Powiedzmy Komisji prawdę!

industry-611668_1280

Dla polskich władz problem zanieczyszczeń powietrza właściwie nie istnieje. Nie robią nic, by go ograniczyć. Dlatego Komisja Europejska domaga się od polskiego rządu wyjaśnień. Niestety treść odpowiedzi utajniono. W interesie nas wszystkich powiedzmy Komisji prawdę o polskim powietrzu.
Adresat:
Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce
comm-rep-poland@ec.europa.eu

Treść petycji:


Pan Jean-Claude Juncker

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Państwo Komisarze Komisji Europejskiej

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisarze,

 

Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi, z których wynika, że w odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej w sprawie jakości powietrza rząd Rzeczypospolitej Polskiej może podejmować próby wprowadzenia Komisji Europejskiej w błąd, zwracamy się do Państwa Komisarzy z niniejszą petycją.

Jako mieszkańcy Polski, kraju o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w całej Unii Europejskiej, jesteśmy zaniepokojeni brakiem stanowczych działań administracji publicznej naszego kraju zmierzających do ograniczenia problemu, który – jak się szacuje – przyczynia się co roku do przedwczesnej śmierci 40 tysięcy naszych współobywateli. Pomimo podejmowanych przez liczne organizacje pozarządowe, placówki naukowe oraz media działań nagłaśniających problem oraz mimo nacisków wywieranych na władze na poziomie rządowym i samorządowym w Polsce nie podjęto dotąd żadnych efektywnych działań ukierunkowanych na walkę z tym śmiercionośnym zjawiskiem. Przeciwnie, rząd wycofał się z deklarowanego pierwotnie zakazu sprzedaży szkodliwych gatunków węgla dla gospodarstw domowych oraz wprowadzenia norm emisyjnych dla kotłów węglowych, a z projektów legislacyjnych usunięto możliwość wprowadzenia przez gminy tzw. stref niskiej emisji (low emissions zones).

Temat zanieczyszczeń powietrza jest całkowicie nieobecny w trwającej obecnie kampanii wyborczej, co najlepiej pokazuje stosunek elit politycznych do problemu zanieczyszczenia powietrza.

Ubolewamy, że treść odpowiedzi rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej nie została ujawniona. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie odnieść się konkretnie do deklaracji złożonych przez rząd. Niemniej jednak apelujemy do Państwa Komisarzy o dogłębną analizę tego dokumentu i ocenę faktycznej sytuacji w Polsce w oparciu o badania niezależnych ekspertów. Prosimy o podjęcie działań, które zmuszą władze Rzeczypospolitej Polskiej do wdrożenia efektywnych środków, które pozwolą nam, mieszkańcom, oddychać czystym powietrzem.

 

Z poważaniem

Maciej Czapliński

Warszawski Alarm Smogowy

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 500 głosów 08.11.2015 13:54
Zebrano 200 głosów 17.07.2015 16:06
Rozpoczęcie zbierania głosów 11.07.2015 23:23

Komentarze: