Stoimy murem za warszawskimi zabytkami!

20622690_1509788365751489_1272423431_o

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, kochamy warszawskie zabytki i chcemy jak najlepszej ich ochrony. Chcemy, by wszelkie daleko idące zmiany w strukturze stołecznych urzędów zajmujących się opieką nad zabytkami były poprzedzone dyskusją i wysłuchaniem różnych racji.
Adresat:
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
wojewoda@mazowieckie.pl

Treść petycji:


Szanowny Pan
Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki

 

Szanowny Panie Wojewodo,

My, niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, wśród nich działacze, społecznicy, twórcy, związani profesjonalnie i emocjonalnie z tradycjami i dziedzictwem historycznym Warszawy, kochamy warszawskie zabytki i chcemy jak najlepszej ich ochrony. Warszawa z jej tragiczną historią jest miastem szczególnie dotkniętym utratą zabytkowej substancji. Dlatego z niedowierzaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o wypowiedzeniu porozumienia między Wojewodą Mazowieckim, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a miastem stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ta decyzja odbiera w praktyce Stołecznemu Konserwatorowi Zabytków narzędzia do skutecznej ochrony warszawskich zabytków.

Pana decyzja będzie miała daleko idące negatywne skutki dla ochrony warszawskich zabytków oraz udziału mieszkańców w ich ratowaniu. Nasze miasto przeżywa ogromny napór inwestycyjny i jego zabytkowa tkanka poddana jest w związku z tym dużej presji. Dość powiedzieć, że Stołeczny Konserwator Zabytków tylko w ciągu roku wydaje prawie 5000 decyzji, ok. 1000 uzgodnień i 2000 zaleceń. Ta liczba przewyższa ilość podobnych spraw podejmowanych co roku w całym Województwie Mazowieckim. Nasz sprzeciw budzi pozbawianie Stołecznego Konserwatora Zabytków kompetencji do rozpatrywania wielu spraw, w tym prowadzenia kontroli i egzekucji, co będzie równoznaczne ze zwiększeniem obłożenia biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wyrażamy obawę, że przełoży się to negatywnie na jakość dokonywanych rozpoznań oraz szybkość podejmowanych decyzji. Tym samym narazimy nasze miasto na utratę wielu cennych zabytków lub umniejszenie ich znaczenia poprzez utratę substancji zabytkowych w wyniku prowadzonych prac czy remontów. Nie trzeba tłumaczyć, że taka sytuacja odbiłaby się katastrofalnie na jakości przestrzeni miejskiej.

Pana decyzja budzi nasz sprzeciw z jeszcze innego powodu. Oddelegowanie części kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ręce Stołecznego Konserwatora Zabytków jest rozwiązaniem wymuszającym swego rodzaju kompromis i współpracę między różnymi szczeblami samorządu niezależnie od sytuacji na szczeblu politycznym.

Dlatego domagamy się cofnięcia decyzji o wypowiedzeniu umowy. Chcemy też, by wszelkie daleko idące zmiany w strukturze stołecznych urzędów zajmujących się opieką nad zabytkami były poprzedzone dyskusją i wysłuchaniem różnych racji. Deklarujemy gotowość do wzięcia udziału w takiej dyskusji, która zaowocować może wizją pozytywnych i potrzebnych, a zarazem przemyślanych reform. Ich pierwszoplanowym celem powinno być jednak dobro warszawskich zabytków.

Z poważaniem,

Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie
Miasto jest Nasze
Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu
Bemowiacy
Stowarzyszenie Żoliborzan
Fundacja Mokotowo
Fundacja Jeden Muranów
Stowarzyszenie Wola Mieszkańców
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
Fundacja “Warszawa1939.pl”
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej “Masław”
Tu było, tu stało
Zabytki Mokotowa
Portal Warszawski
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
Stowarzyszenie “Kamień i co?”
Ochocianie Sąsiedzi

Podpisz petycję:


W 10 sekund zaloguj się z Facebook:

lub

Klikając przycisk Zagłosuj akceptujesz regulamin portalu Zmieńmy.to oraz potwierdzasz zapoznanie się z Zasadami wykorzystywania danych.

Oś czasu:


Rozpoczęcie zbierania głosów 08.08.2017 10:22

Komentarze: