiami komunikacyjnymi Siekierek. Liczę, że ta petycja zwróci Pani uwagę na problem mieszkańców Siekierek oraz spowoduje rozpoczęcie budowy ulicy Czerniakowskiej Bis jeszcze w tym roku.

 

Z wyrazami szacunku, 

Patrycja z zespołem

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 05.03.2015 20:31

Komentarze: