Przystanek kolejowy „SITNE-NOWINKI” na trasie Warszawa Wileńska – Małkinia dla mieszkańców gminy Jadów

Sitne-Nowinki

Blisko 1000 mieszkańcom gminy Jadów odebrano możliwość korzystania z kolei w skutek przeniesienia stacji po remoncie torowiska na linii Warszawa - Małkinia. Wsie Sitne i Nowinki apelują o utworzenie nowej stacji „Sitne-Nowinki” - uzupełni on 6-kilometrowy odcinek bez żadnego przystanku.
Adresat:
Sz. P. Robert Stępień – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
sekretariat@mazowieckie.com.pl

Treść petycji:


Sitne, 14 października 2017

 

Od: Karolina Kowalczyk,
w imieniu mieszkańców Gminy Jadów,
z poparciem Rady i Wójta Gminy Jadów

 

Do:
SZ.P. Roberta Stępnia
 – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego,
„Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

 

 

PETYCJA W SPRAWIE PRZYSTANKU KOLEI MAZOWIECKICH „SITNE-NOWINKI” DLA MIESZKAŃCÓW SITNEGO, NOWINEK I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI

 

Panie Prezesie,

W 2016 roku wraz z długo wyczekiwanym remontem kolei blisko tysiącu mieszkańcom gminy Jadów odebrano możliwość korzystania z kolejowego transportu publicznego. Wsie Sitne, Nowinki, Rogoźniak, Karolinów oraz wschodnia części Mokrej Wsi położone wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Małkinia korzystały dotąd z przystanku „Szewnica”, który w wyniku remontu został oddalony od nas o ok 3 km. Dla nas, mieszkańców Sitnego, Nowinek i okolicznych miejscowości, po zakończonym remoncie nowa lokalizacja stacji uczyniła ją praktycznie niedostępną. Jednym ruchem pozbawiono nas przystanku kolejowego i możliwości sprawnego i godnego dotarcia m.in. do miejsc pracy, szkół i innych jednostek urzędowych czy kultury w powiecie i w stolicy.

W związku z tym, zwracamy się do Pana z pilną prośbą o udostępnienie dla mieszkańców wsi Sitne i Nowinek oraz wsi sąsiadujących nowej stacji „Sitne-Nowinki”. Nie zgadzamy się na odebranie dostępu do przystanku z kilku powodów:

·         Po przebudowie pomiędzy stacjami Mokra Wieś a Sitne powstał nieproporcjonalnie długi 6 kilometrowy odcinek (wcześniej 4,7 km) bez żadnej stacji. Jest to obecnie jeden z najdłuższych odcinków na całej tej trasie. Dla porównania odległość między Urlami a Barchowem wynosi 2,2 km, między Zagościńcem a Wołominem-Słoneczną tylko 2,0 km. Mokra Wieś i Chrzęsne są oddalone od siebie jedynie o 1,8 km, a Kobyłka i Ossów też o niecałe 1,9 km. Średnia odległości pomiędzy stacjami na tej trasie to mniej więcej 3.0 km. Niezrozumiałe i nieuzasadnione jest pozostawienie aż 6 km odległości
z populacją około 1 000 mieszkańców wzdłuż tego odcinka.

·         Bez wystarczających konsultacji społecznych pozbawiono mieszkańców możliwości sprawnego korzystania z transportu kolejowego, będącego z definicji transportem publicznym, finansowanym m.in. z pieniędzy podatników, czyli naszych. W obecnej sytuacji jesteśmy zmuszeni korzystać z prywatnego przewoźnika autokarowego, który zatrzymuje się przy szosie w przysłowiowych „krzakach”, przy przystanku bez oświetlenia i bez wiaty, co może być niebezpieczne zwłaszcza dla osób starszych
i naszych dzieci. Obecne „rozwiązanie” traktujemy jako tymczasowe, ponieważ jest ono niegodne polskiego obywatela płacącego należne podatki, a także obywatela Unii Europejskiej.

·         Chcemy wraz z naszymi rodzinami móc ponownie korzystać z bezpiecznego kolejowego transportu publicznego, który pozwoli na dojazd do szkół, miejsc pracy
i urzędów, instytucji czy ośrodków kultury itp. w większych miejscowościach i miastach – w Tłuszczu, Wołominie, a także w Warszawie, na takich samych prawach
i z podobnym dostępem do stacji jak mieszkańcy pozostałych wsi znajdujących się wzdłuż trasy obsługiwanej przez Koleje Mazowieckie.

·         Populacja mieszkańców tylko dwóch wsi pominiętych w planach remontu tego odcinka wynosi ok. 1000 osób i obejmuje m.in. Sitne i Nowinki. Sitne to duża, blisko 600 osobowa wieś, a Nowinki zamieszkuje ok 400 os. lub więcej. Obie miejscowości stale się rozbudowują. Zaskoczeniem jest brak stacji, zważywszy na fakt, że 650 osobowa Szewnica czy nawet 450 osobowe Urle mają dostęp do osobnych przystanków kolejowych.

Przystanek „Sitne-Nowinki” to nie tylko zwrot mieszkańcom odebranego przy przebudowie dostępu do transportu kolejowego. Proponowana stacja oznacza poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, ograniczenie ruchu kołowego, pomoc w rozwoju naszego regionu.

Mamy pełne poparcie władz lokalnych – Rady Gminy Jadów oraz Wójta Gminy Jadów Dariusza Stanisława Kokoszki, który krótko po zakończeniu remontu z sołectwami bezskutecznie zwracał się z prośbą o utworzenie przystanku dla nas do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.. Wierzymy, że w interesie „Kolei Mazowieckich – KM” jest zadbanie o dobro pasażerów, tym bardziej że nowy przystanek z pewnością wpłynie na wzrost sprzedaży biletów na tym odcinku z następujących względów:

·         Przystanek „Sitne-Nowinki” przy ulicy Cichej lub przy trasie wojewódzkiej 636, czyli pośrodku jednego z najdłuższych odcinków na tej linii, ułatwiłby wielu mieszkańcom Sitnego, Nowinek a także częściowo Mokrej Wsi czy Karolinowa, dojście piechotą dojazd samochodem lub rowerem. Obecnie dojście do odległego przystanku Szewnica, wiąże się z dużymi trudnościami z dojazdem, m.in. ze względu na znaczne oddalenie od trasy wojewódzkiej 636, brak asfaltu wzdłuż torowiska, często zalegające na drodze błoto czy brak oświetlenia, o które Wójt gminy Jadów zwracał się do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wielokrotnie. Udostępnienie przystanku przy ul Cichej lub trasie 636 rozwiązałaby te problemy przez wykorzystanie istniejącej już infrastruktury.

·         Standard podróżowania „Kolejami Mazowieckimi – KM” jest zauważalnie wyższy niż przed laty, dlatego przystanek byłby obecnie realną alternatywą dla korzystania z własnego samochodu osobowego i korków w Warszawie i Wołominie a już na pewno dla usług prywatnego przewozu autokarowego

·         Udostępnienie przystanku pozwoli nam i nowym mieszkańcom z Wołomina czy nawet z Warszawy łatwiej zdecydować o osiedleniu się w Sitnem lub w okolicach;

·         Proponowana stacja umożliwi wielu młodym mieszkańcom godny dojazd do szkół i uczelni a rodzicom dojazd do dobrze płatnej pracy, co przełoży się na bezpośrednie przychody z regularnej sprzedaży biletów dla „Kolei Mazowieckich – KM” a dla gminy i powiatu z podatków;

Podsumowując powyższe argumenty, uważamy, że brak przystanku dla mieszkańców Sitnego i Nowinek wydaje się nieracjonalny. Brak odpowiedniej infrastruktury dla stacji Szewnica (dojście dla pieszych, niezabezpieczone przed lodem i deszczem schody), stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa podróżnych i może być odebrany jako brak poszanowania znaczącej społeczności w zrealizowanych planach przebudowy linii kolejowej nr 6. W obecnym kształcie linii Warszawa Wileńska – Małkinia nie uwzględniono w wystarczającym stopniu potrzeb mieszkańców, strategicznego planowania naszego rejonu i poprawy bezpieczeństwa na trasie wojewódzkiej 636.

Apelujemy o jak najszybsze wyznaczenie i udostępnieni przystanku „Sitne- Nowinki”. Optymalne rozmieszczenie przystanku mogłoby znaleźć się przy przecięciu linii kolejowej z:

·         ulicą Cichą w Sitnem

·         lub drogą wojewódzką nr 636

Z nowej lokalizacji skorzystają nie tylko osoby dorosłe, dzieci i młodzież wymienionych miejscowości, ale także cały region, gmina i wszyscy uczestnicy ruchu na drodze wojewódzkiej oraz odwiedzający nasze strony mieszkańcy Warszawy. Jeśli jedyną przeszkodą byłby aktualny brak wystarczającego budżetu, apelujemy o zaplanowanie budowy przystanku w najbliższej możliwej perspektywie czasowej.

 

 

Karolina Kowalczyk

Mieszkanka wsi Sitne

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 100 głosów 15.11.2017 6:22
Rozpoczęcie zbierania głosów 16.10.2017 14:15

Komentarze: