Stacja kolejowa dla mieszkańców osiedla Nowy Zakrzów we Wrocławiu

Wrocław-Nowy-Zakrzów

Jako mieszkańcy osiedla Nowy Zakrzów domagamy się zbudowania stacji kolejowej w ramach planowanych prac modernizacyjnych linii kolejowej Wrocław-Oleśnica, co znacząco zwiększy atrakcyjność kolei, jako środka transportu wykorzystywanego na co dzień.
Adresat:
Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Jerzy Dul - Dyrektor Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
kum@um.wroc.pl

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój osiedla Nowy Zakrzów we Wrocławiu. Powstają nowe budynki mieszkalne, rośnie liczba mieszkańców, którzy codziennie muszą dojechać do pracy, szkoły, na uczelnię bądź chcą zaznać rozrywki w centrum miasta. Niestety generuje to coraz większy ruch samochodowy na ulicach Psiego Pola, zwłaszcza na głównej arterii jaką jest ul. Krzywoustego. Dojazdy stają się coraz bardziej uciążliwe, z roku na rok pochłaniają coraz więcej czasu. Dlatego mieszkańcy osiedla szukają różnych sposobów na problemy z komunikacją. Jednym z nich jest transport szynowy, który z uwagi na możliwość podróżowania pociągiem na podstawie biletu okresowego MPK, stał się ostatnio bardzo popularny. Niestety z uwagi na oddalenie najbliżej stacji kolejowej Wrocław Psie Pole od osiedla, dostępność tego rodzaju transportu jest ograniczona i aby dostać się na stację trzeba skorzystać z samochodu lub autobusu nr 150, co z uwagi na konieczność przesiadki wydłuża czas podróży. Rozwiązaniem problemu byłaby budowa nowego przystanku kolejowego z dojściem w postaci przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 98. Okazją do realizacji tego zadania mogłaby być planowana w latach 2020-2023 przebudowa linii kolejowej nr 143 Oleśnica – Wrocław. W ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęto już prace projektowe, które mają potrwać do końca 2019 roku. Jak czytamy w doniesieniach prasowych: „Przebudowa pozwoli na to, żeby pociągi jechały z prędkością nawet 120 km/h, a tym samym skróci się czas podróży. W miejscowości Mirków powstanie nowy przystanek, w planach jest również przebudowa peronów na siedmiu istniejących stacjach i jednym przystanku. Szacowany koszt przebudowy linii to ponad miliard złotych.” Z tych doniesień wynika, że w ramach prac modernizacyjnych zostanie wybudowana stacja kolejowa dla mieszkańców Mirkowa – których jest około 2.000. Zupełnie niezrozumiałe jest dla nas, dlaczego w tych planach nie zostały uwzględnione potrzeby około 10.000 mieszkańców Nowego Zakrzowa – także codziennie dojeżdżających do pracy czy szkoły. Tym bardziej, że osiedle się rozrasta i może osiągnąć nawet 15.000 mieszkańców. Biorąc pod uwagę koszty budowy połączenia tramwajowego z naszym osiedlem nie wierzymy, że nastąpi ono w rozsądnym czasie. W tej sytuacji jedynym logicznym i rozsądnym krokiem jaki widzimy, jest zmiana planowanego zakresu prac modernizacji linii kolejowej tak, aby umożliwić mieszkańcom Nowego Zakrzowa sprawne połączenie z centrum.

Treść petycji:


Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia,
Jerzy Dul – Dyrektor Regionu Śląskiego
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowny Panie Dyrektorze Regionu Śląskiego PKP PLK,

 

zwracamy się z apelem o zmianę planów modernizacji linii kolejowej Wrocław-Oleśnica polegającą na wybudowaniu stacji kolejowej na wysokości osiedla Nowy Zakrzów.

Miasto Wrocław od wielu lat konsekwentnie realizuje działania, których celem jest zintegrowanie połączeń kolejowych z innymi rodzajami komunikacji miejskiej. Pragniemy, aby ten trend został utrzymany i mamy okazję ku temu, aby dostarczyć mieszkańcom osiedla Nowy Zakrzów rozwiązania komunikacyjnego, które będzie stanowiło realną alternatywę dla samochodu.

Aby planowana modernizacja linii kolejowej była rzeczywiście odczuwalna i wartościowa dla mieszkańców Wrocławia, powinna ona dodatkowo obejmować:

  • wybudowanie stacji kolejowej na wysokości osiedla Nowy Zakrzów
  • wybudowanie przejścia podziemnego pod al. Jana III Sobieskiego

Prosimy o pozytywne rozważenie postulatów zawartych w petycji.

 

z wyrazami szacunku,

Łukasz Maszczyński

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Zebrano 300 głosów 13.04.2018 13:11
Zebrano 200 głosów 07.04.2018 21:00
Zebrano 100 głosów 05.04.2018 18:05
Zebrano 50 głosów 05.04.2018 12:07
Rozpoczęcie zbierania głosów 01.04.2018 14:05

Komentarze: